The figures of the ''You'', ''Dialogicity'' and poetics of the pray in the litterature of modernity and late-modernity - in consideration of János Pilinszky's poetry  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47308
Type F
Principal investigator Szávai, Dorottya Anna
Title in Hungarian A ''Te'' alakzatai. Dialogicitás és ima-poétika a modernitás és későmodernitás irodalmában, különös tekintettel Pilinszky János lírájára
Title in English The figures of the ''You'', ''Dialogicity'' and poetics of the pray in the litterature of modernity and late-modernity - in consideration of János Pilinszky's poetry
Panel Literature
Department or equivalent Francia Tanszék (Pázmány Péter Catholic University)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 1.704
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A vers párbeszédre hív. Még akkor is, ha a benne megszólaló hang látszólag „magában beszél” vagy „hátat fordít” az olvasónak. A költői szöveg elválaszthatatlan a szubjektumtól. Még akkor is, ha a lírai beszélő mindent megtesz, hogy elrejtse beszéde alanyát. Kutatásunkban e kettős kérdést vizsgáljuk: a líra dialogikusságának különféle módozatait, a versben keletkező szubjektum önmegosztó eljárásait, illetve a költői mű dialogikusságának és alanyiságának összefüggéseit. A projekt eredményeinek összegzéseként elkészült kötet egyfelől a dialógus elméleti kérdéseire keresi a választ, s ebben Bahtyin dialóguselmélete, illetve az aposztrophé alakzatával kapcsolatos elgondolások szolgálnak legfőbb teoretikus hátteréül. Másfelől Pilinszky János, Tóth Krisztina és Kemény István versszövegeinek interpretációjával kívánja feltárni dialógus és szubjektum szövevényes viszonyát. A „te” alakzatai a költemény dialogikusságát az „én-te” figurában kettévált, majd megosztottságában önmagát a költői szövegben újraalkotó lírai szubjektum felől gondolja el.
Results in English
Poems always indicate dialogue. It is so even if the poem’s voice looks like telling a monologue or turns the back on the reader. The lyric text can’t be separated from the personality, even if the speaking voice tries to hide the subject of the poem. This essay is to exam the duality of the lyric dialogocities and the poetical subjects self-divided methods just as the relationship between the poetical texts’ subjectivity and objectivity. This research on the one hand is based on Mikhail Bakhtin’s theories of dialogicity ; on the other hand on the different concepts of the apostrophes’ figures. The book’s second part includes some poems’s interpretation of János Pilinszky, István Kemény and Krisztina Tóth. This book, The Figures of You, is going to reveal the difficult connections between the dialog as a form and the nascent personality as a subject in the poem.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47308
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szávai Dorottya: A Bovaryné mint szöveghagyomány. A Jadviga párnája flaubert-i olvasatban”, Argumentum, 2005
szerk. Szávai Dorottya, Bors Edit és Ádám Anikó: Correspondances-Kapcsolatok. Hommage a Martonyi Éva, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2006
Szávai Dorottya: „A seb és a gumimaszk." Lackfi János két kötetéről, Lehetsz-e még hármasikrek? Gérecz Attila-díjasok antológiája, 1992-2000, Stádium KiadóLehetsz-e még hármasikrek? Gérecz Attila-díjasok antológiája, 1992-2000, Stádium Kia, 2006
Szávai Dorottya: Le principe dialogique de M. Bakhtine, conférence donnée a l'Université de Geneve /Genfi Egyetem/, Département de Langue et de Littérature Francaises Modernes, 2008
Szávai Dorottya: „Újraírt apák. A Jób könyve újraírása Albert Camus és Esterházy Péter regényművészetében.”, A negyedik veszprémi regénykollokvium, Argumentum, Budapest, 2009
Szávai Dorottya: „La réécriture de Madame Bovary dans L’oreiller de Jadviga [Jadviga párnája] de Pál Závada, Problématique du roman européen 1960-2010, Paris, L’Harmattan, 2009
Szávai Dorottya: ''Écriture dialogique et organisation métaphorique dans la poésie moderne et postmoderne'', Université Masryk de Brno, conférence donnée le 20 novembre 2007, 2007
Szávai Dorottya: „Les figures du ’Toi’”, conférence donnée a l’Université de Rennes 2, le 5 décembre 2007., 2007
Szávai Dorottya: „Les peres réécrits. La réécriture du livre de Job dans les romans d’Albert Camus et de Péter Esterházy”, La réécriture dans le roman européen, principes et pratiques c. Nemzetközi konferencia, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009
Szávai Dorottya: „La tradition textuelle du roman européen dans la littérature hongroise contemporaine”, Cergy-Pontoise Egyetem-nemzetközi doktorandusz-konferencia, 2009
Szávai Dorottya: "Szófog(ad)ó hófogók." Lackfi János Hófogók című kötetéről, Kortárs 2004/6., 2004
Szávai Dorottya: A "te" alakzatai. Dialógus és szubjektum a lírában, Kijárat Kiadó, Budapest, 2009
Szávai Dorottya: „Les écritures du ’Toi’. Écriture dialogique et poétique de la priere”, Temps, espaces, langages. La Hongrie a la croisée des disciplines, Tome I.,Paris, L'Harmattan, 2008
Szávai Dorottya: „Les fils révoltés. L’autorité paternelle dans les romans d’Albert Camus et de Péter Esterházy”, in Emmanuel Bouju dir., L'autorité en littérature, Presses Universitaires de Rennes, collection Interférences / Cahiers du Groupe Phi, 2009
Szávai Dorottya: „L’année des neiges.” Temps et espace dans les figures du „Toi”. L’exemple de la poésie de Krisztina Tóth, Études Romanes de Brno, Masarykova Univerzita, Brno, 2009
Szávai Dorottya: „Az emlékező ’Te’. Dialógus, emlékezés és temporalitás Tóth Krisztina költészetében.”, Kalligram 2009/3., 2009
vál. és szerk. Szávai Dorottya: Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből, Kijárat Kiadó, 2007
Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról, Akadémiai Kiadó, 2005
Szávai Dorottya: Egy trópus párbeszédessége: a féreg-metafora, Vers, ritmus, szubjektum. Műértelmezések a XX.századi magyar líra köréből, szerk. Horváth K. és Szitár K., Kijárat Kiadó, 2006
Szávai Dorottya: A bűntelen bűnös panasza. A Pilinszky-Camus párbeszéd jóbi szólamáról, Correspondances-Kapcsolatok. Hommage a Martonyi Éva, szerk. Ádám Anikó, Bors Edit és Szávai Dorottya, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2006
vál. és szerk. Szávai Dorottya: Poppea fátyla. Jean Starobinski válogatott irodalmi tanulmányai, Kijárat Kiadó, Budapest, 2006
Back »