Komplex biodiverzitás-tanulmányok kéregtelepű zuzmótaxonokon. II. További taxonok, újabb módszerek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47160
típus K
Vezető kutató Farkas Edit
magyar cím Komplex biodiverzitás-tanulmányok kéregtelepű zuzmótaxonokon. II. További taxonok, újabb módszerek
Angol cím Complex biodiversity studies on crustose lichens II. Further taxa, new methods
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet)
résztvevők Aguirre-Hudson Begona
Bartók Katalin
Lőkös László
Lutzoni Francois M.
Molnár Katalin
Szmoradné Tóth Erika
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.385
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Összeállítottuk a hazai zuzmók (lichenizált gombák) 196 nemzetséghez tartozó 864 fajának és a zuzmólakó mikrogombák 38 nemzetséghez tartozó 54 fajának revideált fajlistáját. Florisztikai kutatásaink eredményeként Magyarország flórájára 29 zuzmófajt és 3 mikrogombafajt újként mutattunk ki. Közreműködtünk 8 zuzmófaj (Cetraria aculeata, Cladonia arbuscula, C. magyarica, C. mitis, C. rangiferina, Usnea florida, Xanthoparmelia pseudohungarica és X. subdiffluens) törvényes védelmének elérésében (23/2005(VIII.31) KvVM; 18/2008(VI.19.) KvVM). Igazoltuk 3 hazai Toninia faj (T. opuntioides, T. physaroides és T. sedifolia) különálló előfordulását, és kisebb különbségeket mutattunk ki a populációk között ITS, nucLSU és nucSSU szekvenciák alapján. A T. physaroides szekvenciái újak a GenBank adatbázis számára. E fajok élőhely-preferenciája különbözött a talajréteg-vastagság és a talajkarbonát-tartalom vonatkozásában. HPLC vizsgálatunk jelentős eltérést mutatott ki az eltérő környezetminőségű élőhelyek zuzmópopulációiban HPTLC-vel azonosított zuzmóanyagok mennyiségében. A változások genetikai hátterének kutatása azonban nem jelzett különbséget. A trópusi esőerdők bioindikációjában jelentős szerepet betöltő levéllakó kéregtelepű zuzmók újabb svéd és magyar (Thor 1985, Pócs 2003) Fiji szigeteki gyűjtéseinek feldolgozása alapján a területről igazolt 78 faj közül 70 a területre új adat, 3 faj pedig a tudományra nézve is új (Calopadia fijiensis, Porina kadavuensis, P. taveuniensis).
kutatási eredmények (angolul)
The checklist of Hungarian lichen-forming fungi was compiled. It contains 864 species of 196 genera. Further 54 lichenicolous fungi of 38 genera are also listed. From recent collections 29 lichen species and 3 species of lichenicolous fungi are new for the flora of Hungary. Due to our research activity 8 lichen species (Cetraria aculeata, Cladonia arbuscula, C. magyarica, C. mitis, C. rangiferina, Usnea florida, Xanthoparmelia pseudohungarica and X. subdiffluens) became protected by law (23/2005(VIII.31) KvVM; 18/2008(VI.19) KvVM). Independent occurrence of 3 Toninia species (T. opuntioides, T. physaroides and T. sedifolia) and slight differences among their populations were justified by ITS, nucLSU and nucSSU sequences. The sequences of T. physaroides are new for database GenBank. Habitat preferences of these species are different in thickness and carbonate content of soil under lichen thalli. According to HPLC investigations of lichen substances identified by HPTLC from various environmental conditions differ quantitatively. However, no molecular genetic differences affected by these conditions were detectable. Foliicolous crustose lichens important in bioindication of tropical rainforests were studied in recent Swedish and Hungarian (Thor 1985, Pócs 2003) collections from Fiji Islands. From the 78 species currently known, 70 are new for the investigated area, 3 species (Calopadia fijiensis, Porina kadavuensis, P. taveuniensis) are also new for science.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47160
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Aguirre-Hudson, B.; Farkas, E.; Lőkös, L.: Pyrenolichens of the Hungarian lichen flora III: The genus Arthopyrenia sensu lato., In: Randlane, T. & Saag, A. (eds): IAL5 Symposium “Lichens in focus”, 16–21 August, 2004, Book of Abstracts. Unversity of Tartu, Tartu, Estonia, p. 10., 2004
Bielczyk, U.; Lackovičová, A.; Farkas, E. E.; Lőkös, L.; Liška, J.; Breuss, O.; Kondratyuk, S. Ya.: Checklist of lichens of the Western Carpathians., W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 181 pp., 2004
Kis, G.; Molnár, K.: Adatok a Mátra hegység moha- és zuzmóflórájához., Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Biologiae 25: 25–38., 2004
Bartók, K.; Lőkös, L.: Contributions to the lichen flora and lichen ecology in the Parâng and Lotru Mountains (Southern Carpathians)., Contribuţii Botanice 39: 41–49., 2004
Bartók, K.; Crişan, F.: Studiul genului Opegrapha Ach. în România., Studia Univ. Babeş-Bolyai, Biologia, 49(2): 33–48., 2004
Crişan, F.; Bartók, K.: Studiul genului Graphis Adans (1763) in Romania., Contribuţii Botanice 40: 74–82. (2005), 2006
Farkas, E.; Lőkös, L.: Dimerella pineti (lichen-forming fungus) in Hungary., Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52(2): 228., 2005
Farkas, E.; Tuba, Z.: Contributions to the lichen flora of the Hungarian Bodrogköz (NE Hungary)., Thaiszia, Journal of Botany 15: 129-141., 2005
Lőkös, L.: A Bacidia s. l. zuzmónemzetség hazai fajainak taxonómiai revíziója., PhD disszertáció, PTE, Növénytani Tanszék, Biológia Doktoriskola, Pécs, 158 pp. (kézirat), 2005
Lőkös, L.: A Bacidia s. l. zuzmónemzetség hazai fajainak taxonómiai revíziója., PhD disszertáció tézisei, PTE, Növénytani Tanszék, Biológia Doktoriskola, Pécs, 16 pp. (kézirat), 2005
Lőkös, LS.; Farkas, EÉ.,; Tibell, L.; Titov, AN.: Calicioid lichens and fungi of Hungary., Abstracts, XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17–23 July, 2005, p. 379., 2005
Veres, K.: Előtanulmányok hazai Toninia zuzmófajok élőhely-preferencia vizsgálatához a Nagy-Szénás területén., Szakdolgozat, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 56 pp. (kézirat), 2005
Molnár, K.; Kis, G.; Kékes, JY.: Data for the bryophyte and lichen flora of the Mátra Mts II., Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Biologiae 32: 15–23., 2005
Bergamini, A.; Scheidegger, C.; Stofer, S.; Carvalho, P.; Davey, S.; Dietrich, M.; Dubs, F.; Farkas, E.; Groner, U.; Kärkkäinen, K.; Keller, C.; Lőkös, L.; Lommi, S.; Máguas, C.; Mitchell, R.; Pinho,: Performance of macrolichens and lichen genera as indicators of lichen species richness and composition., Conservation Biology 19(4): 1051–1062., 2005
Farkas, E.; Lőkös, L.: Zuzmók – lichenizált gombák., In: Ujhelyi, P. & Molnár, V. A. (szerk.).: Élővilág enciklopédia. II. A Kárpát-medence gombái és növényei. – Kossuth Kiadó, Budapest, p. 46–52., 2006
Molnár, K.: Adatok a Mátra hegység zuzmóflórájához III. Ilona-völgy., Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 29: 19–24., 2005
Molnár, K.; Lőkös, L.: Adatok az Upponyi-szoros zuzmóflórájához. (Contributions to the lichen flora of the Upponyi-szoros)., Folia nat.-hist. Mus. Matrensis 30: 25–34. (2006)., 2007
Veres, K.: Előtanulmányok hazai Toninia fajok élőhely-preferencia vizsgálatához a Nagy-Szénás területén., In: Gulyás, P. et al (szerk.): Ökológiánk mai helyzete. Juhász Nagy Pál most lenne 70 éves (1935–1993). – TKTE Hírlevél 2006/2–3: 92–94., 2006
Farkas, E.; Lőkös, L.: Lichenological studies in the Hungarian part of the Western Carpathians., 1st International Conference on Lichens of the Carpathians. Knowledge and prospects. W. Szafer Inst. of Bot., Polish Acad. Sci., Kraków, 24–26 September, 2007, pp. 17–18., 2007
Bartók, K.; Lőkös, L.: Contributions to the lichen flora of Trascău Mts (County Alba, Romania)., Contribuţii Botanice 42: 27–34. (2007)., 2008
Lisická, E.; Lackovičová, A.; Liška, J.; Lőkös, L.; Lisický, M. J.: Physcia aipolioides – eine „invasive“ Flechte und ihre Verbreitung? (Physcia aipolioides – an „invasive“ lichen and its distribution ?)., Sauteria 15: 303–318., 2008
Lőkös, L.: A Naszály zuzmóflórája, In: Kézdy, P. (szerk.): Kutatások a váci Naszály-hegyen. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia 5 (in press), 2009
Farkas, E.: Contributions to the foliicolous lichen flora of the Fiji Islands., “Biology of lichens and bryophytes”. The 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting. Asilomar, CA, USA, 13–19 July, 2008, Abstracts. p. 17., 2008
Bauer, N.; Lőkös, L.; Papp, B.: Distribution and habitats of Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen in Hungary., Studia bot. hung. 39: 113–138., 2008
Farkas, E.; Lőkös, L.; Veres, K.: Ökológiai kutatások a lichenológiában. [Ecological research in lichenology.], In: Kröel-Dulay, Gy. Kalapos, T. & Mojzes, A. (szerk.): Talaj–vegetáció–klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. – MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 179–196., 2008
Fehér, Z.; Barina, Z.; Dányi, L.; Kontschán, J.; Lőkös, L.; Murányi, D.; Papp, B.; Pifkó, D.: Exploration of the Balkan’s wildlife: a long-term project in the Hungarian Natural History Museum., Book of Abstracts and Programme, 3rd Int. Symp. of Ecol. Rep. Montenegro, 8–12.10. 2008, Herceg Novi, Montenegro, p. 99., 2008
Şenkardeşler, A.; Lőkös, L.: Contributions of herbaria W, WU and BP to the lichen flora of Turkey., Abstracts, IAL6 Symposium and Annual ABLS Meeting, 13–19 July 2008, Asilomar, California, USA, p. 64., 2008
Şenkardeşler, A.; Lőkös, L.: Some types of lichen taxa described by Steiner and Szatala., Abstracts, IAL6 Symposium and Annual ABLS Meeting, 13–19 July 2008, Asilomar, California, USA, pp. 64–65., 2008
Veres, K.; Czúcz, B.; Farkas, E.: Statistical analysis of substrate investigations of terricolous Toninia species in Hungary., In: Saar, I. & Suija, A. (eds): XVII Symp. of the Baltic Mycol. and Lichenol.. Estonia, Saaremaa, Mändjala, 17–21 Sept. 2008. Abstracts. Tartu Univ.Publ., Tartu. p. 36., 2008
Varga, N.: Zuzmólakó mikrogombák Magyarországon az irodalmi adatok tükrében., Szakdolgozat, ELTE Növényszervezettani Tanszék, Budapest, 84 pp. (kézirat), 2009
Lőkös, L.; Farkas, E.: Revised checklist of the Hungarian lichen-forming and lichenicolous fungi. (Magyarországi zuzmók és zuzmólakó mikrogombák revideált fajlistája)., http://www.nhmus.hu/modules.php?name=Tar-Noveny&op=mozuzmolista2, 2009
Vondrák, J.; Šoun, J.; Lőkös, L.; Khodosovtsev, A.: Noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi from the Bükk Mts, Hungary., Acta Bot. Hung. 51(1–2): 217–230., 2009
Aguirre-Hudson, B.; Farkas, E.; Lőkös, L.: New records of Leptorhaphis and other ascomycete genera from the Carpathian basin (Europe)., Herzogia 18: 47–50., 2005
Farkas, E.; Kovács, GM.; Molnár, K.; Lőkös, L.; Veres, K: Molecular investigations of various lichen taxa and populations in Hungary., Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 55(2): 187–188., 2008
Czeika, H.; Czeika, G.; Guttová, A.; Farkas, E.,; Lőkös, L.; Halda, J.: Phytogeographic and taxonomic remarks on eleven species of cyanophilic lichens from Central Europe., Preslia 76: 183–192., 2004
Farkas, E.; Lőkös, L: Védett zuzmófajok Magyarországon. (Protected lichen species in Hungary)., Clusiana, Mikológiai Közlemények 45(1–3): 159–171. (2006)., 2007
Farkas, E.; Hawksworth, D. L.: New foliicolous lichens records from two different habitats in Trinidad., Caribbean Journal of Science 40(3): 399–401. (2004), 2005
Farkas, E.; Suija, A.: Species of the former “Toninia coeruleonigrians” group in Estonia., Folia Cryptogamica Estonica 44: 33–36., 2008
Bartók, K.; Guttová, A.; Lőkös, L.: Contributions to the epiphytic lichen flora of Poiana Ruscã Mts, Southern Carpathians (SW Romania)., Contribuþii Botanice 40: 105–110.,(2005), 2006
Farkas, E.: Lichenológia – a zuzmók tudománya., MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 193 pp., 2007
Stofer, S.; Bergamini, A.; Aragón, G.; Carvalho, P.; Coppins, BJ.; Davey, S.; Dietrich, M.; Farkas, E.; Kärkkäinen, K.; Keller, Ch.; Lőkös, L.; Lommi, S.; Máguas, C.,;Mitchell, R.; Pinho, P.; Rico,: Species richness of lichen functional groups in relation to land use intensity., Lichenologist 38(4): 331–353., 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-02-21 10:07:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Táj és Restaurációs Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet).
vissza »