Európai frazeológia univerzálék. Az európai frazeológiakincs közös elemei.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47183
típus K
Vezető kutató Bárdosi Vilmos
magyar cím Európai frazeológia univerzálék. Az európai frazeológiakincs közös elemei.
Angol cím European Phraseological Universals.
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Romanisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barta Péter
Faluba Kálmán
Hessky Pálné
Klaudy Kinga
Náray-Szabó Márton
Rhorerné dr. Fábián Zsuzsanna
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.370
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az előző két részjelentésben megfogalmazottak mellett a pályázat harmadik évében az alábbi eredmények születtek. A kutatási projektben tervezetteken túl a hét nyelv helyett végül (a latinnal és a lengyellel kiegészítve) kilenc nyelvre sikerült az adatgyűjtést elvégezni az európai frazeológiai univerzálék körében. A kiindulási hét nyelvre az adatok nyelvi ellenőrzése megtörtént. A terven felüli két kiegészítő nyelv nyelvi adatainak ellenőrzése még folyamatban van. A adatbázis frazémái eredetmagyarátának összegyűjtése - elsősorban német és francia források alapján - megtörtént. A kilencnyelvű korpusz számítógépes lekérdezhető adatbázissá történő szervezése kidolgozásra került. Ennek segítségével elkészült egy 500 egységet tartalmazó, a közös múltban eredező európai frazeológiai minimumthesaurus kézirata. A kézirat a szükséges lexikográfiai aprómunka (szócikkszerkesztések, egységes magyar nyelvű eredetmagyarázatok megadása, mutatók kidolgozása) elvégzése után szótárként kiadható. Kiadását az egyik legfontosabb magyarországi szótárkiadó, a Tinta Könyvkiadó vállalja. Az elkészült anyagok kéziratban vagy számítógépen a témavezetőnél megtalálhatók. A kifizetések, beszerzések a pénzügyi tervvel összhangban történtek meg.
kutatási eredmények (angolul)
En dehors des résultats formulés dans les deux rapports précédents, voici les données de la troisieme année de la recherche. Le recensement des universaux phraséologiques européens a été finalement étendu sur neuf langues (au lieu de sept prévues dans le projet de recherche initial). Les langues complémentaires sont le latin et le polonais. Les données recencées ont été linguistiquement controlées par des spécialistes des sept langues de base. Pour le latin et le polonais ce travail de controle est en cours. Les étymologies des phrasemes des sept langues de base ont été recencées sur la base de la littérature spécialisée surtout allemande et francaise. L'organisation en base de données du corpus en neuf langues a été effectuée. Ceci a permis la rédaction d'un manuscrit du thésaurus minimum de 500 unités des phrasemes constituant une base phraséologique européenne diachroniquement et synchroniquement commune. Le manuscrit - apres le travail lexicographique nécessaire (rédaction de la macrostructure et de la microstructure, des explications étymologiques et des indexes) peut etre édité en tant que dictionnaire. Son édition pourra etre assurée par une des maisons d'édition les plus importantes en matiere de dictionnaires en Hongrie, a savoir la Maison d'Édition Tinta. Le résultat des travaux effectués se trouve sous forme de manuscrit ou informatisé chez le directeur du projet. Les paiements ont été effectués dans le strict respect du projet financier.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1722/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárdosi Vilmos - Hessky Regina: Phraseographie des ungarischen, HSK - de Gruyter (megjelenés alatt), 2007
Bárdosi Vilmos: Les figés du francais: héritage classique et renouvellement, Actas del Congreso Internacionl de Fraseología y Paremiología - Santiago de Compostela (megjelenés alatt), 2007
vissza »