Várostervezés és a térbeni-társadalmi szerkezet változásai Budapesten  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47142
típus K
Vezető kutató Csanádi Gábor
magyar cím Várostervezés és a térbeni-társadalmi szerkezet változásai Budapesten
Angol cím Urban Planning and the Changes of the Socio-Spatial Structure of Budapest
zsűri Társadalom
Kutatóhely Empírikus Tanulmányok Intézete (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csizmady Adrienne
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.751
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A városok térbeni-társadalmi szerkezetének alakulásának megértésében fokozott szerepet tulajdoníthatunk a tudatos tervezői beavatkozásoknak, akkor, amikor azt kérdezzük, hogy milyen tényezők eredményeként jön létre az adott térbeli-társadalmi szerkezet. A várostervezés ebben az értelemben olyan professziónak tekintendő, amely a különböző csoportok érdekeit érvényesítő hatalmi viszonyok kereszteződésében található. A tervezés ugyanis bár sokszor törekszik arra, hogy önmagát semleges szakértői tevékenységnek mutassa be, valójában nem kerülheti el azt, hogy tevékenysége során – a kidolgozandó vagy elvetendő alternatívák számbavételével magának a tervezési folyamatnak eljárásmódjaival a döntések átvállalásával, és áthárításával, stb. – ne szolgáljon eszközül abban a folyamatban, amelyben az eltérő érdekű társadalmi csoportok városon belüli térbeni-társadalmi helyzetük optimalizálására törekszenek.
kutatási eredmények (angolul)
The analysis of the spatial and social structure of modern cities and patterns of changes represent one of the basic research directions of urban sociology. The analysis of local and regional policies of certain Hungarian areas in restructuring their social structure served as the example of the consequencies of policies deliberately or tacitly implemented in favour of the better-off strata of the area. How can public participation, central regulations, European norms introduced in this field to balance these policies. We demonstrated that certain financial, economic interests of settlements are in conflict with traditions and other interests. The understanding of the mechanisms governing the internal structures of cities can help to understand the possible conflicts of the European integration as well.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1705/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne: Hogyan látjuk a kiköltözőket?, ELTE Város- és Regionális Kutatások Központja, 2006
Csanádi Gábor: Segregation and Spatial mobility, EURA, Varsó, 2006
Csanádi Gábor: A várostervezés szociológiája I, ELTE Város és Regionális Kutatások Központja, 2006
Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne-Kőszeghy Lea-Tomay Kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten, Enyedi György (szerk): A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai, MTATK Budapest, 2007
Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Belső-Erzsébetvárosi rehabilitáció, Tér és Társadalom 2006/1, 2006
Csanádi Gábor: Social Segregation – The Role of Local Housing Policy, Conference Paper, Cambridge. www.enhr2004.org, 2004
Adrienne Csizmady: Housing Estates: the Legacy of Socialism, AU-Journal of architectural and town-planning theory, 2006
Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között, Napvilág Kiadó, Budapest, 2006
Tomay Kyra: Slumosodás és városrehabilitáció Budapesten, Tér és Társadalom, 2006
Kőszeghy Lea: Tömeges lakásépítés és várostervezés. A budapesti várostervezés szociológiai elemzése 1960-1975, Urbs Magyar várostörténeti évkönyv. Budapest, Fővárosi Levéltár pp. 293-322., 2007
Tomay Kyra: Józsefváros és Ferencváros – két rehabilitációs kísérlet a fővárosban, Urbs Magyar Várostörténeti évkönyv II. Budapest,, 2007
Tomay Kyra: Városrehabilitáció és dzsentrifikáció Budapesten, Enyedi György (szerk): A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai, MTATK Budapest, 2007
vissza »