Digitization of musical sources of medieval Hungary and their CD-ROM publication  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47303
Type K
Principal investigator Kiss, Gábor
Title in Hungarian A magyar középkor zenei forrásainak digitalizálása és CD-ROM publikációja
Title in English Digitization of musical sources of medieval Hungary and their CD-ROM publication
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Musicology of the HAS
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 1.685
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban három törekvést fogalmaztunk meg: 1) A középkori magyar és közép-európai liturgikus források digitalizálása A több száz magyar forrás jelentős része megtalálható a Zenetudományi Intézet kb. 850 tételből álló mikrofilm-gyűjteményében. A futamidő alatt valamennyi fontos magyarországi és hasonló nagyságrendű külföldi kódex digitalizálása befejeződött. Így a pályázati tervnek megfelelően a teljes gyűjtemény több mint felét digitalizáltuk. 2) A digitalizált kódexek számítógépes indexének elkészítése Az index egyrészt a források használatát megkönnyítő eszköz, másrészt része a kutatásnak, amely a források összehasonlítását és a liturgikus hagyományok megismerését célozza. A digitalizálás főfeladata mellett vállaltuk, hogy kidolgozzuk az indexkészítés módszertanát és számítógépes eszközeit, s elkészítjük néhány kiválasztott forrás tartalomjegyzékét. Az első 3 év alatt 7 kódex indexe készült el, majd a munka – részben más támogatások segítségével felgyorsult, s további 9 forrás indexével egészült ki. 3) A tartalmi indexek és a digitalis képanyag alapján egy-két kézirat kiadása Az előkészítés alatt levő források közül a Kassai Graduale feldolgozása gyakorlatilag befejeződött. A feladat egyrészt magában foglalta a tudományos értékelést és annak a hagyományos gyakorlatnak megfelelő formába öntését, másrészt a digitális kiadás kidolgozását. Az ehhez szükséges programozási feladatok befejeződtek, a CD prototípusa elkészült és 2009-ben biztosan megjelenik.
Results in English
We had three aimes in mind: 1. To digitize the Hungarian and Central European liturgical sources The major part of the Hungarian sources is included in the microfilm collection of the Institute for Musicology. During the project we managed to digitize the majority of the most important Hungarian and a large number of foreign sources. This is more than half of the complete collection, what is in accordance with our project plan. 2. To create electronic inventaries of the digitized sources The index is an aid for the use of the sources and, at the same time, part of the comparative study of the sources aiming at a better knowledge of the liturgical traditions. Beside the main task of the digitization we planned to work out the methods and technics of producing the indices and to prepare inventaries of a few selected sources. During the 1st three years 7 source indices were completed, then – thanks to other supports – the work was accelerated and extended to 9 more sources. 3. To edit sources based on their indices and digitized images Of several manuscripts being processed, the working up of the Graduale Cassoviense is at its final stage. This task included the study of the source and the summary of the results in the traditional form and the development of the digital edition. The programming work has been finished, the prototype of the CD edition has been completed and will be published in 2009.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47303
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss Gábor: Ordinary Melodies in the Context of the "Old Roman Chant" Question., Essays in Honor of László Somfai on His 70th Birthday, 2005
Kiss Gábor: Középkori liturgikus források digitális gyűjteménye az MTA Zenetudományi Intézetében., Zenetudományi dolgozatok 2004-2005, 2006
Kiss Gábor: A középkori magyar tradíció lokális ordinárium-dallamai., Zenetudományi dolgozatok 2004-2005, 2006
Kiss Gábor: Notation, Designation, Practice – Tables and Repertory of the Ordinary in Graduale CO 195, Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei, 2008
Kiss Gábor: Az újrafelhasználás újabb példái a középkori liturgikus egyszólamúságban, Magyar Egyházzene, 2007
David, Hiley, Gábor Kiss: Dies est leticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei, Institute of Mediaeval Music, Ottawa, p. 559, 2008
Kiss Gábor: De tonorum cognitione – Tonális változatok a késő-középkori miserepertoárban., Magyar Zene (közlésre elfogadva), 2009
Kiss Gábor: Késő-középkori periférikus miseforrásaink és az esztergomi hagyomány., Zenetudományi Dolgozatok (közlésre elfogadva), 2009
Gábor Kiss: Ordinariums-Gesänge in Mitteleuropa – Repertoire-Übersicht und Melodienkatalog, Monumenta Monodica Medii Aevi, Subsidia (közlésre elfogadva), 2009
Back »