The Complete Works of Ferenc Kölcsey (critical edition)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47274
Type K
Principal investigator Szabó G., Zoltán
Title in Hungarian Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás)
Title in English The Complete Works of Ferenc Kölcsey (critical edition)
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Csorba, Sándor
Gyapay, László
Lakner, Lajos
Pajkossy, Gábor
Völgyesi, Orsolya
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 6.788
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Kölcsey Ferenc minden munkáinak kritikai kiadását képező, a tervezett időszakra vállalt kötetekből egy megjelent a Levelezés II. (Szabó G. Zoltán), megjelenés előtt az Erkölcsi, pedagógiai írások (Onder Csaba), más kötetek lektorálás, ill. tervezett megjelenés előtt: Esztétikai és kritikai írások II. (Gyapay László), Kölcsey-bibliográfia (Csécs Teréz), Kölcsey családi iratai és. dokumentumai (Csorba Sándor), több kötet különböző készültségi állapotban: Országgyűlési beszédek (Gángó G.-Ratzky R.) átdolgozás alatt, Wesselényi védőbeszéd (Pajkossy Gábor) esetében a főszöveg tisztázása, az előszó, keletkezéstörténet után a jegyzetek elkészítése következik, Kölcsey országgyűlési teevékenységével kapcsolatos szövegek (Völgyesi Orsolya) az anyagggyűjtés befejezése és a jegyzetek elkészítése szakaszában van. Eredménytelen volt Jászberényi József munkája: a Kölcsey filozófiai írásai (meghaladta a kutató szakmai, ill. nyelvi kompetenciáját), ugyancsak eredményetelen lett Lakner Lajos Kölcsey-kronológia c. vállalkozása, mely a koncepció kidolgozása után más elfoglaltságok miatt abbamaradt.
Results in English
In the critical edition of Ferenc Kölcsey's Complete Works the second volume of Correspondence (edited by Zoltán G. Szabó) has been relased as planned for this term. The volume of Moral and Pedagogic Writings (edited by Csaba Onder) is to be published, as well as Kölcsey's Aesthetical and Critical writtings (by László Gyapay), his Bibliography (by Teréz Csécs) and his Domestical and Official Documents (by Sándor Csorba). Several volumes are respectively on different levels of readiness. Kölcsey's Parliamentary Speeches (by Gábor Gángó and Rita Ratzky) currently is under revision. In the case of Wesselényi's Plea (by Gábor Pajkossy) after textological investigations, writing off an introduction and revealing their background, the texts are still to be annotated. The volume considering the documents of Kölcsey's parliamentary activity (by Orsolya Völgyesi) is also in the phase of annotating. József Jászberényi's work remained inefficient: elaborating Kölcsey's philosophical works has proved to be beyond his abilities. After developing the conceptual framework, Lajos Lakner has also given up his venture of accomplishing a Kölcsey-Chronology.
Full text http://real.mtak.hu/1742/
Decision
Yes

 

List of publications

 
S.a.r. Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc levelezése II. 1820-1831., Bp. Universitas, 881 l., 2007
Szabó G. Zoltán: Egy levéladalék Kölcsey politikai pályakezdéséhez, Irodalomtörténeti Közl. 2005. 2-3. sz. 334-344., 2005
S.a.r. Szabó G. Zoltán: Kölcsey Ferenc levelezése II. 1820-1831., Bp. Universitas, 881 l., 2007
Back »