Urban Planning and the Changes of the Socio-Spatial Structure of Budapest  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47142
Type K
Principal investigator Csanádi, Gábor
Title in Hungarian Várostervezés és a térbeni-társadalmi szerkezet változásai Budapesten
Title in English Urban Planning and the Changes of the Socio-Spatial Structure of Budapest
Panel Society
Department or equivalent Institute of Empirical Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Csizmady, Adrienne
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 8.751
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A városok térbeni-társadalmi szerkezetének alakulásának megértésében fokozott szerepet tulajdoníthatunk a tudatos tervezői beavatkozásoknak, akkor, amikor azt kérdezzük, hogy milyen tényezők eredményeként jön létre az adott térbeli-társadalmi szerkezet. A várostervezés ebben az értelemben olyan professziónak tekintendő, amely a különböző csoportok érdekeit érvényesítő hatalmi viszonyok kereszteződésében található. A tervezés ugyanis bár sokszor törekszik arra, hogy önmagát semleges szakértői tevékenységnek mutassa be, valójában nem kerülheti el azt, hogy tevékenysége során – a kidolgozandó vagy elvetendő alternatívák számbavételével magának a tervezési folyamatnak eljárásmódjaival a döntések átvállalásával, és áthárításával, stb. – ne szolgáljon eszközül abban a folyamatban, amelyben az eltérő érdekű társadalmi csoportok városon belüli térbeni-társadalmi helyzetük optimalizálására törekszenek.
Results in English
The analysis of the spatial and social structure of modern cities and patterns of changes represent one of the basic research directions of urban sociology. The analysis of local and regional policies of certain Hungarian areas in restructuring their social structure served as the example of the consequencies of policies deliberately or tacitly implemented in favour of the better-off strata of the area. How can public participation, central regulations, European norms introduced in this field to balance these policies. We demonstrated that certain financial, economic interests of settlements are in conflict with traditions and other interests. The understanding of the mechanisms governing the internal structures of cities can help to understand the possible conflicts of the European integration as well.
Full text http://real.mtak.hu/1705/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne: Hogyan látjuk a kiköltözőket?, ELTE Város- és Regionális Kutatások Központja, 2006
Csanádi Gábor: Segregation and Spatial mobility, EURA, Varsó, 2006
Csanádi Gábor: A várostervezés szociológiája I, ELTE Város és Regionális Kutatások Központja, 2006
Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne-Kőszeghy Lea-Tomay Kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten, Enyedi György (szerk): A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai, MTATK Budapest, 2007
Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Belső-Erzsébetvárosi rehabilitáció, Tér és Társadalom 2006/1, 2006
Csanádi Gábor: Social Segregation – The Role of Local Housing Policy, Conference Paper, Cambridge. www.enhr2004.org, 2004
Adrienne Csizmady: Housing Estates: the Legacy of Socialism, AU-Journal of architectural and town-planning theory, 2006
Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között, Napvilág Kiadó, Budapest, 2006
Tomay Kyra: Slumosodás és városrehabilitáció Budapesten, Tér és Társadalom, 2006
Kőszeghy Lea: Tömeges lakásépítés és várostervezés. A budapesti várostervezés szociológiai elemzése 1960-1975, Urbs Magyar várostörténeti évkönyv. Budapest, Fővárosi Levéltár pp. 293-322., 2007
Tomay Kyra: Józsefváros és Ferencváros – két rehabilitációs kísérlet a fővárosban, Urbs Magyar Várostörténeti évkönyv II. Budapest,, 2007
Tomay Kyra: Városrehabilitáció és dzsentrifikáció Budapesten, Enyedi György (szerk): A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai, MTATK Budapest, 2007
Back »