European Phraseological Universals.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47183
Type K
Principal investigator Bárdosi, Vilmos
Title in Hungarian Európai frazeológia univerzálék. Az európai frazeológiakincs közös elemei.
Title in English European Phraseological Universals.
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of Romance Philology (Eötvös Loránd University)
Participants Barta, Péter
Faluba, Kálmán
Hessky, Pálné
Klaudy, Kinga
Náray-Szabó, Márton
Rhorerné dr. Fábián, Zsuzsanna
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.370
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az előző két részjelentésben megfogalmazottak mellett a pályázat harmadik évében az alábbi eredmények születtek. A kutatási projektben tervezetteken túl a hét nyelv helyett végül (a latinnal és a lengyellel kiegészítve) kilenc nyelvre sikerült az adatgyűjtést elvégezni az európai frazeológiai univerzálék körében. A kiindulási hét nyelvre az adatok nyelvi ellenőrzése megtörtént. A terven felüli két kiegészítő nyelv nyelvi adatainak ellenőrzése még folyamatban van. A adatbázis frazémái eredetmagyarátának összegyűjtése - elsősorban német és francia források alapján - megtörtént. A kilencnyelvű korpusz számítógépes lekérdezhető adatbázissá történő szervezése kidolgozásra került. Ennek segítségével elkészült egy 500 egységet tartalmazó, a közös múltban eredező európai frazeológiai minimumthesaurus kézirata. A kézirat a szükséges lexikográfiai aprómunka (szócikkszerkesztések, egységes magyar nyelvű eredetmagyarázatok megadása, mutatók kidolgozása) elvégzése után szótárként kiadható. Kiadását az egyik legfontosabb magyarországi szótárkiadó, a Tinta Könyvkiadó vállalja. Az elkészült anyagok kéziratban vagy számítógépen a témavezetőnél megtalálhatók. A kifizetések, beszerzések a pénzügyi tervvel összhangban történtek meg.
Results in English
En dehors des résultats formulés dans les deux rapports précédents, voici les données de la troisieme année de la recherche. Le recensement des universaux phraséologiques européens a été finalement étendu sur neuf langues (au lieu de sept prévues dans le projet de recherche initial). Les langues complémentaires sont le latin et le polonais. Les données recencées ont été linguistiquement controlées par des spécialistes des sept langues de base. Pour le latin et le polonais ce travail de controle est en cours. Les étymologies des phrasemes des sept langues de base ont été recencées sur la base de la littérature spécialisée surtout allemande et francaise. L'organisation en base de données du corpus en neuf langues a été effectuée. Ceci a permis la rédaction d'un manuscrit du thésaurus minimum de 500 unités des phrasemes constituant une base phraséologique européenne diachroniquement et synchroniquement commune. Le manuscrit - apres le travail lexicographique nécessaire (rédaction de la macrostructure et de la microstructure, des explications étymologiques et des indexes) peut etre édité en tant que dictionnaire. Son édition pourra etre assurée par une des maisons d'édition les plus importantes en matiere de dictionnaires en Hongrie, a savoir la Maison d'Édition Tinta. Le résultat des travaux effectués se trouve sous forme de manuscrit ou informatisé chez le directeur du projet. Les paiements ont été effectués dans le strict respect du projet financier.
Full text http://real.mtak.hu/1722/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bárdosi Vilmos - Hessky Regina: Phraseographie des ungarischen, HSK - de Gruyter (megjelenés alatt), 2007
Bárdosi Vilmos: Les figés du francais: héritage classique et renouvellement, Actas del Congreso Internacionl de Fraseología y Paremiología - Santiago de Compostela (megjelenés alatt), 2007
Back »