A kutyák vokalizációja mint a domesztikáció során kialakult speciális kommunikációs eszköz - etológiai és akusztikus megközelítésből  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47235
típus K
Vezető kutató Pongrácz Péter
magyar cím A kutyák vokalizációja mint a domesztikáció során kialakult speciális kommunikációs eszköz - etológiai és akusztikus megközelítésből
Angol cím The vokalization of dogs as a means of communication formed by domestication - an athological and acustic approach
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dóka Antal
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.515
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Akusztikai elemzéssel szignifikáns és konzisztens eltéréseket mutattunk ki meghatározott szituációkban felvett kutyaugatások között. Kimutattuk, hogy felnőtt emberek képesek magasan a véletlen szint felett felismerni az ugatás alapján azt a szituációt, amelyben az ugatást felvettük. Felnőttek képesek csoport szinten egyöntetűen megállapítani, hogy az adott ugatásnak milyen belső állapot (agresszió, félelem, játékosság stb.) felelhet meg. Az emberek kutyaugatás-felismerő képessége nem függ attól, mennyi és milyen tapasztalatuk van kutyákkal kapcsolatban. Születetten vak személyek, illetve kisgyermekek is megbízhatóan felismerik az ugatások kontextusát, illetve hangulatát. Mesterségesen (három akusztikai paraméter - alapfrekvencia, tonalitás, vakkantásközti idő - alapján szelektált vakkantásokból) összeállított ugatás-szekvenciák felhasználásával kiderítettük, hogy az ugatás kommunikációs jelentése ember számára azonos akusztikai alaptörvényeken nyugszik, mint amelyek alapján az emlősök és madarak akusztikus kommunikációja általában működik. Szívritmus mérésekkel kiderítettük, hogy a kutyák is képesek megkülönböztetni az eltérő egyedektől, illetve eltérő szituációkban felvett ugatásokat. Francia kutatókkal kooperálva kifejlesztettünk egy olyan öntanító számítógépes szoftvert, amely hangjelzések (így kutyaugatás is) elemzésére, megkülönböztetésére alkalmazható. Ezzel sikerült reprodukálni, illetve felülmúlni az emberek korábban említett teljesítményét, illetve több száz akusztikus paraméterből kiválasztani a legfontosabbakat, melyek meghatározzák a kutyaugatás minőségét.
kutatási eredmények (angolul)
With acoustical analysis we found consistent and significant differences between barks originating from different situations. With playback method we showed that adult humans can recognize barks from different contexts above chance level. We found also that adult humans can consistently evaluate the emotional content of dog barks along the main scales of inner state, like aggression, fear, happiness etc. We found that the accuracy of context and inner state recognition in humans does not depend on the quality and quantity of experience with dogs. Congenitally sightless persons as well as young children can recognize reliably the context of dog barks. We constructed artificially selected bark sequences (on the base of three acoustic parameter: main frequency, tonality and inter-bark interval), and with these we proved that the communicative meaning of dog barks follow the same acoustic-emotional rules, as the majority of the mammal and bird species acoustic signals do. With heart rate measuring we found that dogs can differentiate between barks, which were recorded in different contexts, or from different dogs. In cooperation with French researchers we developed a self-teaching software for the acoustic analysis of acoustic signals (based on dog barks). The software successfully reproduces our results from playback experimenst with humans, and gives a good opportunity for finding the relevant acoustic parameters, which cause contextual, individual and emotional differences in dog barking.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1735/
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Pongrácz, P., Molnár, Cs., Miklósi, Á. & Csányi, V.: Human listeners are able to classify dog barks recorded in different situations, Journal of Comparative Psychology, vol. 119, 136-144., 2005
Pongrácz, P., Molnár, Cs., Miklósi, Á. & Csányi, V.: Acoustic parameters of dog barks carry emotional information for humans., Applied Animal Behaviour Science, vol. 100, 228-240., 2006
Molnár, Cs., Kaplan, F., Roy, P., Pachet, F., Pongrácz, P., Dóka, A., Miklósi, Á.: Classification of dog barks: a machine learning approach., Animal Cognition, DOI 10.1007/s10071-007-0129-9, 2008
Molnár, Cs., Pongrácz, P., Dóka, A. & Miklósi, Á.: Can humans discriminate between dogs on the base of the acoustic parameters of barks?, Behavioural Processes, vol. 73, 76-83., 2006
Maros, K., Pongrácz., P., Bárdos, Gy., Molnár, Cs., Faragó, T. & Miklósi, Á.: Dogs can distinguish barks from different situations., Applied Animal Behavioural Science, in press, 2008
Pongrácz, P., Vida, V., Bánhegyi, P. & Miklósi, Á.: How does dominance rank status affect individual and social learning performance in the dog (Canis familiaris )?, Animal Cognition, DOI 10.1007/s10071-007-0090-7, 2007
Pongrácz, P. & Molnár, Cs.: A kutyaugatás mint a kutya-ember kommunikáció lehetséges csatornája – hol húzódnak a megértés határai?, Kubinyi, E. & Miklósi Á. (szerk) Megismerésünk korlátai, 2006
Molnár, Cs., Pongrácz, P., Dóka, A. & Miklósi, Á.: Mennyire informativ az ugatás a kutyák számára?, Mund, K. & Kampis, Gy. (szerk) Tudat és elme, 2007
Gácsi, M. & Pongrácz, P.: Kommunikáció a csoportban: kutya-ember csoport., Gyorsuló tudomány – Kutyagondolatok nyomában (szerk: Miklósi, Á. & Topál, J.) pp. 117-140. Typotex, Budapest., 2006




vissza »