Új szervesanalitikai eljárások kidolgozása, alapkutatási és különleges feladatok megoldására szolgáló, mátrixspecifikus (természetes és biológiai) alapkutatási szinten  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47199
típus K
Vezető kutató Perlné dr. Molnár Ibolya
magyar cím Új szervesanalitikai eljárások kidolgozása, alapkutatási és különleges feladatok megoldására szolgáló, mátrixspecifikus (természetes és biológiai) alapkutatási szinten
Angol cím Development of new organic analytical methods, proper for various, special natural and biological matrices: both on the basic research and on the practical research levels
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bánfalvi Zsófia
Dancs Gábor
Fuzfai Zsófia
Hanczkó Róbert
Presits Péter
Zsigrainé dr. Vasanits Anikó
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 6.025
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Az aminosavak és aminok, eltérő SH csoportú o-ftálaldehid reagenssel képzett termékeinek sztöchiometria/szerkezet/stabilitás összefüggéseit nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztások után, párosított fotodiodasoros (DAD)-fluoreszcenciás (Fl), s DAD-tömegspektrometriás (MS) eljárásokkal mértük. Bizonyítottuk, hogy az SH- segédanyagok közül, a más csoportot nem tartalmazó etántiol (ET) a legkedvezőbb: -mind az NH2-CH2 molekulaszerkezetű primer aminok OPA-ET termékeinek stabilitása, -mind a primer/szekunder amin, spermidin és spermin OPA-ET-9-fluorenilmetil klorformát (FMOC) származékainak sztöchiometrikus összetétele, azaz, e származékok analitikai hasznosíthatósága tekintetében. 2. A szacharidok, polialkoholok, karbonsavak, amino és fenolsavak, trimetilszilil (TMS)-(oxim) éter/észterek-ként, gázkromatográfiás (GC-MS) elemzőrendszerünket, -a rendszerbe iktatott releváns vegyületek (8 flavonoid, 3 antocianidin, 1 flavonol, 2 flavanon, 7 antrakinon s gyógyszermolekulák) származék-készítési és szelektív fragmentum analitikai tanulmányával, -a redukáló/nem redukáló szacharidok specifikus fragmentációjával, s -az elemzendő mátrixok (haszonnövények, nagyhatékonyságú drogok, környezeti vizek) választékával gyarapítottuk. Bebizonyosodott, hogy a GC-MS és a HPLC-MS együttes alkalmazása, a technikák külön-külön felhasználásá-hoz képest hatványozott többletinformációt tartalmaz.
kutatási eredmények (angolul)
1. The stoichiometry/structure/stability relations of the OPA-amino acid/amine derivatives, containing various SH-additives, were separated by high-performance liquid chromatography, applying combined photodiode array/fluorescence (DAD-FL) and DAD-mass selective (MS) detections. It has been proved that out of the SH-additives, ethane-thiol is to be preferred, providing -the optimum stability of the NH2-CH2 moiety containing OPA-derivatives of primary amines, and -the expected, theoretical composition of the OPA-ET-FMOC-derivatives of the primary/secondary amines, spermidine and spermine; i.e. derivatization characteristics of primary importance in terms of analytical utility. 2. Our analytical system suitable for the identification and quantification of saccharides, polyalcohols, carboxylic, amino and phenolic acids, measured as their trimethylsilyl (TMS) –(oxime) ether/ester derivatives by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) has been extended: -by the insertion of relevant additional compounds into our analytical system (8 flavonoids, 7 anthraquinones, several pharmaceuticals), based on the study of their derivatization and selective fragmentation pattern analysis, -by the specific fragmentations of reducing/non reducing saccharides, and, -by the choice of the matrices to be analyzed. It was shown that the simultaneous application of the GC-MS and HPLC-MS techniques furnished exponentially more information compared to any of them alone.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1728/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hanczkó R; Kutlán D; Tóth F; Molnár-Perl I: Behavior and Characteristics of the C6-C8 n-Aliphatic and Phenylethyl Amines Obtained with the OPA/3-Mercaptopropionic Acid and with the OPA/N-Acetyl-L-Cysteine Reagents,, J. Chromatogr. A 1031: 51-66, 2004
Törő T; Ágoston Cs; Molnár-Perl I: GC/MS Study on the Composition of the o-Phthaldialdehyde/Ethanethiol Derivatives of Aliphatic Amines, Chromatographia 60: S155-S161, 2004
Füzfai Zs; Kovács E; Molnár-Perl I: Quantitation of the Identification and Main Constituents of Sour Cherries: Simultaneously, as Their Trimethylsilyl Derivatives, by GC-MS, Chromatographia 60: S145-S152, 2004
Füzfai Zs; Katona Zsf; Kovács E; Molnár-Perl I: Simultaneous identification/ quantification of the sugar, polyalcohol, carboxylic/amino acids infruits as their TMS derivatives, by GC-MS, J. Agr. Food Chem. 52: 7444-7452, 2004
A. Kakasy, Zs. Füzfai, L. Kursinszki, I. Molnár-Perl*, É. Lemberkovics: Analysis of Non-Volatile Constituents in Dracocephalum Species, by HPLC and GC/MS, Chromatographia 63 (2006) 17-22., 2006
Füzfai Zs; Katona Zs; Kovacz E; Molnár-Perl I:: Simultaneous identification and quantification of the sugar, polyalcohol, carboxylic and amino acid contents of sour cherry, apple and ber fruits as their trimethylsilyl derivatives, by gas chromatography mass spectrometry, J. Agr. Food Chem. 52: 7444-7452, 2004., 2004
Füzfai Zs; Kakasy A; Füzfai Zs; Kursinszki L; Lemberkovics É; Molnár-Perl I:: Analysis of non-volatile constituents in Dracocephalum moldavica L.,, Chromatographia 63: S17-S22, 2006, 2006
Csámpai A; Tóth F; Kutlán D; Molnár-Perl I: Differences in the Stability and Behavior of the o-Phthaldialdehyde Derivatives of Histidine and 3-Methylhistidine, J. Chromatogr. A 1031: 67-78, 2004
Hanczkó R; Kőrös Á; Tóth F; Molnár-Perl I: Behavior and char-acteristics of biogenic amines, ornithine and lysineof derivatized with the the o-phthalaldehyde-ethanethiol-fluorenylmethyl chloroformate reagent, J. Chromatogr A 1087 (2005) 210-222., 2005
Molnár-Perl I:: Quantitation of amino acids and amines by chromatography (methods and protocols) Elsevier 2005 (Ed. I. Molnár-Perl), J. Chromatography Library. 70, Elsevier: Chps. 1.2.2., p. 120-137; 1.2.3., p. 137-163; 2.2.1., p.405-445; 3. 577-606., 2005
Molnár-Perl I:: Liquid Chromatography, In , Academic Press, 2005, Amino Acids, 2nd edition, Vol 5, Liquid Chromatography, Amino Acids, p. 239-252., Encyclopedia of Separation Science Academic Press, 2005, Amino Acids, 2nd edition, Vol 5, Liquid Chromatography, Amino Acids, p. 239-252., 2005
Molnár-Perl I; Füzfai Zs: Chromatographic techniques in the analysis of flavonoids, J. Chromatogr. A 1073 (2005) 201-227., 2005
I. Boldizsár1, Z. Szűcs, Zs. Füzfai & I. Molnár-Perl: Analysis of Anthraquinones Mainly by HPLC and GC,, J. Chromatogr A 1133 (2006) 259-274., 2006
Kőrös A; Hanczkó R; Jámbor A; Qian Y; Perl A, Molnár-Perl I:: Analysis of amino acids and biogenic amine in bilogical tissues as their o-phthalaldehyde/ethane-thiol/fluorenylmethyl chloroformate, J. Chromatogr. A: 1149: 46-55, 2007, 2007
Molnár-Perl I:: Advancements in the rapid and sensitive analyses of tryptophan and its metabolites, by chromatography, . In the “Interdisciplanry Conference on Tryptophan and Related Substances: Chemistry, Biology, mand Medicin, ICS 1304, Elsevier 2007, Editor Katsuji Takai., 2007
Kőrös Á; Varga Zs; Molnár-Perl I:: Simultaneous analysis of amino acids and amines as their o-phthalaldehyde-ethanethiol-fluorenylmethyl chloroformate derivatives in cheese, J. Chromatogr. A: 1203: 146-152, 2008, 2008
Sebők Á; Vasanits-Zsigrai A, Záray Gy; Molnár-Perl I:: Identification and quantification of pharmaceuticals present in waste waters, as their trimethylsilyl derivatives, by gas chromatography mass spectrometry, Talanta: 76: 642-650, 2008, 2008
vissza »