A földrajzi környezet változása társadalmi hatásra a természeti tényezők függvényében a Bodrogköz esetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47176
típus K
Vezető kutató Gábris Gyula
magyar cím A földrajzi környezet változása társadalmi hatásra a természeti tényezők függvényében a Bodrogköz esetében
Angol cím Changing geographical environment under social impact in the case of Bodrogköz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Természetföldrajzi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Hevesi Attila
Nagy Balázs
Veres Éva
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.425
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Bodrogköz térképei közös koordináta rendszerének (geomorfológiai térkép M=1:10 000-es EOV, a földhasznosítási térkép M=1:25 000-es Gauss-Krüger) és méretarányának kialakításához, valamint a további térképek, távérzékelési adatok közös rendszerbe transzformálásához az ERDAS IMAGINE 8.5 programot használtuk. Nagymértékű összevonásokkal egységes kategóriarendszert állítottuk elő. A vektoros állományt az ARC-VIEW 3.3 programmal készítettük el, mely automatikusan kiszámította, táblázatban összesítette az egyes kategóriák méreteit. EXCEL-ben kiszámítottuk a felszínborítási arányokat, és diagramokat készítettünk. A számok tükrében sikerült a változások jellegét, mértékét meghatározni, a többi összegyűjtött ismeret alapján pedig a folyamatok mozgatórugóit feltárni. A folyószabályozások hatására: - a vizenyős rétek, legelők aránya fokozatosan csökkent. Ezen belül viszont a XX. sz-ban – a csatornázások elvégzése után – a rétek aránya ismét növekedett; - a művelt terület (szántó, kert és gyümölcsös) aránya folyamatosan növekedett; - a XVIII. sz. végétől a XIX. sz. közepéig csökkent az erdők aránya, de azóta stabil; - nőtt a beépített területek aránya; - a Bodrogköz természeti tájból, mozaikossága elvesztésével uniformizált agrártájjá alakult. A Bodrogköz teljes magyarországi területére kiterjedően részletes geomorfológiai térképet szerkesztettünk . A terepkutatások és laborvizsgálatok alapján a terület fejlődéstörténetére új koncepciót dolgoztunk ki.
kutatási eredmények (angolul)
Primarily, the land use change in the last 200 years was discovered on the basis of the maps of the four military surveys. The basic cause of the transformation is the great water regulation work during the XIX. century. The data of these different maps were processed by methods of GIS (ERDAS IMAGINE 8.5, ARC-VIEW 3.3). The trends and the processes of the changes were statistically evaluated. The most important results of the project are: - decrease of the rate of the water regulated territory; but the rate of maintained meadows increased in consequence of the well developed new drainage system - The rate of the arable land and orchards also decrease continuously. The maximum (60 %) attain in the second part of the last century; - from the end of XVIII. C. to the middle of the XIX. c. decreased the dimension of the woods, but remains stable to our days; - finally the Bodrogköz turned from the seminatural landscape to the uniform agrarian country. Secondly, a detailed (1:10 100) geomorphological map was established for whole of the Hungarian part of the Bodrogköz, and new theory was established about the water network development of the territory.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1718/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gábris Gy., Somhegyi A.: Árvízi tározás vagy ártéri gazdálkodás a Tisza mentén., in: Füleky Gy. (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. Víz a tájban. – Gödöllő, pp. 299-303., 2004
Timár G., Gábris Gy.: Fluvial meander generations and abandoned river channels of the Great Hungarian Plain on the SRTM elevation dataset., European Geosiences Union, Geophysical Research Abstracts vol. 7. 03907. ISSN 1029-7006, 2005
Gábris Gy., Telbisz T. & Nagy B.: Upsilting processes in the active floodplain of the Tisza River (Hungary)., European Geosiences Union, Geophysical Research Abstracts, vol 6. 07435., 2004
Gulyás M., Csik A., Erdélyi S., Gábris Gy., Telbisz T. & Bálint G.: Changes of the lowflow channel and the floodberm on Upper and Central Tisza reaches., European Geosiences Union, Geophysical Research Abstracts, vol 6, 07665., 2004
Gábris Gy., Nagy B.: Climate and tectonic controlled river style changes on the Sajó–Hernád alluvial fan (Hungary)., in: Harvey, AM., Mather, AE. and Stoks, M. (eds): Alluvial fans: Geomorphology, Sedimentology, Dynamics. Geol. Soc. London, Spec. Publ. 251. pp. 61-67., 2005
Gábris, Gy., Nagy, B. & Félegyházi, E.:: Late Quaternary fluvial evolution of the different reaches of Tisza River on the Great Hungarian Plain., IGCP 449 Final plenary meeting, Malaga, Spain, Book of Abstract pp. 22., 2004
Gábris Gy., Nádor A.: Long-term fluvial archives in Hungary: response of the Danube and Tisza rivers to tectonic movements and climatic changes during the Quaternary: a review and new synthesis., Quaternary Science Reviews, 26/22-24. pp. 2758-2782., 2007
Timár G., Gábris Gy.: Estimation of water conductivity of the natural flood channels on the Tisza flood-plain (Great Hungarian Plain), Geomorphology, 98/3-4. pp 250-261., 2008
Gábris Gy.: Kapcsolat a negyedidőszaki felszínalakító folyamatok időrendje és az oxigén izotóp rétegtan között - magyarországi lösz-paleotalaj sorozatok és folyóvízi teraszok példáján., Földtani Közlöny 137/4. pp. 515-540., 2007
Gábris Gy., Nagy B.: Late Quaternary fluviatile geomorphology of the Middle section of Tisza river, 12th Croato-Hungarian geographical colloquium, Abstract of Papers, pp. 7-8., 2006
Gábris Gy.: A Bodrogköz fejlődéstörténete., in: Frisnyák S. – Gál A. (szerk.): Szerencs, Dél-Zemplén központja. – Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza-Szerencs, pp. 189-198., 2007
Gábris Gy.: Relation between the time scale of the river terrace formation and the Oxigen Isotope Stratigraphy in Hungary., in: Kertész Á. – Kovács Z. (eds.): Dimensions and trends in Hungarian Geography. - Studies in Geography in Hungary 33. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 19-31., 2008
Gábris Gy., Túri Z.: Homokmozgás a történelmi időkben a Tiszazug területén, Földrajzi Közlemények 132/3 megjelenés alatt, 2008
Csákvári Kristóf: Természeti és társadalmi változások a Bodrogköz nyugati részén az utolsó kétszáz évben, Diplomamunka, Kézirat, 2007
vissza »