Felszínalatti vízáramlások hatása a Pannon-medence közép-dunavölgyi régiójában tanulmányozható aktuogeológiai folyamatokra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47159
típus K
Vezető kutató Mádlné Szőnyi Judit
magyar cím Felszínalatti vízáramlások hatása a Pannon-medence közép-dunavölgyi régiójában tanulmányozható aktuogeológiai folyamatokra
Angol cím Groundwater as a geological agent. Study of groundwater flow related actuogeological processes in the Kiskunság sector of the Danube valley
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Müller Imre
Nyúl Katalin
Pogácsás György
Szkolnikovics-Simon Szilvia
Tóth József
Viszkok János
Zsemle Ferenc
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 9.174
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásain révén a Duna-Tisza közére érvényes „hidrogeológiai típusszelvényt” vezettünk le. A területre domborzati magasság-különbségek által vezérelt, csapadék eredetű vizeket és túlnyomások révén felfelé szivárgó, magas sótartalmú vizeket különítettünk el. A felső gravitációs vízrendszert a túlnyomásos alsó vízrezsim hidraulikusan alátámasztja. A felszálló vizek pályáit a medencealjzat geometriája, a vízfogók vastagsági heterogenitása és szerkezeti tagoltsága befolyásolja. Az aljzatból kiinduló vetők, átvágva a vízfogó rétegeket, rövidzáras kapcsolatot teremthetnek a legfölső víztartókkal. Ugyanakkor a vízfogókon történő átszivárgás sem zárható ki. A medence Ny-i részén a gravitációs rendszerek energiája nem elegendő ahhoz, hogy vizüket a Dunáig eljuttassák, így már a Duna–völgyben megcsapolódnak. Ezen a területen a feláramló sós vizek és a csapadékból beszivárgott vizek együttesen szállítódnak a felszínközeli kavicsos-homok vízvezető révén, előidézve a vizsgált Kelemenszék magas sótartalmát. Ez a hidraulikai kép megmagyarázza a kémiai és a vegetációs mintázat különbségeit az édesvízi és sós vízi élőhelyek között a Duna-Tisza közén. A szikesedés sóforrásaként a területen az aljzati eredetű NaCl-os víz tekinthető. Kutatásaink eredményeit egy összefüggő képbe helyezve értelmeztük, amely kép reményeink szerint kiterjeszthető az Alföld egészére és új hidrogeológiai paradigmaként kezelhető.
kutatási eredmények (angolul)
A Hydrogeological Type Section was proposed for the Duna-Tisza Interfluve. On this section a gravity-driven meteoric fresh water and an over-pressured saline water regime were identified. The gravity-flow pattern conforms to the topography. These systems are hydraulically perched by the ascending over-pressured water. The pathways of ascending waters are influenced by the geometry of the basement, and the variable thickness and tectonic structure of the aquitards. Faults originated from the basement disect the aquitards providing direct hydraulic connections with the upper aquifers. Otherwise cross-formational flow through aquitards can not be excluded. The energy of gravitational systems is not enough to push the fresh waters as far as the Duna in the western part of the basin. Accordingly their water is discharged in the Duna-valley. In this area deep saline waters and the meteoric waters are conveyed together by a sandy-gravel aquifer causing the examined Kelemenszék to be saline. This hydraulic picture explains the contrasting chemistry and vegetational pattern between fresh water and saline wetlands of the Duna-Tisza Interfluve. As the origin of the surface salinization on the area the NaCl-type water of the basement was found. The results of the present study are summarized into a coherent schematic, which we consider to be representative not only for the Duna-Tisza Interfluve but it can be extended to the entire Great Hungarian Plain as a new hydrogeological paradigm.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1710/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Juhász Gy., Pogácsás Gy. , Magyar I., Vakarcs G.: Fluvio-deltaic systems in a lake basin, Eastern Pannonian Basin, Sedimentary Geology-nak beküldve 2005. decembere, 2005
Nemcok, M., G. Pogacsas, and L. Pospisil: Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere., In J. Golonka and F. Picha, eds., The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources: AAPG Memoir 84: 743-766, 2005
Szőnyi-Mádl J; Tóth J: Subsurface hydraulic continuity key to understanding wetland and salinization at Kolon- and Kelemenszék-lakes, Hungary, In: CD Groundwater Flow Understanding from local to regional scales XXXIII Congress IAH 7 Congress ALSHUD Zacatecas, Mexico 2004 ISBN: 970-32-1749-4, 2004
Simon S; Nyúl K: Local and in situ scale study of the interaction between lake-water and groundwater in the Duna-Tisza Interfluve Area, Hungary, p: 91 in: CD Groundwater Flow Understanding from local to regional scales XXXIII Congress IAH 7 Congress ALSHUD Zacatecas, Mexico 2004 ISBN: 970-32-1749-4, 2004
Bakondi I.: A Felső-Kiskunsági tavak retrospektív hidrogeológiai környezeti kutatása., Diplomamunka, környezettan szak. ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék. Témavezető: Mádlné Szőnyi Judit, Konzulens: Simon Szilvia., 2005
Mészáros E.: Hidrogeológiai célú szeizmikus értelmezés a Duna-völgy északkeleti részén., Diplomamunka, geológus szak. ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék. Témavezető: Mádlné Szőnyi Judit, Pogácsás György., 2005
Simon Sz., Müller I.: Elektromos és elektromágneses mérések a Kelemen-szék tágabb környezetében., Kutatási részjelentés., 2005
Pogácsás Gy., Mádlné Szőnyi J.: Szeizmikus hidrosztratigráfia, Doktori kurzus, ELTE Földrajzi és Földtudományi Doktori Program 2005. 1. félév, 2005
Juhász Gy., Pogácsás Gy. , Magyar I., Vakarcs G.: Integrált sztratigráfiai és fejlődéstörténeti vizsgálatok az Alföld pannóniai s.l. rétegsorában., Beküldve a Földtani Közlönynek 2005. novemberében, közlésre elfogadva 2006. január., 2006
Mádlné Szőnyi J: A Duna-Tisza közének vízföldtani típusszelvénye., Hidrológiai Tájékoztató: 50-52, 2006
Czauner B; Vojnits A; Majercsik Cs; Mádlné Szőnyi J: Hidrogeológiai célú vegetáció térképezés a Kelemenszéken, Összefoglaló in Kiadvány a XIV. Konferencia a felszín alatti vizekről, Balatonfüred, 2007. 03.28-29., 2007
Simon Sz: Gravitációs és túlnyomásos áramlási rendszerek kapcsolata a Duna-Tisza közi Kelemen-szék tónál, Összefoglaló in Kiadvány a XII. Konferencia a felszín alatti vizekről, Balatonfüred, 2007. 03.28-29., 2006
Simon Sz: Tó és felszín alatti víz közötti kölcsönhatás vizsgálata a Duna-Tisza közi Kelemen-szék tónál, Hidrológiai Tájékoztató: 18-20, 2004
Tóth Zs: Felszínalatti víz-tóvíz-üledék kölcsönhatás vizsgálata a Kelemen-szék környezetében, pp. 1-68. ELTE TTK FFI Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, 2007
Simon, Sz; Müller, I:: Near surface detection of depth sourced slaine water, Duna-Tisza Interfluve, Journal of the Georgicon for Agriculture 1. (közlésre elfogadva), 2008
Mádlné Szőnyi J; Simon Sz., Tóth J; Pogácsás Gy.: Felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata a Duna-Tisza közén, a Kelemen-szék és a Kolon-tó környezetében., Általános Földtani Szemle 30, 93-110., 2005
Padisák J., Ács É., Buczkó K., Grigorszky I., Kovács Cs., Mádl-Szőnyi J., Soróczki-Pintér É.: A Víz Keretirányelv és a vízi habitatdiverzitás konzervációbiológiai vonatkozásai., Magyar Tudomány (in press), 2005
Simon Sz.: Aljzat eredetű sós vizek kimutatása hidraulikai és geofizikai módszerekkel Fülöpszállás szik-vidékén, Duna-Tisza köze, Hidrológiai Tájékoztató : 53-54, 2006
Mádlné Szőnyi J; Tóth J: A felszín alatti vízáramlások és a szikesedés összefüggései a Duna-Tisza közén, Földrajzi Közlemények CXXXI. (LV.) kötet 4: 343-360, 2007
Mádl-Szőnyi J; Tóth J: The Duna-Tisza Interfluve Hydrogeological Type Section, Hungary, pp. 60-61 Abstract and Paper on CD in: Proceedings of the XXXV IAH Congress, Groundwater and Ecosystems, 17-21. September, 2007 Lisbon, 2007
Simon Sz: Near surface hydraulic and geophysical detection of depth-sourced saline water, Duna-Tisza Interfluve, pp. 43-44 Abstract and Paper on CD in: Proceedings of the XXXV IAH Congress, Groundwater and Ecosystems, 17-21. September, 2007 Lisbon, 2007, 2007
Czauner B; Mádl-Szőnyi J; Erőss A; Vojnits A;: Vegetation and soil features mapping for hydrogeological purposes at Kelemenszék, Hungary, pp. 343-344 Abstract and Paper on CD in: Proceedings of the XXXV IAH Congress, Groundwater and Ecosystems, 17-21. September, 2007 Lisbon, 2007, 2007
Mádl-Szőnyi J; Tóth J: The Duna-Tisza Interfluve Hydrogeological Type Section, Hungary, Hydrogeology Journal (submitted paper), 2007
Weidinger T; Bordás Á; Simon Sz; Mádlné Szőnyi J.: Uncertainties in estimation of shallow lake water budget, Abstract in Proc. of the 9th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research-ISIRR, Hungary-Romania-Serbia, Novi Sad, 21-22. June 2007, 2007
vissza »