Investigation of high density nuclear matter at SIS energies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47168
Type K
Principal investigator Kecskeméti, József
Title in Hungarian Nagy sűrűségű maganyag vizsgálata SIS energiákon
Title in English Investigation of high density nuclear matter at SIS energies
Panel Physics 1
Department or equivalent High Energy Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Deák, Ferenc
Fodor, Zoltán
Kiss, Ádám
Seres, Zoltán
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 8.535
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A GSI SIS gyorsítójánál 1.15 GeV/c impulzusnál mértük a pion+mag ütközésekben a K+Y (ahol Y valamilyen hiperon) produkció hatáskeresztmetszetét. Ez a reakció a nehézion ütközésekben létrejövő ritkaságkeltés elemi folyamata. A mért adatok arra utalnak, hogy a nukleáris közegben a hatáskeresztmetszet más, mint a szabad nukleonokkal tőrténő kölcsönhatásnál. Ritka rezonanciák keltését és a kaon folyást (flow) mértük a Ni+Ni és Al+Al ütközésekben 1.93 AGeV energián. Ennek során elsőként mutattuk ki a Sigma(1385) és a K(892) ritka rezonanciák keltését. A mért kaon flow-k a kölcsönhatás közegfüggőségét mutatják. Előméréseket végeztünk az ún. kaonikus klaszterek kisérleti kimutatására, és az előzetes eredmények alapján megkezdtük egy új szilikon detektorrendszer és egy folyékony hidrogén target felépítését, valamint a megfelelő kiértékelő szoftver kidolgozását. Új, nagy felületű MMRPC detektorokból álló nagy idő- és helyfelbontású repülési idő falat építettünk, mellyel a CDC-beni kaon detektálás impulzus tartományát 0.5-ről 1GeV/c-re növeltük, ami az elérhető fázistér lényeges kiterjesztését jelenti. Kidolgoztunk egy új módszert driftkamrák dinamikus üzemeltetésére, melyben a potenciálszálak feszültségét a gyorsító spill-szerkezetével vezéreljük. A módszert sikeresen alkalmaztuk a HELITRON driftkamránál, a korábbinál nagyságrenddel nagyobb nyaláb intenzitásoknál, ami lehetővé teszi a detektor alkalmazását a nagy statisztikai igényű méréseknél.
Results in English
The K+Y (kaon +hyperon) production cross section was measured on several nuclei, using the negative pion beam of 1.15 GeV/c of the GSI/SIS accelerator. This reaction is assumed to be the the fundamental process for strangeness production in heavy ion reactions. The results show a definite in-medium effect with respect to the interaction on free nucleons. The production of strange resonances and the kaon flow was measured in Ni+Ni and Al+Al collisions at 1.93AGeV. Our experiment was the the first observation of the Sigma(1385) and K(892) strange resonances in a heavy ion reaction. The measured kaon flows indicate the existence of in-medium effects. Test experiments were carried out to find the so called kaonic clusters in the p+p reaction at 3.5 GeV. Based on these experiences the construction of a new silicon tracking detector and of a corresponding liquid hydrogen target has been started. A new time-of flight barrel with a high time- and spatial resolution has been developed and installed, using large area MMRPC detectors, extending the measurable kaon momentum range from .5 to 1 GeV/c for the CDC, thus considerably increasing the available phase space. A new method was developed for the dynamic control of the potential voltage in drift chambers, using the spill structure of the accelerator. The method was applied successfully at the HELITRON drift chamber, increasing the measurable intensity range by an order of magnitude.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47168
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kotte R and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Two-proton small-angle correlations in central heavy-ion collisions: a beam-energy- and ..., Eur. Phys. Journ. A 23 271-278, 2005
Bastid N and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: First analysis of anisotropic flow with Yang-Lee zeros, Phys. Rev. C 72 011901, 2005
Reisdorf W. and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Droplet formation in expanding nuclear matter: a system size dependent study, Phys. Lett B595 118-126, 2004
Bastid N and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Shape parameters of the participant source in Ru+Ru collisions at 400 AMeV, Nucl. Phys. A 742:29-54, 2004
Reisdorf W and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Nuclear stopping from 0.09 to 1.93 AGeV and its correlation to flow, Phys. Rev. Letters 92: 232301, 2004
Stoicea G and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Azimuthal dependence of collective expansion for symmetric heavy-ion collisions, Phys. Rev. Letters 92: 072303, 2004
Andronic A and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Excitation function of elliptic flow in Au + Au collisions and the nuclear matter equation of state, Phys. Lett. B 612 173-180, 2005
Hong B and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Charged pion production in 9644Ru + 9644Ru collisions at 400A and 1528A MeV, Phys. Rev. C 71 034902, 2005
Lopez X and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Isospin dependence of relative yields of K+ and K0 mesons at 1.528 AGeV, Phys. Rev. C 75, 011901, 2007
Lopez X and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Subthreshold production of Sigma(1385) baryons in Al+Al collisions at 1.9A GeV, Phys. Rev. C 76 (2007) 052203, 2007
Merschmeyer M and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: K0 and Lambda production in Ni+Ni collisions near threshold, Phys. Rev. C 76 024906, 2007
Reisdorf W. and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Systematics of pion emission in heavy ion collisions in the 1 AGeV regime, Nucl. Phys. A 781 459-508, 2007
Benabderrahmane M L and the FOPI Collaboration incl. Fodor Z, Kecskemeti J and Seres Z: Measurement of the in-medium K0 inclusive cross section in pi- -induced reactions at 1.15-GeV/c, e-Print: arXiv:0807.3361 [nucl-ex], 2008

 

Events of the project

 
2011-12-22 10:21:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Nukleáris Anyagtudományi Osztály (MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Nagyenergiás Fizikai Osztály (MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet).
Back »