Kísérleti helyzetek és csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47144
típus K
Vezető kutató Vargha András
magyar cím Kísérleti helyzetek és csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel
Angol cím Comparison of experimental treatments and groups by means of new statistical methods
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.617
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaim fő célja: új statisztikai módszerek kidolgozása a pszichológiai kutatások számára összetartozó és független minták egy- és kétszempontos összehasonlításainak különböző elrendezéseiben. A legfontosabb eredmények: 1. Az osztópont-elemzés módszerének kidolgozása. Ezzel a módszerrel két vagy több független minta esetén megbízhatóan kideríthető, hogy van-e a függő változó értékskálájának olyan pontja, amelyben a két vagy több elméleti eloszlás közti különbség koncentrálódik, vagyis amelyben a függő változót dichotomizálva a legélesebb különbséget tapasztaljuk a csoportok között. 2. Sűrűsödéspont-elemzés kidolgozása. Ezzel a módszerrel azonosíthatók egy minta azon személyei, akiknek megadott távolságmérték alapján a legtöbb „szomszédjuk” van. Egy klaszteranalízis után végrehajtott sűrűsödéspont-elemzés segíthet feltárni a klaszterek prototípusait, karakterisztikus alközpontjait. 3. Érvényesen használható robusztus próba megszerkesztése a kétszempontos független mintás varianciaanalízisben az interakciós hatás tesztelésére. 4. Új módszer kidolgozása két kvantitatív változó közti nemlineáris összefüggések feltárására. 5. A KLASZTER szoftver kidolgozása, mellyel egyedi klasszifikációk és komplex mintázatfeltáró elemzéssorok egyaránt végrehajthatók.
kutatási eredmények (angolul)
The main goal of the project: to develop new statistical methods for research in psychology in different arrangements of one-way and two-way layouts. Most important results are as follows: 1. Development of cutpoint analysis. By means of this method one can reveal in comparing one or more independent samples the special point where dichotomizing the quantitative dependent variable the groups can be discriminated most sharply. 2. Development of dense point analysis. This method reveals in a sample subjects having the greatest number of neighbors. If a control clustering variable is specified, the method reports the percentages of dense point neighborhoods falling into the different clusters for each explored dense point. 3. Construction of a valid robust procedure for testing the interaction effect in the layout of two-way independent sample ANOVA. 4. Development of a new method for exploring nonlinear relationships over the whole range of a quantitative variable by means of local correlations. 5. Development of statistical software (called KLASZTER) capable to perform simple classifications and complex series of pattern oriented analyses as well.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1706/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vargha András: What can we loose in personality research by using only classical parametric statistical methods?, Keynote lecture to the 8th ECPA Conference, 2005
Vargha András: A new nonparametric two-way ANOVA model for ordinal dependent variables, SMABS 2004 CONFERENCE PROGRAM, p. 89. Jena, Germany, 2004
Vargha, András and Bergman, Lars, R.: Special profiles of mental achievement in the Rorschach test identified by different clustering techniques, Paper presented to the 25th Conference of SMABS, Budapest, Hungary, July 2–5. http://smabseam2006.tatk.elte.hu/abs1.php, 2006
Vetier Anna és Vargha András: A felnőtt kötődési stílus és kommunikációs mintázat összefüggése, Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A.: Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, 140-155., 2007
Tóth Melinda és Vargha András: Családtípus és a házastársak személyisége, Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A.: Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, 310-341., 2007
Vizkeleti, G., Pethő, B., Tusnády, G., Czenner, Z., Vargha, A., Meggyes, K.: Intellectual deficit in endogenous psychoses: A 21-33-year follow-up of a prospective study (“Budapest 2000”), Neurology, Psychiatry and Brain Research, 14, 1-12., 2007
Vargha András: Sokaságok összehasonlítása új módszerekkel., Statisztikai Szemle, 83 (5), 429-448., 2005
Vargha András és Kapusi Gyula: Az iskolázottság tükröződése a Rorschach-tesztben, Alkalmazott Pszichológia, VIII (2), 140-165., 2006
Vargha András, Baktay Gizella, Tóth Melinda, Kisgyörgyné Pongrácz Dóra, Bagdy Emőke: A Circumplex Modellel és az Olson-teszttel kapcsolatos nemzetközi és hazai empirikus vizsgálatok, In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics. Zs.: Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Budapest: Bölcsész Konzorcium. (7. fejezet). http://www.webcreator.hu/tankonyv/, 2006
Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna és Vargha András (szerk.): Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből, Animula, Budapest, 2007
Mózes Tamás és Vargha András: A születési sorrend és a személyiség összefüggései, Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A.: Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, 249-270., 2007
Pethő, B., Tusnády, G., Vargha, A., Tolna, J., Farkas, M., Vizkeleti, G., Tóth, Á., Szilágyi, A., Bitter, I., Kelemen, A., Czobor, P.: Validity of reliability: comparison of inter-rater reliabilities of psychopathological symptoms, The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (7), 606-613., 2007
Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal (2. kiadás), Pólya Kiadó, Budapest, 2007
Vargha András és Tóth Melinda: Az Olson-féle családteszt magyar adaptációja, Bagdy E., Mirnics Zs. és Vargha A.: Egyén – Pár – Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztési kutatások köréből. Animula, 288-309., 2007
Pethő, B., Tusnády, G., Vargha, A., Tolna, J., Farkas, M., Czobor, P.: The predictive validity of the Leonhardean classification of endogenous psychoses: a 21-33 year follow-up of a prospective study, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience (in press), 2008
Vargha András: Új statisztikai módszerekkel új lehetőségek: a ROPstat a pszichológiai kutatások szolgálatában, Pszichológia, 28 (1), 79-100., 2008
vissza »