Akadémiatörténeti kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47172
típus K
Vezető kutató Alpárné dr. Szála Erzsébet
magyar cím Akadémiatörténeti kutatások
Angol cím Research into the history os the Academy of Sciences
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.985
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Akadémiatörténeti kutatásokat végeztem, ennek keretében sikerült az 1830 és 1890 között az akadémiai főtitkári hivatal által megfogalmazott, s a Régi Akadémiai Levéltárban fennmaradt akadémikusi visszaemlékezéseket felkutatnom, s számítógépre tennem, amelyhez egy adatbázist is készítettünk. Ennek segítségével az egykori nekrológok különböző szempontok szerint kereshetők vissza az interneten. A szövegeknél megtartottam az stilisztikai fordulatokat, nem modernizáltam azokat. Másik kutatásom az Akadémia egykori főtitkára, id. Szily Kálmán tudománytörténeti munkásságának feldolgozása volt. Szily indította 1890 után a már nyomtatott emlékbeszédek-sorozatot, amely az általam feltárt anyag rendszerezett folytatása. Neki köszönhető, hogy több természettudomány esetében elindította ennek történeti feltárását is. Ezt a munkásságát igyekeztem gondosan körüljárni, kutatásom eredményét pedig kötetben közreadni. Harmadik kutatásom, amellyel később egészítettem ki korábbi vállalásaimat, hogy az akadémiai nekrológok és a Szily-hagyaték feldolgozásával együtt összegezni tudtam a tudósi életrajzok legjobb ismerőjének, id. Szinnyei Józsefnek a teljes tudományos munkásságát. A három kutatási anyag ugyanis együtt volt kutatható az Akadémai Könyvtár Kézirattárában, beleértve az egymás között folytatott levelezést is.
kutatási eredmények (angolul)
In my research on the history of the Hungarian Academy of Sciences, I have analysed the obituaries of academicians, to be found in the Old Archives of the Academy, issued by the Office of the General Secretary of the Academy between 1830 and 1890. With the help a database created, the obituaries can be searched on the internet according to various categories. I have kept the original language of the obituaries. My second research was concerned with the work of Kalman Szily senior, who was the General Secretary of the Academy, in the field of history of science. After 1890 Szily started the printed series of obituaries and this can be considered the continuation of my research mentioned in the previous paragraph. He started researching obituaries in several natural sciences and I have analysed this work of Szily and published my findings. In my third research, which I added later to my previous undertakings, I managed to summarise the whole body of work of Jozsef Szinnyei senior, who had the greatest knowledge of scholars’ biographies. I did this since the materials for the three topics were held together in the Library of the Academy.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1716/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szála E: Helyzetrajz és adalékok a soproni ág. ev. egyházközség 1900-1950 évi történetéhez. II. köt., Összáll., sajtó alá rend.: Szála Erzsébet. Sopron, 2003. [2004]. Soproni Evangélikus Levéltár. 275 p., 2004
Szála E: Fejezetek Sopron tudománytörténetéből., MTESZ, Sopron, 2004. (megjelenésre elfogadva), 2005
Szála E: A soproni Manninger-család akadémikusai., MTESZ, 2004. (megjelenésre elfogadva), 2005
Szála E: Technikatörténeti szócikkek., In: Nemzeti Évfordulóink 2005. Bp., 2004. NKÖM. 70 p., 2004
Szála E: Technikatörténeti szócikkek., In: Nemzeti Évfordulóink 2006. Bp., 2005. Balassi Intézet. 72 p., 2005
Szála E: Kuriózumok a soproni művelődés történetéből., Előadás a Határon túli magyar pedagógusok konferenciáján. Sopron, 2006. aug. 21-25. BEPK., 2006
Szála E: Evangélikus mecénások Sopronban., In: Közgyűjteményi Tudományos Napok I. Bp., 2005. OSZK. pp. 47-54., 2005
Szála E: A soproni Manninger-család., In: Soproni Szemle. (Közlésre elfogadva), 2005
Szála E: Gensel János Ádám soproni orvos és természettudós., In: Orvostörténeti Közlemények. (Közlésre elfogadva), 2005
Szála E: Jeles soproni tanítók a 19. században., Előadás. Pedagógusnap. Sopron, 2005. június 7., 2005
Szála E: Pietismus und Frühaufklärung in Sopron., Német nyelvű0 előadás. Nemzetközi levéltárosok konferenciája. Bécs, Diozösan-Archiv, 2005. június 8., 2005
Szála E: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században., In: Soproni Szemle, 2006. No. 2. pp. 217-220., 2006
Szála E: Technikatörténeti szócikkek., In: Nemzeti Évfordulóink 2007. Bp., 2006. Balassi Intézet. 72 p., 2006
Szála E: Geschichte des Schulwesens in Loipersbach., In: Aus der Pforte, 2005. No. 3. pp. 26-29., 2005
Szála E: Az ismeretlen Benedek Elek., Előadás és könyvbemutató a Benedek Elek Emléknap Konferenciáján. Sopron, 2006. okt. 10. BEPK., 2006
Szála E: Nemzet és művészete a XIX. századi Magyarországon., Plenáris előadás az "Ember és művészet" konferencián. Magyar Tudomány Napja, 2006. nov. 7., 2006
Szála E: Mens sana in corpore sano., Előadás és szekcióvezetés a "Nemzetközi konferencia a V4 országok felnőttoktatásában" c. konferencián. Révkomárom, 2006. máj. 5. Selye János Egyetem., 2006
Szála E: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században., Előadás. Sopron, 2006. ápr. 7. Városháza, Levéltár., 2006
Szála E: A Festetich család soproni kapcsolatai., Előadás. Keszthely, 2006. ápr. 4., 2006
Szála E: A soproni Erzsébet kórház szemészetének története., Előadás "A természettudományok, a technika és az orvoslás tárgyi és épített emlékei" c. konferencián. (MTESZ, Bp., 2007. nov. 23.), 2007
Szála E: Sajnovics János (1733-1785)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., 2007. Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
Szála E: ÁBEL Jenő (1858-1889)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., 2007. Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
Szála E: KISS Áron, hegymegi (1845-1908)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., 2007. Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
Szála E: KORNIS Gyula (1885-1958)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., 2007. Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
Szála E: THURZÓ János (1437-1508)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., 2007. Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
Szála E: ZOVÁNYI Jenő (1865-1958)., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., 2007. Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
Szála E: A selmecbányai Erdészeti Tanintézet., In: Nemzeti évfordulóink 2008. Bp., 2007. Balassi Intézet. (Sajtó alatt), 2007
Szála E: Id. Szinnyei József szakirodalmi munkásságáról., Előadás tudományos konferencián. (Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma, Révkomárom, 2007. márc. 9.), 2007
Szála E: Az ismeretlen Benedek Elek., Előadás "Az ismeretlen Benedek Elek" c. könyvbemutatón és konferencián a Tudomány Hónapja keretében (Sopron, 2007. dec. 10.), 2007
Szála E.: Hely- és névmutató., In: Hanzmann Károly: Helyzetrajz és adalékok a soproni ág. ev. Egyházközség történetéhez. 1-2. köt. Sopron, 2007., 2007
Szála E: A tudósok biobibliográfusa. Id. Szinnyei József (1830-1913) könyvtártudós akadémikus életműve. (Akadémiatörténeti kutatások 1.), Piliscsaba - Sopron - Bp. - Révkomárom, 2006. MATI - Nyugat-Magyarországi Egyetem - OSzK - Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeum. 220 p., 2006
Szála E: Az ismeretlen Benedek Elek. Kötetben eddig nem közölt, 1881 és 1892 között írt publicisztikáiból., Sopron – Piliscsaba, 2006. Nyugat-Magyarországi Egyetem – MATI. 192 p., 2006
Szála E: Az ismeretlen Benedek Elek. Második gyűjtés. Kötetben eddig nem közölt, 1892 és 1910 között írt publicisztikáiból., Sopron – Piliscsaba, 2007. Nyugat-Magyarországi Egyetem – MATI. 212 p., 2007
Szála E.: Id. Szily Kálmán tudománytörténeti munkássága., Piliscsaba - Bp., 2008. MATI - Szily Kálmán Alapítvány. (Sajtó alatt), 2008
Szála E: Tudomány és történelem., Nyugat-Magyarországi Egyetem. 2004. (megjelenésre elfogadva), 2005
Szála E: Tudósvilág Magyarországon a 18. században., Előadás. NYME Faipari Mérnöki Kar, 2005. május 27., 2005
Szála E: Apáczai Csere János öröksége., Előadás. Apáczai Emlékülés. Csíkszereda, 2005. május 20., 2005
Szála E: Európai és magyar kultúrtörténeti kapcsolatok a XVII-XVIII. században., Előadás a Nemzetközi neveléstörténeti konferencián (Kaposvár, 2007. ápr. 27.), 2007
Szála E.: Az 1830 és 1890 között elhunyt akadémikusok nekrolgójai a Régi Akadémiai Levéltárban., Internetes adatbázis: matikht.axelero.net, 2008
vissza »