A "prózafordulat" mint korszakalakzat és elemzési szempont  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47164
típus K
Vezető kutató Györffy Miklós
magyar cím A "prózafordulat" mint korszakalakzat és elemzési szempont
Angol cím Prosa Turn as epochal figure and analytical aspect"
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kelemen Pál
Palkó Gábor
Szirák Péter
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.626
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az ún. „prózafordulat” irodalomtörténeti jelenségét vizsgálta, melyhez a késő modern-posztmodern korszaküszöb köthető a magyar irodalomban. Ehhez a fordulathoz a kortárs irodalom-, történelem- és médiaelméletek belátásainak alkalmazásával több szempontból közelítettünk, hogy így tágíthassuk a jelenség értelmezési kereteit. Különös hangsúlyt fektettünk a kanonizációs folyamatok kérdésére és ezzel összefüggésben az irodalomtörténeti fordulat intézményi feltételeinek vizsgálatára, azaz a magyar irodalmotudomány ezzel párhuzamosan játszódó megújulási folyamataira. Vizsgáltuk továbbá, hogy mennyiben beszélhetünk a fordulat előzményeiről mind az irodalmi termelés, mind az irodalomkritika oldalán. Külön hangsúlyt fektettünk a kérdésre, hogy a kortárs próza felől nézve ez a fordulat inkább egy folyamat a lezárásának vagy kezdetének tekinthető. A kutatás során egy konferenciát szerveztünk (2007), a tapasztalatok összegzésére megjelentettünk egy többszerzős tanulmánykötetet Prózafordulat (2007) címmel. A kutatás további eredményeit három monográfiában, (Szirák Péter: Örkény István, 2008; Palkó Gábor: Esterházy-kontextusok, 2007; Györffy Miklós–Kelemen Pál: Kertész und die Seinigen, 2008), valamint számos esetanulmányban és szócikkben tettük közzé, különös figyelmet fordítva arra, hogy a kutatás eredményeit a külföldi szakmai közönség is megismerhesse.
kutatási eredmények (angolul)
The research project examined the phenomena of “the postmodern turn” in Hungarian literature, as it is commonly known, that is the transition from the late modern epoch to postmodernsim from a literary historical perspective. Our methodology relied on an interdisciplinary basis, making use of the current trends of literary theory, the theories of history, and media studies in order to create a more contextualized view on “the postmodern turn”. Firstly, we highlighted the questions of canon-formation and how the institutional conditions of literary history changed over time, which is closely connected to a certain renewal of Hungarian literature. Secondly, we show that the “postmodern turn” is not punctiform, so that the main literary products of the epoch have a prehistory, and the same applies to literary criticism too. Thirdly, it was examined whether the “turn” is the end of a process, or just the opposite, the beginning of it. During the term of the research project we organized a conference (in 2007), in the same year we published a volume entitled ‘The Postmodern Turn’ (Prózafordulat). Further results were published in three separate monographies (Gábor Palkó: Esterházy-kontextusok, 2007; Péter Szirák: István Örkény, 2008; Miklós Györffy – Pál Kelemen: Kertész und die Seinigen, 2008), and in several studies and essays, both in Hungarian and foreign languages.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1712/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Palkó G: A modernség alakzatai, JAK-Ulpius Ház, Budapest, p. 287, 2004
Palkó G: Esterházy-kontextusok, Ráció, Budapest, p. 274, 2007
Györffy M; Kelemen P: Kertész und die Seinigen, Peter Lang, Frankfurt am Main, p. 246 (közlésre elfogadva), 2008
Györffy M; Kelemen P; Palko G (szerk.): Prózafordulat, Kijárat, Budapest, p. 286, 2007
Györffy M: Magyar elbeszélő szólamok, Kalligram, Pozsony, p. 332, 2004
Györffy M: Závada Pál: A fényképész utókora, Kritika 34/5: 32-33, 2005
Györffy M: Nádas Péter: Saját halál, Kritika 34/4: 33-35, 2005
Györffy M: Dunának, Rajnának egy a hangja. Térey János: A Nibelung lakópark, Jelenkor 48: 633-638, 2005
Györffy M: Az és mégsem az. Nádas Péter: Párhuzamos történetek, pp. 148-164 in: Rácz IP (szerk.). Testre szabott élet. Kijárat, Budapest,, 2007
Györffy M: Az élni akarás foglya. Spiró György: Fogság, jelenkor 49: 544-549, 2006
Györffy M: In the Shadows of Márquez and Esterházy. Bánki Éva: „Esőváros”, Németh Gábor: „Zsidó vagy?”, The Hungarian Quarterly 45/4: 128-132, 2004
Györffy M: Szövegek csodálatos élete. A kortárs magyar próza és film találkozásai, pp. 35-49 in: Györffy M; Kelemen P; Palkó G. Prózafordulat. Kijárat, Budapest, 2007
Palkó G: Az irodalmi termelés médiuma(i), pp. 85-126 in: Györffy M; Kelemen P; Palkó G. Prózafordulat. Kijárat, Budapest, 2007
Kelemen P: A parabola lehetetlensége, pp. 127-154 in: Györffy M; Kelemen P; Palkó G. Prózafordulat. Kijárat, Budapest, 2007
Györffy M: Prose and Photography (Péter Nádas, Pál Závada, Zoltán Kőrösi), The Hungarian Quarterly 46/1: 142-150, 2005
Györffy M: Sons Without Fathers (György Dragomán, Krisztián Grecsó), The Hungarian Quarterly 47/2: 159-165, 2006
Györffy M: In The Dark (László Márton), The Hungarian Quarterly 47/4: 112-115, 2006
Kelemen P: Tiefenangst. Fremde Räume in Miklós Mészöly’s Saul, pp. 430-462 in: Kulcsár Szabó E; Lőrincz Cs; Molnár GT (szerk.). Spielarten der Sprache. Osiris, Budapest, 2004
Kelemen P: Fremderfahrung und Gedächtnis bei Imre Kertész, pp. 211-235 in: Szegedy-Maszák M; Scheibner T (szerk.). Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von Imre Kertész. Passagen, Wien, 2004
Szirák P: Örkény István, Osiris, Budapest, p. 334 (közlésre elfogadva), 2008
Szirák P: Történelem nem volt, hanem lesz (A kortárs magyar történelmi regény változatairól), Alföld 55/3: 48-53, 2005
Szirák P: A saját sors idegensége. Kertész Imre: Sorstalanság, pp. 689-700 in: Szegedy-Maszák M (szerk.). A magyar irodalom történetei III: 1920-tól napjainkig. Gondolat, Budapest, 2007
Szirák P: Die Bewahrung des Unverständlichen. Imre Kertész: Roman eines Schicksallosen, pp. 17-66 in: Szegedy-Maszák M; Scheibner T (szerk.). Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von Imre Kertész. Passagen, Wien, 2004
Szirák P: Lajos Grendel: Scharfschiessen, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Szirák P: Imre Kertész: Roman eines Schicksallosen, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Szirák P: Imre Kertész: Die exilierte Sprache, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Szirák P: Péter Esterházy: Harmonia caelestis, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Szirák P: Péter Esterházy: Verbesserte Ausgabe, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Szirák P: A megértetés szükségessége (Scheibner Tamás-Szűcs Zoltán Gábor szerk. Az értelmezés szükségessége), Irodalomtörténeti Közlemények 110: 578-582, 2006
Szirák P: A test végtelenbe nyíló könyve (Nádas Péter: Párhuzamos történetek), pp. 276-295 in: Rácz IP (szerk.). Testre szabott élet. Kijárat, Budapest, 2007
Kelemen P: Péter Esterházy: Einführung in die schöne Literatur, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Péter Hajnóczy: Das epische Werk, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Imre Kertész: Liquidation, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Imre Kertész: Dossier K., Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Imre Kertész: Kaddisch für ein nicht geborenes Kind, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: György Konrád: Das epische Werk, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: László Krasznahorkai: Satanstango, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Miklós Mészöly: Das epische Werk, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Péter Nádas: Ende eines Familienromans, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Péter Nádas: Buch der Erinnerung, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Péter Nádas: Parallele Geschichten, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
Kelemen P: Péter Nádas: Der eigene Tod, Heinz Ludwig Arnold (szerk.). Kindlers Literatur Lexikon. Metzler, Stuttgart (közlésre elfogadva), 2009
vissza »