Investigation of the relations between metamorphism and tectonic deformation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
47322
Type F
Principal investigator Horváth, Péter
Title in Hungarian A metamorfózis és a tektonikai deformáció összefüggéseinek vizsgálata
Title in English Investigation of the relations between metamorphism and tectonic deformation
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Institute for Geochemical Research HAS
Participants Koroknai, Balázs
Ripszné Judik, Katalin
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 3.893
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja a metamorfózis és a kőzeteket ért deformáció közötti kapcsolat vizsgálata volt egyes magyarországi és kapcsolódó területeken található, a Kárpát-medence és környezete geodinamikai rekonstrukciója szempontjából kiemelkedő fontosságú tektonikai egységek metamorf kőzetösszleteinek példáin. Ezekhez a modell-anyagokat magyarországi nagyszerkezeti egységek (Bükk, Uppony, Szendrő) és az Alp-Kárpát-Pannon-térség nemzetközi együttműködések keretében begyűjtött típusterületei szolgáltatták (szlovéniai Pohorje hegység, horvátországi Szlavóniai-hegység). A pályázat alapkutatási jellegű volt: a kőzetátalakulás (metamorfózis) és a kőzetet ért deformáció közötti kapcsolat jobb megismerését célozta. Az elért eredmények egyrészt a tektonikai deformáció különböző nyomás-hőmérséklet tartományokban végbemenő ásvány- és kőzetátalakulási folyamatokra gyakorolt hatásainak tisztázásához szolgáltattak új adatokat. Másrészt a metamorf fok jelző módszerek alkalmazási lehetőségeit pontosították, harmadrészt regionális kőzettani és mikrotektonikai eredményekkel szolgáltak a Kárpát-medence és tágabb környezete metamorf fejlődéstörténetéről.
Results in English
The aim of the research was the investigation of relations between metamorphism and deformation exemplified on metamorphic terranes in Hungary and adjacent territories from the Carpathian Basin which had significant importance on the geodynamic reconstruction of the area. The metamorphic grade of the studied assemblages ranged from the very low-grade (anchizone) to the high-temperature part of the amphibolite facies. Deformational characteristics were from the brittle to the ductile regime with variably changing deformational speeds. For these studies the model areas were from Hungary (Bükk, Uppony and Szendrő Mts.), and we used samples from the Alpine-Carpathian-Pannonian area (Pohorje Mts., Slovenia; Slavonian Mts., Croatia) collected within the framework of international projects. This project was a basic research type one: it aimed for the better understanding of relations between metamorphism and tectonic deformation. The presented results provided data on the effect of tectonic deformation in mineral and rock transformations on various temperature-pressure conditions. The results improved the application of geothermobarometric methods and yielded new regional petrographic and microstructural results in the Carpathian Basin and adjacent areas.
Full text http://real.mtak.hu/1752/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Koroknai B: Eoalpine tectonometamorphic history of the Uppony and Szendrő Paleozoic (NE Hungary), 7th Workshop on Alpine Geological Studies, 2005
Koroknai B: Alpine tectonometamorphic evolution of the Uppony and Szendrő Paleozoic (NE Hungary), Geolines 19: 65-66, Proceedings of the 3rd Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, 2005
Horváth P; Kronome B: Petrological and mineral chemical variations in blueschist facies metasedimentary rocks from a single outcrop in the lower complex of the Bôrka Nappe (Meliata Unit, Western Carpathians, Slovak Republic), Central European Geology, in press, 2008
Horváth P; Árkai P: Amphibole-bearing assemblages as indicators of microdomain-scale equilibrium conditions in Alpine metamorphic rocks of the Meliata Unit, NE Hungary., Geochimica et Cosmochimica Acta 68: A73 suppl, 2004
Horváth P; Árkai P: Amphibole-bearing asemblages as indicators of microdomain-scale equilibrium conditions in metabasites: an example from Alpine ophiolites of the Meliata Unit, NE Hungary, Mineralogy and Petrology 84: 233-258, 2005
Horváth P; Józsa S; Szakmány Gy: Petrography and geochemistry of eclogite pebbles from Pleistocene conglomerates at Dunvarsány, Hungary, Mitt. Österr. Miner. Ges. 150: spec volume, 2005
Balen D; Horváth P; Tomljenovic B; Finger F; Humer B; Pamic J; Árkai P: A record of pre-Variscan Barrovian regional metamorphism in the eastern part of the Slavonian Mountains (NE Croatia), Mineralogy and Petrology 87: 143-162, 2006
Fodor L; Gerdes A; Dunkl I; Koroknai B; Pécskay Z; Trajanova M; Balogh K; Horváth P; Jelen B; Vrabec M; Vrabec M: Formation age, exhumation and deformation of the Pohorje pluton: implications for Cretaceous and Miocene deformations of the Eastern Alps-Pannonian basin junction, 8th Alpine Workshop Abstract Volume, 2007
Horváth P: P-T pseudosections in KFMASH, KMnFMASH, NCKFMASH and NCKMnFMASH systems: a case study from garnet-staurolite mica schist from the Alpine metamorphic basement of the Pannonian Basin (Hungary), Geologica Carpathica, 2007
Horváth P; Balen D; Finger F; Humer B; Tomljenovic B; Árkai P: Pre-Variscan Barrovian metamorphism in the eastern part of the Slavonian Mountains, Tisia Unit (NE Croatia): application of quantitative phase diagrams and monazite age dating, Geochimica et Cosmochimica Acta 71: A417, 2007
Koroknai B; Árkai P; Horváth P; Balogh K: Mylonite versus cataclasite? A combined microstructural, petrological and geochronological case study on a transitional brittle-ductile shear zone (Eastern Bükk Mts., NE Hungary), 8th Alpine Workshop Abstract Volume, 2007
Koroknai B; Árkai P; Horváth P;, Balogh K: Anatomy of a transitional brittle-ductile shear zone developed in a low-T meta-andesite tuff: a microstructural, petrological and geochronological case study from the Bükk Mts. (NE Hungary), Journal of Structural Geology, 2008
Fodor L; Horváth P; Koroknai B; Márton E; Trajanova M, Vrabec M; Vrabec M: Ductile to brittle extension during Neogene exhumation of the metamorphic and magmatic rocks of the Pohorje-Kozjak Mts. (Slovenia, Eastern Alps), 15th Conference on Deformation Mechanics, Rheology ans Tectonics. Abstract volume, 2005
Back »