Narratív modellek és stratégiák, nyelvi reflexió és interkulturalitás a 'klasszikus modernség' német nyelvű és magyar irodalmában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47146
típus K
Vezető kutató Orosz Magdolna
magyar cím Narratív modellek és stratégiák, nyelvi reflexió és interkulturalitás a 'klasszikus modernség' német nyelvű és magyar irodalmában
Angol cím Narrative models and strategies, language reflexion and interculturality in the German speaking and Hungarian Literature in the age of 'Classical Modernism'
zsűri Irodalom
Kutatóhely Germanisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Hárs Endre
Kerekes Amália
Rácz Gabriella
Teller Katalin
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.781
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt az általános előfeltevések és vizsgálatok alapján a ’klasszikus modernség’ korszakának német nyelvű és magyar irodalmában vizsgálta a narratív modellek és stratégiák, a nyelvi reflexió és az interkulturalitás kérdéskörét, különös tekintettel ezen belül az Osztrák-Magyar Monarchia irodalmára és kultúrájára, mivel az mintegy sűrítve mutatja fel a korszak sokrétűen szerteágazó problémáit. Fontos helyet kapott a kutatásokban a problémakörök korabeli – filozófiai, ideológiakritikai – reflexiója, e reflexió egyes „csomópontjainak” feltárása, elemzése, különös tekintettel azok mai irodalomtudományos, a kultúratudományok felé való nyitást is részben meghatározó recepciójára és diszkussziójára. Összefoglalóan megállapítható, hogy a projekt munkatervében foglaltakat a résztvevők teljesítették, sőt a konferencia anyagát tartalmazó tanulmánykötet megjelentetésével túl is teljesítették. A három év alatt megtartott előadások, a megjelent tanulmányok, a magyar nyelvű publicisztikai válogatáskötet, a monográfia, valamint a nemzetközi konferencia és a tanulmánykötet külön-külön és együttesen hozzájárulnak az eredmények szélesebb körű megismertetéséhez, felsőoktatási és kutatási hasznosításához, a vizsgált kérdéseknek a hazai és nemzetközi szakmai diszkussziókba ágyazásához, illetve későbbi kutatások folytatásához, további módszertani megalapozásukhoz.
kutatási eredmények (angolul)
The project examined the questions of narrative models and strategies, of reflection on the language and of interculturality in the Hungarian and German language culture of the classical modernism with special regard to the culture of the Austrian-Hungarian Monarchy. The research was focussed on the traditional narrative genres and on the possible transfers between culturally specific narrative models in essays, feuilletons and autobiographies. These aspects stressed the role of mediality and its philosophical, aesthetic and literary reflection, as well as its function in the process of identity definition. The project participants have published several papers on the theoretical aspects of the research and about case studies, they participated on national and international conferences, published a monography and a selection of the journalism of relevant authors of the modernism in Vienna, with commentaries and foreword. They organised a conference with the participation of Hungarian, Austrian and German researchers on the topic of intercultural narration and problems of popular culture. The lectures of the Conference are published in volume 11 of the series „Budapester Studien zur Literaturwissenschaft” at Peter Lang Publisher. The results of the project can contribute to their embedding into higher education in Hungary, and into international discussions in the field of literary and cultural theory, as well as of German and Hungarian philology.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1707/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Teller Katalin: Warum Musil in Bernhard Waldenfels’ Phänomenologie des Fremden? Eine Skizze., TRANS Nr. 16, http://www.inst.at/trans/16Nr/07_3/teller16.htm, 2006
Kerekes Amália: Physiognomie des Korrespondentinnenwesens. Ada Christens „Wiener Plaudereien“ im Ungarischen Lloyd (1873). In: Heindl, Waltraud / Király, Edit / Millner, Alexandra (szerk.): Frauenbilder, feministische Praxis und nationales Bewusstsein in Österreich-Ungarn 1867-1918., Tübingen, Basel: Francke, 2006
Orosz Magdolna: A bomlás virágai: az élettörténet narratív mintájának változásai. In: Kovács Árpád (szerk.): A regény és a trópusok. Tanulmányok. Második veszprémi regénykollokvium., Budapest: Argumentum, 2007
Kerekes Amália/Orosz Magdolna/Teller Katalin (szerk.): „Remegő himnusz tudj’ isten mire”. Válogatás Hugo von Hofmannsthal és a bécsi modernség publicisztikájából, Budapest: Gondolat Kiadó, 2005
Kerekes Amália/Alexandra Millner/Orosz Magdolna/Teller Katalin (szerk.):: Mehr oder Weininger. Eine Textoffensive aus Österreich/Ungarn., Wien: Braumüller Verlag, 2005
Kerekes Amália/Orosz Magdolna/Teller Katalin:: Előszó. In: uők (szerk.): „Remegő himnusz tudj’ isten mire”. Válogatás Hugo von Hofmannsthal és a bécsi modernség publicisztikájából. 7-50. old., Budapest: Gondolat Kiadó, 2005
Kerekes Amália/Alexandra Millner/Orosz Magdolna/Teller Katalin:: „Einiges über die starke Faust”. In: uők (Hg.): Mehr oder Weininger. Eine Textoffensive... 3-23. old., Wien: Braumüller Verlag, 2005
Kerekes Amália/Alexandra Millner/Orosz Magdolna/Teller Katalin:: „Einiges über die starke Faust”. Összefoglaló, http://www.kakanien.ac.at/beitr/materialien/AKerekes_AMillner_MOrosz_KTeller1.pdf), 2005
Orosz Magdolna: ’Stil’ und/als Einrichtung der erzählten Welt: Überlegungen zu einem umstrittenen Begriff. In: Decker, Jan-Oliver (Hg.): Erzählstile in Literatur und Film., Tübingen: Narr, 2007
Kerekes Amália: Zum Begriffspaar ‚mimetisch/mimisch’ in Walter Benjamins Schriften über Karl Kraus, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Kerekes AMália: Interkulturelle Kontexte von Béla Balázs’ deutschsprachiger Publizistik. In: KindtTeller (Hg.): Narratologie Interkulturell, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Kerekes Amália/Nicolas Pethes/Peter Plener (szerk.): Archiv, Zitat, Nachleben. Die Medien bei Walter Benjamin und das Medium Benjamin., Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Orosz Magdolna: Literarische Bibellektüre(n). Intertextualitätskonzeption und intertextuelle Textanalyse. In: ALkier/Hays (Hg.) Die Bibel im Dialog der Schriften, Tübingen: Narr, 2005
Orosz Magdolna: Unterwegs zwischen Kulturen. Interkulturelle Aspekte des Erzählens in den Trivulzio-Novellen von Viktor Cholnoky. In: Tom Kindt/Katalin Teller (Hg.): Narratologie interku, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Rácz Gabriella: „Kunstvolle Maskerade“: Modernität und Epigonalität in Arnold Zweigs Die Novellen um Claudia. Untersuchungen zur Erzählstruktur, Veszprém/Wien: VEK_Ed.Praesens, 2005
Rácz Gabriella: Der die Ostjuden zu sehen versuchte. Perspektive und Kulturdarstellung in Arnold Zweigs und Hermann Strucks Das ostjüdische Antlitz. In: KIndt/Teller: Narratologie interk, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Tom Kindt/Teller Katalin (Hg.): Narratologie interkulturell: Studien zu interkulturellen Konstellationen in der deutschsprachigen und ungarischen Literatur 1880-1930, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Teller Katalin: Die Sprengung der Präkonzeption. Zu Robert Musils Die Portugiesin. )N: Kindt/Teller: Narratologie interkulturell, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Teller Katalin: Affinitäten der Sprachtheorien Walter Benjamins und Pavel Florenskijs. Ein kursorischer Überblick. In: Kerekes/Pethes/Plener, Peter (Hg.): Archiv-Zitat-Nachleben, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2005
Orosz Magdolna: „Du kannst deinen Namen draufschreiben“. Erzählte Autoren und Figuren im fiktionalen Erzähldiskurs. In: Géza Horváth/Attila Bombitz (Hg.): „Die Wege und die Begegnungen“. Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag., Budapest: Gondolat Kiadó, 2006
Orosz Magdolna: Johannes Feichtinger/ Ursula Prutsch/ Moritz Csáky (Hrsg.): Habsburg postcolonial. (recenzió). In: Jahrbuch d.ung. Germanistik, Bonn/Budapest, 2005
Teller Katalin: Die Körperbewegungen des Schriftzeichens. Überlegungen zur performativen Sinngebung anhand ausgewählter Texte der Wiener Gruppe. In: Hammer, Erika; Sándorfi, Edina: „Der Rest ist – Staunen“. Literatur und Performativität., Wien: Ed. Praesens, 2006
Kerekes Amália/Peter Plener: Licht-, Schatten- und Zukunftsbilder von 1873. Porträts und Entwürfe aus Wien und Pest. In: Müller-Funk, Wolfgang / Reber, Usha / Ruthner, Clemens (szerk.): Zentren und Peripherien in der Kultur Österreich-Ungarns. (Kultur – Herrschaft – Differenz 9), Tübingen, Basel: Francke, 2006
Kerekes Amália: Béla vergisst die Ismen. Béla Balázs’ Wiener Schriften zur ungarischen Avantgarde. In: Deréky, Pál / Kékesi, Zoltán / Kelemen, Pál (szerk.): Mitteleuropäische Avantgarden. Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2006
Rácz Gabriella: A lélek változó hangzó terei. Bartók Béla / Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára. In. Kerekes Amália/Peter Plener/Teller Katalin (szerk.): A perem felől. Emergenciák és médiafigurációk, 1900/ 2000., Budapest: Gondolat, 2006
Kerekes Amália: Schreibintensitäten. Alterationen der journalistischen Wahrnehmung im Spätwerk von Karl Kraus. (Budapest Studien zur Literaturwissenschaft 8)., Frankfurt/M.: Peter Lang, 2006
Orosz Magdolna: Utazás kultúrák között. Interkulturális mozzanatok Cholnoky Viktor Trivulzió-novelláiban. In: Bednanics Gábor/Eisemann György (szerk.): Induló modernség – kezdődő avantgárd., Budapest: Ráció Kiadó, 2006
Orosz, Magdolna: „Aber was sind Farben, wofern nicht das innerste Leben der Gegenstände in ihnen hervorbricht!” Hugo von Hofmannsthals „Farbenlehre”. In: a kakanien-Internet-Plattfomon (2006. 06. 30.), http://www.kakanien.ac.at/beitr/emerg/MOrosz1.pdf, 2006
Orosz Magdolna: „De mik is a színek, ha nem a tárgyak legbensőbb élete tör elő bennük!” A színek emergenciája Hugo von Hofmannsthal fiktív leveleiben. In: Kerekes Amália/ Peter Plener/ Teller Katalin (szerk.): A perem felől. Médiakonfigurációk 1900/2000., Budapest: Gondolat Kiadó, 2006
Rácz Gabriella: Wahrnehmungsmodalitäten und Analepsen. Narration im Zeichen einer ambivalenten Modernität bei Arnold Zweig. In: Szatzker, Szilvia (Hg.): Temporalität und Modalität in Texten., Székesfehérvár, 2006
Kerekes Amália/Alexandra Millner: Rubriken gemeinsamer Kulturinteressen? Zur Übersetzungspolitik in der Doppelmonarchie. In: Mitterbauer/Scherke (Hg.): Ent-grenzte Räume, Wien: Passagen, 2005
Rácz Gabriella: Changierende Klangräume der Seele. Béla Bartók/ Béla Balázs: „Herzog Blaubarts Burg“., http://www.kakanien.ac.at, 2006
Kurdi Imre: Reden über den Tod hinaus. Untersuchungen zum ’literarischen’ Testament., Frankfurt/M.: Peter Lang, 2007
Kerekes Amália/Teller Katalin/Peter Plener (szerk.): A perem felől. Emergenciák és médiakonfigurációk 1900/2000., Budapest: Gondolat, 2006
Kerekes Amália/Orosz Magdolna/Rácz Gabriella/Teller Katalin (szerk.): Popularkultur und Narration in der Frühen Moderne, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2007
vissza »