Közjogi államtudományi kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47311
típus K
Vezető kutató Kilényi Géza
magyar cím Közjogi államtudományi kutatások
Angol cím Political Science Research in Public Law
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Jog- és Államtudományi Kar (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Kardos Angelika Csilla
Pintér Edit
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.672
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás alapvető célja a teljes kutatási időszak alatt az volt: a tudományos utánpótlás nevelése érdekében tudományos iskola teremtése a PPKE-JÁK Közjogi (alkotmányjogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi) tanszékeihez kötődő fiatal kutatók (demonstrátorok, doktoranduszok, végzett hallgatók, fiatal oktatók) számára akként, hogy vezető kutatóval együttesen kiválasztott, a magyar államszervezet és közjog továbbfejlesztése szempontjából fontos és időszerű tárgykörökben folytassanak kutatómunkát, továbbá hogy az OTKA támogatás felhasználásával intézményes módon jussanak publikációs lehetőséghez. Ez a cél azzal a szemponttal egészült ki, hogy mivel a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek minden kárpát-medencei, határon túli magyar népcsoportból vannak hallgatói, közülük a közjog iránt érdeklődő tehetséges hallgatókat is bevontunk a kutatásokba.Járulékos jellegű – de nem lebecsülendő – kiegészítő cél volt, hogy a kutatók maguk is kapjanak szervezési (kutatócsoport vezetési, kiadványszerkesztési, a takarékosság érdekében a kiadók versenyeztetésére irányuló stb.) feladatokat.
kutatási eredmények (angolul)
Throughout the whole duration of the research its general aim was to form an academic school at the Department for Public Affairs (Constitutional Law, Administrational Law and Financial Law Departments) of the PPKE-JÁK so that young researchers who connect to the Department (demonstrators, PhD students, alumni, young professors) can engage in research work together with the leading researcher in up-to-date topics that are important for the development of the Hungarian state structure and public legislation, as well as helping them to receiving publication opportunities with the use of the OTKA support. This aim was complemented with including talented students of the Peter Pázmány Catholic University who come from Hungarian groups from over the borders of Hungary or anywhere in the Carpathian Basin and show interest for public affairs. In addition, we had a supplementary aim, though not to be dismissed lightly, of providing the researchers with organizational activities (like leading a research team, editing publication materials, making publishing houses compete, etc.).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1747/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Páll Balázs, dr. Gerencsér Balázs, dr. Pintér Edit, dr. Wetzel Tamás: Formatori iuris Publici, Ünnepi Kötet Kilényi Géza Professzor Hetvenedik Születésnapjára, 2006
dr. Wetzel Tamás: Letelepedés vagy bevándorlás?, Közgazdasági fórum, Kolozsvár, 2004
dr. Wetzel Tamás: Az idegenrendészet jövője, Rendészeti Szemle, Budapest (2004/4.), 2004
dr. Pintér Edit: A regionalitás változó szerepköre, (honlap: www.sze.hu, amelyen a Fiatal Regionalisták IV. Országos Konferenciájának konferencia-kiadványa található), 2004
dr. Gerencsér Balázs: Flachbart Füzetek II., PPKE JÁK Flachbart Ernő Kutatóműhely füzete, 2006
dr. Kardos Angelika Csilla: Az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény a magyar állampolgársági jog tükrében, Alkotmányjogi Tudományos Diákkör Publikációi I. kötet, 2004
dr. Gerencsér Balázs: A kisebbségvédelem realizálódása a nemzetközi szervezetekben., Magyar Kisebbség 2002/1., 2002
dr. Gerencsér Balázs: A Kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón I., Magyar Kisebbség 2000/2., 2000
dr. Gerencsér Balázs: A Kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón II., Magyar Kisebbség 2000/3., 2000
dr. Gerencsér Balázs: A nemzeti kisebbségek és anyaországuk kapcsolata, Flachbart emlékkönyv, 2003
dr. Gerencsér Balázs: Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon, Magyar Kisebbség 2003/1., 2003
dr. Gerencsér Balázs: Nyelvhasználati változások a délvidéki magyarság történetében, In honorem magistrorum Botos Gábor tiszteletére, 2005
dr. Gerencsér Balázs: Nyelvi jogok - jogszabályok I., Magyar Kisebbség 2005/1, 2005
dr. Gerencsér Balázs: Nyelvi jogok - jogszabályok II,, Magyar Kisebbség 2005/1, 2005
dr. Gerencsér Balázs: A kisebbségi törvény és az anyanyelvhasználat, Magyar Kisebbség 2005/1, 2005
dr. Gerencsér Balázs: A nyelvhasználati jog kiteljesedett formája: a kisebbségi autonómia, PPKE JÁK Alkotmányjogi Tanszék tanulmánykötetet, 2006
dr. Páll Balázs: A közjogi államtudományi kutatócsoport publikációi III., PPKE JÁK Alkotmányjogi Tanszék tanulmánykötetet, 2007
dr. Pintér Edit: Jogi esettanulmány a West/Nyugat Pannónia Eurorégióra., Collega 2. szám, 2005
dr. Páll Balázs: A közjogi államtudományi kutatócsoport publikációi I-II., PPKE JÁK Alkotmányjogi Tanszék tanulmánykötetet, 2006
dr. Pintér Edit: Egységes jogi modell szerint épülő határon átnyúló egymüttkődés, mint az európai kohézió stratégiai eleme, Collega 10. évfolyam 2-3. szám, 2007
dr. Pintér Edit: Eurorégiók és határon átnyúló együttműködések - jogi vonatkozások, Parlamenti ösztöndíjasok 2003/04., 2004
dr. Pintér Edit: Organisational Elements of the Cross-Border Cooperation, Cranium, Nové Zámky, 2005
dr. Pintér Edit: A határmenti együttműködések jogi fejlődése, Határok és Eurorégiók Nemzetközi Konferencia Kiadványa, 2005
dr. Pintér Edit: A régiók megjelenése a nemzetközi kapcsoltokban - avagy az állam és régió kapcsolatának új dimenziói, Széchenyi I. Egy. MTDI évkönyv, 2005
dr. Pintér Edit: Role of the cross-border cooperation following the exercise of the West/NYugat- Pannon euregion, Európai kihivások III. Tud. Konf., 2006
dr. Pintér Edit: Jogegységesítő folyamatok a határon átnyúló együttműködés jogi szabályozásában, Fiatal Regionalisták V. Országos Konferenciájának Kiadványa, 2006
dr. Wetzel Tamás: Az idegenrendészeti eljárás története, PPKE JÁK Prelegálások III., 2004
vissza »