Poli(ADP-ribóz) polimeráz gátló vegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata állatkísérletes és rheologiai modelleken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47152
típus K
Vezető kutató Tóth Kálmán
magyar cím Poli(ADP-ribóz) polimeráz gátló vegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata állatkísérletes és rheologiai modelleken
Angol cím Evaluation of mechanism of action of poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor compounds in animal and in rheological models
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Belgyógyászati Klinika I. sz. (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Alexy Tamás
Deres Péter
Horváth Beáta
Késmárky Gábor
Koltai Katalin
Kovács Krisztina
Márton Zsolt
Pálfi Anita
Sümegi Balázs
Szabados Eszter
Tóth Ambrus
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 8.385
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaink során kísérletes szívelégtelenség modellekben vizsgálatuk a poli(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) gátlók hatását. Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy PARP-gátlók mérséklik a postinfarctusos remodelinget és védenek a szívelégtelenség kialakulásával szemben. Elsőként igazoltuk, hogy a PARP-gátlók jelentős hatással bírnak a szívelégtelenség pathomechanizmusában alapvető szerepet játszó jelátviteli utakra is. PARP-gátlás fokozta a túlélést segítő, ugyanakkor csökkentette bizonyos maladaptív jelátviteli utak aktivitását. Mindezek következtében a PARP-gátlóval kezelt szívek mind funkcionálisan, mind struktúrálisan lényegesen intaktabbak voltak, mint a kezeletlen szívek. Ráadásul az ACE-gátló enalaprillal összehasonítva a PARP-gátló kezelés hatékonyabbnak bizonyult a myocardialis remodeling kivédésében postinfarktusos szívelégtelenség modellben. Fiatal spontán hipertenzív patkányokban a PARP-gátlóknak a szívizom hypertrophia kialakulásával szembeni védő hatását igazoltuk. Ezen eredményeink publikálásra kerültek már, illetve egyesek még publikálás alatt állnak. Emellett idős spontán hipertenzív patkányokban a pangásos szívelégtelenség kialakulásával szemben is kifejezett védő hatást mutattak a PARP-gátlók, az állatok túlélését is javította a kezelés. Ezen adatain még részben feldolgozásra várnak. Doxorubicin kezelés által kiváltott cardiomyopathia modellben végzett vizsgálatunkból származó minták még feldolgozás alatt állnak.
kutatási eredmények (angolul)
The effect of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors was studied in various experimental heart failure models. We have demonstrated that PARP-inhibitors can moderate the postinfarction myocardial remodeling and can protect against the development of heart failure. We have firstly proved that PARP-inhibitors have a significant effect on signal transduction pathways which play a central role in the development of heart failure. PARP-inhibition activated the prosurvival signal transduction pathways and blocked the activity of several maladaptive signal transduction pathways. Due to these effects, hearts treated with PARP-inhibitors showed better functional and structural features compared to untreated hearts. In addition, PARP-inhibition was more effective against the development of myocardial remodeling in our postinfarction heart failure model compared to ACE-inhibition. In young spontaneous hypertensive rats the protective effect of PARP-inhibitors against the development of myocardial hypertrophy was demonstrated. These results were already published and several data are under publication. Moreover, in adult spontaneous hypertensive rats PARP-inhibition protects against the transition from hypertrophic cardiomyopathy to decompensated heart failure. These results will be published shortly. Finally, tissue samples derived from a toxic (doxorubicin-induced) cardiomyopathy model are yet under measurements.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1709/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
MARTON, ZS., HALMOSI, R., ALEXY, T., HORVATH, B., TOTH, A., FEHER, G., KOLTAI, K., KESMARKY, G., HABON, T., SUMEGI, B., HIDEG, K., TOTH, K.: Hemorheological methods in drug research., Clin. Hemorheol. Microcirc., 30, 237-242, 2004
DERES, P., HALMOSI, R., TOTH, A., KOVACS, K., PALFI, A., HABON, T., CZOPF, L., KALAI, T., HIDEG, K., SUMEGI, B., TOTH, K.: Prevention of doxorubicin-induced acute cardiotoxicity by an experimental antioxidant compound., J. Cardiovasc. Pharmacol., 45, 36-43, 2005
KOLTAI K., FEHÉR G., PÁLFI A., KÉSMÁRKY G., KÁLAI T., HIDEG K., SÜMEGI B., TÓTH K.: Poly (ADP-Ribóz) polimeráz inhibitorok vizsgálata in vitro reológiai modelleken, Card. Hung. Suppl. C, 34, 2004
PÁLFI A., TÓTH A., DERES P., HANTÓ K., RESKÓ Á., HALMOSI R., SZABADOS E., SZEREDAY Z., HIDEG K., SÜMEGI B., TÓTH K.: Krónikus szívelégtelenség progressziójának lassítása poly (ADP-ribóz) polimeráz gátló vegyülettel patkányban., Card. Hung. Suppl. C, 34, C33, 2004
KOLTAI, K., FEHER, G., ALEXY, T., MARTON, ZS., HORVATH B., PALFI, A., KESMARKY, G., KALAI, T., HIDEG, K., SUMEGI, B., TOTH, K.: Effect of poly (ADP) ribose polymerase inhibitors in red blood cell filtration and platelet aggregation models., 7th Congress of the ISEM, September 1-4, 2004, Debrecen, Hungary. Abstract book: 125., 2004
FEHER, G., KOLTAI, K., KESMARKY, G., KULCSAR, GY., KALAI, T., HIDEG, K. and TOTH, K.: 4-hydroxy coumarine derivatives’ dual action on platelet aggregation and red blood cell deformability., Haemophilia & Thrombophilia (Clinical and genetical aspects) 2nd International Symposium, September 23-25, 2004, Pécs, Hungary. Abstract book: 15., 2004
DERES P., KISS GY., POZSGAY É., TÓTH A., HALMOSI R., KOVÁCS K., PÁLFI A., HIDEG K., SÜMEGI B., TÓTH K.: Doxorubicin okozta akut kardiotoxicitás kivédése kísérleti antioxidáns vegyülettel., Card. Hung. Suppl. C, 34, C66, 2004
KOLTAI, K., FEHER, G., KESMARKY, G., TOTH, K.: Hemorheological background of acetylsalicylic acid resistance?, Eur. Heart J., 27 (Abstract Suppl.), 2006
KOLTAI K., FEHÉR G., KENYERES P., KESZTHELYI Z., RAPP H., KÉSMÁRKY G., TÓTH K.: Roziglitazon-kezelés hatásai a hemoreológiai paraméterekre, a thrombocyta-aggregabilitásra és más kardiovaszkuláris rizikófaktorokra., Magyar Belorv. Arch. Suppl. 4, 59, 81, 2006
BOGAR, L., KESMARKY, G., KENYERES, P., SZELIG, L., FEHER, G., TOTH, K.: Gender differences in hemorheological parameters of coronary artery disease patients., Clin. Hemorheol. Microcirc., 35, 99-103, 2006
ALEXY, T., PAIS, E., WENBY, R.B., HOGENAUER, W., TOTH, K., MEISELMAN, H.J., KENSEY, K.R.: Measurement of whole blood viscosity profiles via an automated viscometer: technical details and clinical relevance, Clin. Lab., 51, 523-529, 2005
FEHER, G., KOLTAI, K., KESMARKY, G., SZAPARY, L., JURICSKAY, I., TOTH, K.: Hemorheological parameters and aging, Clin. Hemorheol. Microcirc., 35, 89-98., 2006
BOGAR, L., KESMARKY, G., KENYERES, P., SZELIG, L., FEHER, G., TOTH, K.: Haematocrit and blood viscosity ratio indicates rheological oxygen carrying capacity and optimal haematocrit of human blood, Clin. Hemorheol. Microcirc., 35, 67-73., 2006
HANTÓ K., TAPODI A., KISS G., VÁRBÍRÓ G., ifj. GALLYAS F., HIDEG K., SÜMEGI B., TÓTH K.: A PARP gátlás hatása a H2O2 kiváltotta oxidatív stresszre az Akt jelátviteli út aktivációján keresztül H9c2 sejteken, A Magyar Kardiológusok Társasága 2005. évi Tudományos Kongresszusa, 2005. május 11-14., Balatonfüred, Card. Hung. Suppl. C, 35, A19, 2005
PÁLFI A., TÓTH A., DERES P., HANTÓ K., HALMOSI R., HIDEG K., SÜMEGI B., TÓTH K.: A poly (ADP-ribóz) polimeráz enzim gátlás hatása a jelátviteli folyamatokra szívizom ischaemia-reperfúzió során, A Magyar Kardiológusok Társasága 2005. évi Tudományos Kongresszusa, 2005. május 11-14., Balatonfüred, Card. Hung. Suppl. C, 35, A25, 2005
FEHÉR G., KOLTAI K., PAPP E., KÉSMÁRKY G., TÓTH K.: Clopidogrel rezisztencia: rizikófaktorok, gyógyszeres kezelés, rheológiai paraméterek és adhéziós molekulák lehetséges szerepe, A Magyar Kardiológusok Társasága 2005. évi Tudományos Kongresszusa, 2005. május 11-14., Balatonfüred, Card. Hung. Suppl. C, 35, A35, 2005
TÓTH K, HORVÁTH B., HALMOSI R.: Klasszikus és új rizikófaktorok, a gyógyszeres terápia új irányai, Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LII. Vándorgyűlése, Bükfürdő, 2005. június 23-25. Magyar Belorv. Arch. Suppl. 1, 58, 23-24, 2005
FEHÉR G., KOLTAI K., HORVÁTH B., ALEXY T., MÁRTON ZS., BARTHA É., KÉSMÁRKY G., TÓTH K.: Acetilszalicilsav-rezisztencia: rizikófaktorok, gyógyszeres kezelés és reológiai paraméterek lehetséges szerepe, Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LII. Vándorgyűlése, Bükfürdő, 2005. június 23-25. Magyar Belorv. Arch. Suppl. 1, 58, 122-123, 2005
KESMARKY, G., FEHER, G., KOLTAI, K., HORVATH, B., TOTH, K.: Viscosity, hemostasis and inflammation in atherosclerotic heart diseases, 13th European Conference on Clinical Hemorheology, June 26-29, 2005, Siena, Italy. Abstract book 15, 2005
FEHER, G., KOLTAI, K., MARTON, ZS., ALEXY, T., HORVATH, B., KESMARKY, G., BARTHA, E., SZAPARY, L., JURICSKAY, I., TOTH, K.: Hemorheological parameters and aging, 13th European Conference on Clinical Hemorheology, June 26-29, 2005, Siena, Italy. Abstract book 16, 2005
BOGAR, L., KESMARKY, G., KENYERES, P., SZELIG, L., FEHER, G., TOTH, K.: Haematocrit and blood viscosity ratio indicates rheological oxygen carrying capacity and optimal haematocrit of human blood, 13th European Conference on Clinical Hemorheology, June 26-29, 2005, Siena, Italy. Abstract book 17, 2005
ALEXY, T., MARTON, ZS., HORVATH B., KOLTAI, K., FEHER, G., STEF, GY., SZAPARY, L., KESMARKY, G., CZOPF, L., TOTH, K.: Resistance to routine antiplatelet medication and the efficacy of long-term aspirin and thienopyridine therapies, 12th World Congress on Heart Disease, July 16-19, 2005, Vancouver, Canada, J. Heart Dis., 4, 103, 2005
PALFI, A., TOTH, A., HANTO, K., HOCSAK, E., HALMOSI, R., SZABADOS, E., HIDEG, K., SUMEGI, B., TOTH, K.: Contribution of intracellular signaling cascades to the cardioprotective effect of poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors in myocardial ischemia-reperfusion, 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conferece, July 2-7, 2005, Budapest, Hungary, J. FEBS, 311, Suppl. 1, 272, 2005
KULCSAR, GY., KALAI, T., FEHER, G., KOLTAI, K., TOTH, K., SÜMEGI, B., HIDEG, K.: Synthesis and study of cardiac drug modified with nitroxides and their precursors, A joint conference of 11th in vivo EPR spectroscopy and imaging & 8th international EPR spin trapping, Columbus, Ohio, September 4-8, 2005, Abstract book: 75, 2005
HANTO, K., TAPODI, A., VARBIRO, G., GALLYAS, F., HIDEG, K., SUMEGI, B., TOTH, K.: The role of Akt activation in the PARP mediated cytoprotective effect in oxidative stress on H9c2 cells, Congress of the European Society of Cardiology, September 3-7, 2005, Stockholm, Sweden Eur. Heart J., 26 (Abstract Suppl.), 2005
HANTO, K., RADNAI, B., BOGNAR, Z., VARBIRO, G., TAPODI, A., GALLYAS, F., SUMEGI, B., TOTH, K.: NFkB dependent induction of COX-2 expression by amiodarone in liver cells, Congress of the European Society of Cardiology, September 3-7, 2005, Stockholm, Sweden Eur. Heart J., 26 (Abstract Suppl.), 2005
FEHER, G., KOLTAI, K., HORVATH, B., ALEXY, T., MARTON, ZS., KESMARKY, G., TOTH, K.: Acetyl salycilic acid resistance: possible role of risk factors, medication and haemorheological variables, Congress of the European Society of Cardiology, September 3-7, 2005, Stockholm, Sweden Eur. Heart J., 26 (Abstract Suppl.), 2005
KULCSÁR GY., KÁLAI T., FEHÉR G., KOLTAI K., SÜMEGI B., TÓTH K., HIDEG K.: Kettős hatású nitroxid gyökök és prekurzoraik vizsgálata, MKE Vegyészkonferencia, Szerves és gyógyszerkémia, Hajdúszoboszló, 2005. június 28-30. Előadás összefoglalók: P53, 2005
T., MÁRTON ZS., HORVÁTH B., DERES P., TÓTH A., PÁLFI A., TÓTH K.: A keringési rendszer biológiai ritmusai: A vérnyomás és a szívfrekvencia változásai., Biológiai órák, Eds.: Csernus V., Mess B., Akadémiai Kiadó, 121-135, 2006
PAPP E., TÓTH K: Új evidenciák a perindopril kardiovaszkuláris prevencióban betöltött szerepéről, Háziorv. Továbbképző Szemle, 11, 304-307, 2006
PAPP E., TÓTH K: A perindopril szerepe a kardiovaszkuláris prevencióban, Card. Hung., 36, 44-45, 2006
PAPP E., TÓTH K: Kardiovaszkuláris prevenció ACE gátlókkal az új tanulmányok tükrében., LAM, 16, 441-444, 2006
BAJNOK L., TÓTH K.: Az ezetimib szerepe a koleszterin háztartás szabályozásában., Családorvosi Fórum, 2006
BAJNOK L., TÓTH K.: Az ezetimib szerepe a koleszterin háztartás szabályozásában., Metabolizmus, Suppl. C, 4, 1-4, 2006
KÉSMÁRKY G., HORVÁTH B., TÓTH K.: Az atherothrombosis szemlélete., MOTESZ Magazin, 26-31, 2006
FEHER, G., KOLTAI, K., KESMARKY, G., SZAPARY, L., JURICSKAY, I., TOTH, K.: Hemorheological parameters and aging., Clin. Hemorheol. Microcirc., 35, 89-98, 2006
KESMARKY, G., FEHER, G., KOLTAI, K., HORVATH, B., TOTH, K.: Viscosity, hemostasis and inflammation in atherosclerotic heart diseases., Clin. Hemorheol. Microcirc., 35, 67-73, 2006
PAPP, E., HAVASI, V., BENE, J., KOMLOSI, K., TALIAN, G., SZAPARY, L., CZOPF, L., FEHER, CS., FEHER, G., HORVATH, B., MARTON, ZS., HABON, T., MELEGH, B., TOTH, K.: Does glycoprotein IIIa gene (Pl(A)) polymorphism influence clopidogrel resistance? : a study in older patients., Drugs Aging, 24, 345-350., 2007
FEHER, G., KOLTAI, K., PAPP, E., ALKONYI, B., SOLYOM, A., KENYERES, P., KESMARKY, G., CZOPF, L., TOTH, K.: Aspirin Resistance. Possible Roles of Cardiovascular Risk Factors, Previous Disease History, Concomitant Medications and Haemorrheological Variables., Drugs Aging, 23, 559-567, 2006
FEHER, G., KOLTAI, K., KESMARKY, G., TOTH, K.: Are hemorheological parameters independent of aging?, Clin. Hemorheol., (reviewed research letter), 36, 181-182., 2007
Feher G, Koltai K, Alkonyi B, Papp E, Keszthelyi Z, Kesmarky G, Toth K.: Clopidogrel resistance: role of body mass and concomitant medications., Int. J. Cardiol., 120, 188-192., 2007
FEHER, G., KOLTAI, K., PAPP, E., KESZTHELYI, ZS., ALKONYI, B., KESMARKY, G., TOTH, K.: The effects of changing blood glucose levels on hemorheological parameters platelet aggregation and activation in oral glucose tolerance tests., Clin Hemorheol Microcirc., 35, 517-25, 2006
KOLTAI, K., FEHER, G., KENYERES, P., ALEXY, T., HORVATH, B., MARTON, ZS., KESMARKY, G., TOTH, K.: Association between the effectiveness of different antiplatelet therapies, fibinogen levels and ageing in 5136 vascular patients., Eur. Heart J., 27 (Abstract Suppl.), 2006
KOLTAI K., FEHÉR G., KENYERES P., HORVÁTH B., ALEXY T., MÁRTON ZS., KÉSMÁRKY G., TÓTH K.: Thrombocitaaggregáció-gátló terápiák hatékonysága, a fibrinogénszint és az életkor közötti összefüggés 5136 érbetegben., Card. Hung. Suppl. A, 36, A70, 2006
KOLTAI, K., FEHER, G., KESZTHELYI, ZS., KENYERES, P., KESMARKY, G., VEKASI, J., TOTH, K.: Smoking and lower aspirin dosage are associated with higher prevalence of aspirin resistance in type-2 diabetic patients., Eur. Heart J., 27 (Abstract Suppl.), 2006
TÓTH K., HORVÁTH B., HALMOSI R., DEBRECENI L., SÜMEGI B., HIDEG K.: Vitaminok és antioxidánsok., Háziorv. Továbbképző Szemle, 11, 568-572, 2006
TÓTH K., HORVÁTH B., HALMOSI R., SÜMEGI B., HIDEG K.: Vitaminok és antioxidánsok lehetséges szerepe a cardiovascularis betegségek prevenciójában., Metabolizmus, nyomtatásban., 2006
TÓTH K.: Az oxidatív stressz és a szív-ér rendszeri betegségek. Kommentár., Orvostovábbképző Szemle, 13, 90-93, 2006
TÓTH K.: If gátlás, egy új lehetőség az ischaemiás szívbetegség kezelésében., LAM, nyomtatásban., 2006
SZAPARY, L., FEHER, G., KOVER, F., ONODI, E. KOMOLY, S., TOTH, K., DOCZI, T.: Effect of carotid stenting on the hemorheological parameters and platelet aggregation., Cerebrovasc. Dis., 21 (Suppl. 4), 150, 2006
FEHÉR G., KOLTAI K., ALKONYI B., PAPP E., KESZTHELYI ZS., KÉSMÁRKY G., TÓTH K: Clopidogrel-rezisztencia: rizikófaktorok, gyógyszeres kezelés, hemoreológiai paraméterek és adhéziós molekulák lehetséges szerepe., Magyar Belorv. Arch. Suppl. 2, 59, 64, 2006
HORVÁTH B., SZAPÁRY L., DEBRECENI L., FEHÉR G., KENYERES P., FÜLÖP A., BATTYÁNI I., TÓTH K.: A Sclerovit hatása az endothelfunkcióra, hemoreológiai paraméterekre, a thrombocyta aggregációra, a vér homocisztein-koncentrációjára és az atherosclerosis progressziójár, Magyar Belorv. Arch. Suppl. 2, 59, 77-78, 2006
TÓTH K.: Új lehetőségek a coronariabetegség kezelésében és prevenciójában., Magyar Belorv. Arch. Suppl. 2, 59, 169-170, 2006
FEHER, G., KOLTAI, K., ALEXY, T., MARTON, ZS., HORVATH, B., KESMARKY, G., TOTH, K.: Acetylsalicylic acid and clopidogrel resistance: Possible role of risk factors, medication and hemorheological variables., Atherosclerosis Suppl., 7, 398, 2006
FEHER, G., KOLTAI, K., ALEXY, T., MARTON, ZS., HORVATH, B., KESMARKY, G., TOTH, K.: Atherosclerosis, hemorheological parameters and aging., Atherosclerosis Suppl., 7, 82, 2006
KOLTAI, K., FEHER, G., KESMARKY, G., KESZTHELYI, ZS., CZOPF, L., TOTH, K.: The effect of blood glucose levels on hemorheological parameters, platelet activation and aggregation in oral glucose tolerance tests., Atherosclerosis Suppl., 7, 356, 2006
CZOPF L., KENYERES P., FEHÉR G., TÓTH K.: Arteriográfiás mérések értékelése kezelt érbetegeknél., Magyar Belorv. Arch. Suppl. 4, 59, 52, 2006
PAPP, E., HAVASI, V., BENE, J., KOMLOSI, K., CZOPF, L., MAGYAR, E., FEHER, CS., HORVATH, B., MARTON, ZS., ALEXY, T., HABON, T., SZABO, L., TOTH, K., MELEGH, B.: Glycoprotein IIIa gene (PlA) polymorphism and acetylsalicylic acid resistance: is there any correlation?, Annals Pharmacother., 39, 1013-1018, 2005
KOLTAI, K., FEHER, G., KESMARKY, G., KESZTHELYI, ZS., CZOPF, L., TOTH, K.: The effects of changing blood glucose levels on hemorheological parameters, platelet aggregation and activation in oral glucose tolerance tests., Clin. Hemorheol. Microcirc., 35, 517-525., 2006
TOTH, A., NICKSON, P., MANDL, A., BANNISTER, M.L., TOTH, K., ERHARDT, P.: Endoplasmic Reticulum Stress as a Novel Therapeutic Target in Heart Diseases., Cardiovasc. Hematol. Disord. Drug Targets, 7, 205-218, 2007
. KENYERES, P., JURICSKAY, I., TARSOLY, P., KESMARKY, G., MUHL, D., TOTH, K., BOGAR, L.: Low hematocrit per blood viscosity ratio as a mortality risk factor in coronary heart disease., Clin. Hemorheol. Microcirc., 38, 51-56, 2008
FEHER, G., KOLTAI, K., KESMARKY, G., TOTH, K: Hemorheological background of acetylsalicylic acid resistance., Clin. Hemorheol. Microcirc., 38, 143-152., 2008
KOLTAI, K., FEHER, G., KENYERES, P., LENART, I., ALEXY, T., HORVATH, B., MARTON, ZS., KESMARKY, G., TOTH, K.: Relation of platelet aggregation and fibrinogen levels to advancing age in aspirin- and thienopyridine-treated patients, Clin. Hemorheol. Microcirc., in press, 2008
KESMARKY, G., KENYERES, P., RABAI, M., TOTH, K.: Plasma Viscosity: a Forgotten Variable?, Clin. Hemorheol. Microcirc., 39, 243-246., 2008
SZAPARY, L., FEHER, G., KOLTAI, K., HORVATH, B., ALEXY, T., MARTON, ZS., KESMARKY, G., SZOTS, M., JURICSKAY, I. and TOTH, K.: Blood viscosity and aging in cerebrovascular patients., Eur. J. Neurol., 11, (Suppl. 2), 72-73., 2004
SZAPARY, L., SZOTS, M., FEHER, G., KOLTAI, K., KESMARKY, G., TOTH, K., KOMOLY, S.: Haemorheological changes after parenteral and oral administration of vinpocetine in chronic cerebrovascular patients., Cerebrovasc. Dis., 19 (Suppl. 2), 121-122., 2005
ALEXY, T., MARTON, ZS., HORVATH B., KOLTAI, K., FEHER, G., STEF, GY., SZAPARY, L., KESMARKY, G., CZOPF, L., TOTH, K.: Resistance to routine antiplatelet medication and the efficacy of long-term aspirin and thienopyridine therapies., J. Heart Dis., 4, 103., 2005
PALFI, A., TOTH, A., HANTO, K., HOCSAK, E., HALMOSI, R., SZABADOS, E., HIDEG, K., SUMEGI, B., TOTH, K.: Contribution of intracellular signaling cascades to the cardioprotective effect of poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors in myocardial ischemia-reperfusion., J. FEBS, 311, Suppl. 1, 272., 2005
BARTHA, E., HALMOSI, R., KULCSAR, GY., KISS, N., KALMAN, E., SUMEGI, B., KALAI, T., HIDEG, K., TOTH, K.: Effect of PARP-inhibitors and ACE-inhibitors on the progression of isoproterenol-induced heart failure., Congress of the European Society of Cardiology, September 1-5, 2007, Vienna, Austria. Eur. Heart J., 28 (Abstract Suppl.),, 2007
KOLTAI, K., FEHER, G., KENYERES, P., MARTON, ZS., HALMOSI, R., TIBOLD, A., KESMARKY, G., CZOPF, L., TOTH, K.: Seasonal variations of hemorheological parameters and platelet aggregation in aspirin treated vascular patients., Congress of the European Society of Cardiology, September 1-5, 2007, Vienna, Austria. Eur. Heart J., 28 (Abstract Suppl.), 2007
TOTH, K., KESMARKY, G., MARTON, ZS., JURICSKAY, I., TOTH, A., ALEXY, T., MEISELMAN, H.J.: Hemorheological parameters in acute and stable forms of coronary heart disease., 13th International Congress of Biorheology and 6th International Conference on Clinical Hemorheology, July 9-13, 2008, State College, USA. Biorheol., 45, 47,, 2008
CONNES, P., TRIPETTE, J., MUKISI-MUKAZA, M., BASKURT, O.K., TOTH, K., MEISELMAN, H.J., HARDY-DESSOURCES, M.D., HUE, O., ANTOINE-JONVILLE, S.: Hemodynamic, hemorheologic and cardiorespiratory responses during exercise., 13th International Congress of Biorheology and 6th International Conference on Clinical Hemorheology, July 9-13, 2008, State College, USA. Biorheol., 45, 49-50,, 2008
KESMARKY, G., RABAI, M., KENYERES, P., MARTON, ZS., TOTH, K.: Whole blood viscosity: Is it useful or useless in clinical practice?, 13th International Congress of Biorheology and 6th International Conference on Clinical Hemorheology, July 9-13, 2008, State College, USA. Biorheol., 45, 56,, 2008
KENYERES, P., RABAI, M., TARSOLY, P., KESMARKY, G., TOTH, K., BOGAR, L.: Rheological oxygen carrying capacity as a mortality risk factor in coronary heart disease., 13th International Congress of Biorheology and 6th International Conference on Clinical Hemorheology, July 9-13, 2008, State College, USA. Biorheol., 45, 57,, 2008
KENYERES, P., RABAI, M., TOTH, A., KESMARKY, G., MARTON, ZS., TOTH, K.: Methods to simplify, correct and compare ektacytometric results., 13th International Congress of Biorheology and 6th International Conference on Clinical Hemorheology, July 9-13, 2008, State College, USA. Biorheol., 45, 138,, 2008
RABAI, M., TOTH, A., KENYERES, P., MARTON, ZS., KESMARKY, G., TOTH, K.: Rheological benefit of red wine and its alcohol free extract., 13th International Congress of Biorheology and 6th International Conference on Clinical Hemorheology, July 9-13, 2008, State College, USA. Biorheol., 45, 147,, 2008
HORVATH, B., HEGEDUS, D., SZAPARY, L., MARTON, ZS., ALEXY, T., KOLTAI, K., CZOPF, L., WITTMANN, I., JURICSKAY, I., TOTH, K., KESMARKY, G.: Measurement of von Willebrand factor as the marker of endothelial dysfunction in vascular diseases., Exp. Clin. Cardiol., 9, 1-4, 2004
HORVÁTH B., SZAPÁRY L., MÁRTON ZS., ALEXY T., KÉSMÁRKY G., TÓTH K.: Az endotheldiszfunkció, a thrombocytaaggregáció és a haemorrheológiai paraméterek befolyásolásának lehetősége dyslipidaemiás érbetegekben., Kardiológus, 3, 43-46., 2004
TÓTH K., PAPP E., SZABADOS E.: Az EUROPA vizsgálat menete és eredményei., Card. Hung. Suppl. B, 34, 2-5., 2004
TÓTH K., KOLTAI K.: Metabolikus szindróma és szívbetegség., Háziorv. Továbbképző Szemle, 9, 402-406., 2004
MÁRTON ZS., HORVÁTH B., ALEXY T., KÉSMÁRKY G., CZOPF L., TÓTH K.: A doxazosin hatásainak komplex vizsgálata., Kardiológus, 3, 5-12., 2004
SZABADOS E., TÓTH K.: A krónikus stabil angina pectoris gyógyszeres kezelése., Családorvosi Szakmai Folyóirat, 4, 29-34., 2004
SZABADOS E., TÓTH K.: Az ischaemiás szívbetegség (ISZB) evidenciákon alapuló korszerű gyógyszeres kezelése., EGIS Cardiovascularis Club, 2004
PAPP, E., CZOPF, L., HABON, T., HALMOSI, R., HORVATH, B., MARTON, ZS., TAHIN, T., KOMOCSI, A., HORVATH, I., MELEGH, B. and TOTH, K.: Drug-induced myocardial infarction in young patients. Report of two cases., Int. J. Cardiol., 98, 169-170., 2005
PAPP, E., KESZTHELYI, ZS., KALMAR, N. K., PAPP, L., WENINGER, CS., BATTYANY, I., TORNOCZKY, T., KALMAN, E., TOTH, K., HABON, T.: Pulmonary embolisation as primary manifestation of hepatocellular carcinoma with intracardiac penetration: A case report., World J. Gastroenterol., 11, 2357-2359., 2005
NADASI, E., BENE, J., HAVASI, V., KOMLOSI, K., TALIAN, G., MELEGH, GY., PAPP, E., GASZTONYI, B., SZOLNOKI, Z., SANDOR, J. MOZSIK, GY., TOTH, K., MELEGH, B., WITTMANN, I.: Detection of Leu40Arg variant of platelet glycoprotein II/bIIIa receptor in subjects with thrombotic diseases., Thromb. Res., 116, 479-482., 2005
PAPP E., BENE J., HAVAS V., KOMLÓSI K., CZOPF L., MAGYAR É., HORVÁTH B., MÁRTON ZS., ALEXY T., FEHÉR CS., HABON T., SZABÓ L., TÓTH K., MELEGH B.: Van-e összefüggés a PlA polimorfizmus és acetilszalicilsav rezisztencia között?, Card. Hung., 35, 7-10., 2005
SZAPÁRY L., FEHÉR G., KOLTAI K., KÉSMÁRKY G., HORVÁTH B., KOMOLY S., TÓTH K.: Parenteralisan és per os alkalmazott vinpocetin haemorrheologiai hatásának vizsgálata agyérbetegeken., Agyérbetegségek, 11, 7-11., 2005
DERES P., TÓTH K.: Az ISZB metabolikus megközelítése a bal kamra diszfunkciós és iszkémiás dilatált kardiomiopátiás koronáriabetegek körében., Webdoki, 2005
KENYERES P., JURICSKAY I., TARSOLY P., KÉSMÁRKY G., MÜHL D., TÓTH K., BOGÁR L.: Az alacsony hematokrit/viszkozitás arány mint a koszorúérbetegségek halálozási rizikótényezője., Hematol. Transzfúziológia, 39, 174-178., 2006
TÓTH K.: If-csatorna-gátlás-új lehetőség az ischaemiás szívbetegség kezelésében., LAM, 17(1. különszám), 21-24., 2007
TÓTH K.: If gátlás, egy új lehetőség az ischaemiás szívbetegség kezelésében., Card. Hung., 37, 47-50., 2007
TÓTH K., KOVÁCS L.G., BORSI M.: Pécsi regionális integrált egészségügyi ellátórendszer kialakítása., IME, 3, 25-27., 2007
TÓTH K.,: EUROPA - vizsgálat., Gyógysz. Továbbképzés 3, 42., 2007
KOLTAI K., TÓTH K.: Diabétesz és a metabolikus terápia., Card. Hung., 37, 298-302, 2007
TÓTH K.: Új kardiológiai irányelvek, ajánlások - mi változott? Stabil angina pectoris., Háziorv. Továbbképző Szemle, 12, 700-705., 2007
FEHÉR G., BAGOLY E., KÖVÉR F., KOLTAI K., HANTÓ K., POZSGAI É., KOMOLY S., DÓCZI T., TÓTH K., SZAPÁRY L.: Carotisstent-beültetés hatása a rheologiai paraméterekre, a szabadgyök-képződésre és a thrombocytaaggregációra., Orv. Hetilap, 148, 2365-2370, 2007
TÓTH K., KOVÁCS L.G., BORSI M.: Pécsi regionális integrált egészségügyi ellátórendszer kialakítása: a Janus Pannonius egészségügyi program., IME, 7, 18-20., 2008
CSÁSZÁR A., TÓTH K., BAJNOK L., FORSTER T.: Milyen lipidterápiás útmutatásra van szükségünk?, Kardiológus, 1, 5-10, 2008
SZAPARY, L., HORVATH, B., MARTON, ZS., FEHER, G., TOTH, K., KOMOLY, S.: Effect of atorvastatin treatment on the hemorheological and hemostaseological parameters in chronic cerebrovascular patients., Orv. Hetilap, 149, 1117-1123., 2008
SZAPARY, L., HORVATH, B., MARTON, ZS., FEHER, G., TOTH, K., KOMOLY, S.: In vitro antioxidant properties of pentoxifylline and vinpocetine in a rheological model (reviewed letter)., Clin. Hemorheol. Microcirc., in press, 2008
HABON, T., SZAPARY, L., HORVATH, B., KESMARKY, G., TOTH, K.: Short-term effects of atorvastatin on hemorheologic parameters and endothelium dysfunction in patients with hypercholesterolemia. Lower is better? (reviewed letter), Clin. Hemorheol. Microcirc., in press, 2008
ALEXY, T., TOTH, A., MARTON, ZS., HORVATH, B., KOLTAI, K., FEHER, G., KESMARKY, G., KALAI, T., HIDEG, K., SUMEGI, B., TOTH, K.: Inhibition of ADP-evoked platelet aggregation by selected poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors., J. Cardiovasc. Pharmacol., 43, 423-431, 2004
REGLODI, D., FABIAN, ZS., TAMAS, A., LUBICS, A., SZEBERENYI, J., ALEXY, T., TOTH, K., MARTON, ZS., BORSICZKY, B., ROTH, E., SZALONTAY, L., LENGVARI, I.: Effects of PACAP on in vitro and in vivo neuronal cell death, platelet aggregation, and production of reactive oxygen radicals., Regul. Peptides, 123, 51-59., 2004
SZAPARY, L., HORVATH, B., MARTON, ZS., ALEXY, T., KESMARKY, G., SZOTS, M., KOLTAI, K., CZOPF, J., TOTH, K.: Short term effect of low dose atorvastatin on hemorheological parameters, platelet aggregation and endothelial function in cerebrovascular patients with dyslipidemia., CNS Drugs, 18, 1-9, 2004
HORVATH, B., SZAPARY, L., MARTON, ZS., ALEXY, T., KESMARKY, G. and TOTH, K.: Short-term effects of atorvastatin on hemorheologic parameters, platelet aggregation and endothelium dysfunction in patients with hypercholesterolemia. (reviewed letter), Eur. Heart J., 25, 96, 2004
BOGAR, L., JURICSKAY, I., KESMARKY, G., KENYERES, P. and TOTH, K.: Erythrocyte transport efficacy of human blood: a rheological point of view, Eur. J. Clin. Invest., 35, 687-690, 2005
KESMARKY, G., MARTON, ZS., TOTH, K.: Haemorheological variables as risk factors of ischaemic heart diseases. (reviewed letter), Eur. Heart J., 26, 624-625, 2005
PALFI, A., TOTH, A., KULCSAR, G., HANTO, K., DERES, P., BARTHA, E., HALMOSI, R., SZABADOS, E., CZOPF, L., KALAI, T., HIDEG, K., SÜMEGI, B., TOTH, K.: The role of Akt and MAP kinase systems in the protective effect of PARP inhibition in Langendorff perfused and in isoproterenol damaged rat hearts, J. Pharmacol. Exp. Ther., 315, 273-282, 2005
PALFI, A., TOTH, A., HANTO, K., DERES, P., SZABADOS, E., SZEREDAY, Z., KULCSAR, G., KALAI, T., HIDEG, K., JR. GALLYAS, F., SUMEGI, B., TOTH, K., HALMOSI, R.: PARP inhibition prevents postinfarction myocardial remodeling and heart failure via the protein kinase C/glycogen synthase kinase-3ß pathway., J. Mol. Cell. Cardiol., 41, 149-159, 2006
PALFI, A., BARTHA, E., CZOPF, L., MARK, L., GALLYAS, F., VERES, B., KALMAN, E., PAJOR, L., TOTH, K., OHMACHT, R., SUMEGI, B.: Alcohol-free red wine extract inhibits isoproternol-induced cardiac remodeling in rats by the regulation of Akt1 and PKC alfa/beta II., J. Nutr. Biochem, in press, 2008
BARTHA, E., KISS, GY.N., KALMAN, E., KULCSAR, GY., KALAI, T., HIDEG, K., HABON, T., SUMEGI, B., TOTH, K., HALMOSI, R.: Effect of L-2286, a poly(ADP-ribose)polymerase inhibitor and an angiotensin converting enzyme inhibitor on postinfarction myocardial remodeling and heart failure., J. Cardiovasc. Pharmacol., in press., 2008
vissza »