Synthesis and structural characterization of self-assembled organometallic compounds  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47321
Type K
Principal investigator Párkányi, László
Title in Hungarian Önszerveződő fémorganikus vegyületek szintézise és szerkezeti jellemzése
Title in English Synthesis and structural characterization of self-assembled organometallic compounds
Panel Chemistry 1
Department or equivalent CRC HAS Institute of Structural Chemistry (Chemical Research Center of the HAS)
Participants Besenyei, Gábor
Deák, Andrea Beáta
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-09-30
Funding (in million HUF) 5.412
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A SZTÉRIKUS HATÁS MEGNYILVÁNULÁSA PALLÁDIUMKOMPLEXEK ÖNSZERVEZŐDÉSÉBEN. Megfigyeltük, hogy 4,4’-bpy és különböző térigényű [Pd(NÇN)(NO3)2] komplexek reakciójában a kelátképző ligandum méretétől függően trimer vagy tetramer komplexek képződnek főtermékként. Megállapítottuk, hogy a legkisebb térigényű fémkomplexek (NÇN = etilén-diamin vagy homopiperazin) esetében is kimutatható trimer termék. Geometriai megfontolások alapján sztérikusan különböző koordinációs helyeket tartalmazó, új Ar-BIAN ligandumokat állítottunk elő. Kimutattuk, hogy nagy térigényű palládiumkomplexekkel való reakcióikban az elsődleges koordinációs helyet a terminális piridilcsoportok jelentik a sztérikusan gátolt kelátképző helyekkel szemben, ami a két koordinációs hely szigorúan konszekutív részvételében mutatkozik meg. Különböző térigényű palládiumkomplexek egyidejű jelenlétében a sztérikus hatás méret szerinti szelektív koordinációban nyilvánul meg. KATIONOK HATÁSA ÓNTARTALMÚ MAKROCIKLUSOK ÖNSZERVEZŐDÉSÉRE. A trimetilón(IV)-klorid reagálva a szupramolekuláris [Me3Sn(cupf)]4 tetramert eredményezi. Ezt a metatézist Na+-ionok jelenlétében megvalósítva, a képződött komplex dimetilón(IV) dimer, [Me2Sn(cupf)2]2. A tetramer metilcsoport vándorlással végbemenő diszmutációval alakul át dimerré és tetrametilónná. NMR vizsgálatokkal értelmeztük a tetramer dizmutációs átalakulását. Az organoón(IV) szupramolekulákra gyakorolt oldószerhatás nem szupramolekuláris izomer, hanem új szupramolekula kialakulását eredményezi.
Results in English
STERIC EFFECTS IN THE SELF-ASSEMBLY OF Pd-COMPLEXES. We have found that the interaction of 4,4’-bpy with sterically different [Pd(NÇN)](NO3)2 complexes may result in either tetramers or trimers as major products. We have demonstrated that trimeric species are formed even with the sterically least congested tectons (NÇN = ethylenediamine or homopiperazine). Based on geometric considerations, we have prepared novel Ar-BIAN ligands with sterically different coordination sites. We have shown that the terminal pyridyl groups are preferred over the internal chelating nitrogen atoms in self-assembly with sterically demanding palladium complexes, which causes a strictly consecutive coordination of the metal complexes at the sterically different coordination sites. The steric effects manifest themselves in size-selective coordination when complexes of different bulkiness interact with the Ar-BIAN ligand. CATIONIC EFFECT IN THE SELF-ASSEMBLY OF TIN MACROCYCLES. The reaction of trimethyltin(IV)-chloride with cupferon results in a self-organized [Me3Sn(cupf)]4 tetramer. This metathesis carried out in the presence of Na+ ions provides dimethyltin(IV) dimer, [Me2Sn(cupf)2]2.The transformation of the tetramer involves a dismutation with methyl-migration. The mechanism of this transformation was analyzed by NMR methods. The solvent effects on the Sn(IV) supramolcules results in a new supramolecule rather than a supramolecular isomer.
Full text http://real.mtak.hu/1751/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Deák Andrea, Tárkányi Gábor: Termikusan indukált metil-vándorlással járó kristály-kristály átalakulások organoón(IV) komplexek körében., Kutatóközponti Tudományos Napok, június 1-2, 2005
Hollóné Sitkei Eszter, Tárkányi Gábor, Párkányi László, Besenyei Gábor: Sztérikus hatások megnyilvánulása palládiumkomplexek önszerveződésében, XL. Komplexkémiai Kollokvium, 2005
Eszter Holló-Sitkei, Gábor Tárkányi, László Párkányi, Imre Pápai and Gábor Besenyei: The influence of steric effects on the self-assembly of palladium complexes, XVI. FECHEM Conference on Organomatellic Chemistry, 3-8 September, 2005. Budapest, Hungary, 2005
Deák Andrea, Tárkányi Gábor: Termikusan indukált metil-vándorlással járó kristály-kristály átalakulások organoón(IV) komplexek körében., Kutatóközponti Tudományos Napok, június 1-2, 2005
Gábor Tárkányi, Andrea Deák: Solution NMR Study of Methyltin(IV)-Cupferronates: Analysis of a Unique Dismutation Reaction and Preorganization Process, Organometallics, 2005
Lois Isabella: Új, többfunkciós ligandumok szintézise, Előadás a Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézetének 2006. 11. 27-i ülésén6. 03.14-i ülésén, 2006
Besenyei Gábor: Szerkezet és reakciókészség, Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézetének 2006. 03.14-i ülésén, 2006
Hollóné Sitkei Eszter: Új, többfunkciós ligandumok szintézise, Előadás a Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézetének 2006. 11. 27-i ülésén6. 03.14-i ülésén, 2006
Oszlányi Gábor, Sütő András, Czugler Mátyás, Párkányi László: Charge Flipping at Work: A Case of Pseudosymmetry, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 8392-8393., 2006
Eszter Holló-Sitkei, Gábor Tárkányi, László Párkányi, Tünde Megyes, Gábor Besenyei: Steric Effects in the Self-Assembly of Palladium Complexes with Chelating Diamine Ligands, Eur. J. Inorg. Chem., 2008, 1573-1583, 2008
Back »