Az Óbányai Aleurolit Formáció kőzettani és geokémiai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47195
típus K
Vezető kutató Raucsik Béla
magyar cím Az Óbányai Aleurolit Formáció kőzettani és geokémiai vizsgálata
Angol cím Petrological and geochemical examination of the Óbánya Aleorolite Formation
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely MÜKKI MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport (Pannon Egyetem)
résztvevők Raucsikné Varga Andrea Beáta
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.863
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pontosítottuk az Óbányai Aleurolit Formáció réka-völgyi típusszelvényének rétegtani helyzetét. Megállapítottuk, hogy homokkövei hibrid arenitek. Az agyagásványos összetételt a kaolinit és az illit±muszkovit dominanciája jellemzi; ásványtani paraméterek alapján a szelvény a diagenetikus zónánának megfelelő átalakuláson esett át, így az agyagásványok mennyiségi viszonyai az eredeti összetételt jelzik. A nagy kaolinit/illit arányú szintek a rétegsoron belül a kontinentális mállási ráta többlépcsős növekedésére utalnak. Mikromineralógiai eredmények alapján a rétegsor terrigén komponense felzikus összetételű kontinentális kéregből származik. A nehézásvány-együttes az európai kontinentális szegély kristályos kőzeteinek közvetlen erózióját dokumentálja a kora-jura riftesedés idején. A fekete palák szerves geokémiai jellemzőik alapján anyakőzetnek minősülnek, a diagenezis zónájában vannak, éretlen, II. típusú kerogént tartalmaznak. A vékonyréteges fekete palák TOC-tartalma kisebb a laminált fekete palákhoz képest. A fő- és nyomelem, szerves és izotópgeokémiai adatok alapján a foltos márga keletkezése idején (disz-)oxikus, a fekete pala képződésekor diszoxikus és anoxikus aljzat valószínű. A fekete pala szintek intenzív hidrolízist, a mállási ráta drasztikus, hirtelen megnövekedését jelezhetik. Ez kapcsolatban lehet a kora-toarci anoxikus eseményt előidéző, a tethysi térség több helyén dokumentált klímaváltozás kiváltó okaival.
kutatási eredmények (angolul)
Biostratigraphic position of the Réka Valley section of the Óbánya Siltstone Formation is more precisely specified. Its sandstones are characterized as hybrid arenites. Kaolinite and illite±muscovite are the dominating clay minerals; calculated parametres suggest a diagenetic grade burial alteration, so quantitative clay mineral composition reflects an original signal. Levels with high kaolinite/illite ratio suggest a multistage increase of continental weathering rate. Based on micromineralogy, terrigenous component of the sequence is derived from a felsic continental crust. The heavy mineral suite documents erosion of the European passive margin during Early Jurassic rifting. Organic geochemical parametres of the studied black shales indicate a type II, oil-prone kerogen with diagenetic zone maturity. Thin-bedded and laminated black shales have different TOC content. Major and trace element composition with the organic and isotope geochemical data suggest an oxic depositional environment for spotted marl. Contrarily, geochemistry of the orgnic-rich shales indicates dysoxic and episodically anoxic basement during the black shale event, which seems to be related to intense continental hydrolysis and drastic increase of the weathering rate in the provenance. This scenario can be correlated with the climate change as trigger mechanism of the Early Toarcian anoxic event documented in the Tethyan realm.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1726/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
R. Varga Andrea: Az őskörnyezeti viszonyok jellemzése a törmelékes üledékes kőzetek kémiai összetétele alapján, Földtani Közlöny 135/3, 433-458, 2005
Raucsik Béla, Varga Andrea: Climato-environmental controls on clay mineralogy of the Hettangian–Bajocian successions of the Mecsek Mountains (Tisza Mega-unit, Hungary), MECC06 Opatija Abstracts, 2006
Raucsik Béla, Varga Andrea, Mikes Tamás: Mineralogy and geochemistry of a Toarcian black shale sequence (Mecsek Hills, Tisza Mega-unit, S Hungary), Sediment2006 Göttingen Abstracts, 2006
Varga Andrea, Raucsik Béla, Hámorné Vidó Mária, Rostási Ágnes: Az Óbányai Aleurolit Formáció fekete palájának izotópgeokémiai és szénhidrogéngenetikai jellemzése, Földtani Közlöny 137/4, 449-472, 2007
Béla Raucsik, Andrea Varga: Climato-environmental controls on clay mineralogy of the Hettangian–Bajocian successions of the Mecsek Mountains, Hungary: an evidence for extreme continental weathering during the early Toarcian oceanic anoxic event, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, közlésre elfogadva, 2008
Raucsik Béla, Varga Andrea: Az alsó-toarci fekete pala réka-völgyi szelvényének ásványtani jellemzése (Óbányai Aleurolit Formáció, Mecsek-hegység), Földtani Közlöny, közlésre elfogadva, 2008
vissza »