Magyar tisztviselők a közös minisztériumokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47333
típus K
Vezető kutató Ress Imre
magyar cím Magyar tisztviselők a közös minisztériumokban
Angol cím Hungarian Civil Servanta in the Common Ministries
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Somogyi Éva
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-02-28
aktuális összeg (MFt) 4.148
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az 1867. évi kiegyezéstől a Monarchia felbomlásáig vizsgálta a két közös polgári minisztériumban működő magyar hivatalnokok rekrutálódását, szociális helyzetét, mentalitását és politikai funkcióját. Archontológiai-prozopográfiai módszerrel csaknem teljes adattár készült a közös külügyminisztérium magyar állampolgárságú tisztviselőiről. A magyar kormánypolitika célkitűzése a századvégtől, hogy a közös költségekhez való hozzájárulás arányában kapjanak helyet magyar állampolgárok a külügyi hivatalokban. Ennek folytán a közös külügyminisztériumban a magyar honpolgárok aránya az 1890-es évekbeli 15-20%-ról a világháború előestéjére 26-30%-ra növekedett. A dualizmus korában az osztrák-magyar külügyi apparátus szakszerűsödése a modernizáció fontos eleme, ám a változás a tisztviselők arisztokratikus szociális összetételét és mentalitását alig érintette. A dualista korszak magyar közös pénzügyminisztere, Kállay Béni politikai életrajzának elkészítéséhez pályafutásának csúcspontját jelentő 1890-es évek vizsgálata hozott új eredményeket. Ebben az évtizedben bontakozott ki Boszniában és Hercegovinában az általa irányított a társadalmi és gazdasági modernizáció, és jelentősen felerősödött informális befolyása a magyar belpolitikában. Egyidejűleg az osztrák-magyar külpolitika egyik meghatározó alakjának számított, s mint tudatos médiapolitikus a hazai és külföldi sajtó céltudatos informálásával ekkor teremtette meg sikeres modernizátori és tudós miniszteri imázsát.
kutatási eredmények (angolul)
The project dealt with the recruitment, social background, mentality and political function of the Hungarian civil servants employed by the two civic common ministries of Austro-Hungarian Monarchy in the period between the Compromise and the fall of the Dual Monarchy. In applying the method of archontology and prosopography, a comprehensive data bank was built encompassing the clerks of Hungarian citizenship working in the Common Foreign Ministry. The conclusion drawn from the research has been that there actually was a professionalization process among the clerical workers of the Austro-Hungarian foreign affairs organization in the discussed time bracket. This was an important element of modernization, although not even the social composition and aristocratic mentality of the civil servants was modified by the change. Further researches concerned with the political biography of Hungarian Common Minister of Finance, Benjamin Kállay. Study of the decade of 1890, when Kállay’s political career culminated brought new scholarly results. This was the time in which Bosnia-Herzegovina’s informal influence on the Hungarian domestic policy was most to be felt. Kállay, who as a willful media-savvy politician could create the image both of a successful modernizing politician and a statesman aided by his own scholarly expertise, was then, in addition, among the most influential politicians shaping or even determining the fate of Austro-Hungarian Monarchy’s foreign policy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=47333
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ress Imre: Mađarska i hrvatska interpretacija nacionalnog poziva u drugoj polovici 19. st. (Stajalište Benjamina Kallayja i Franje Račkog)., Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918. Szerk: Kruhek, Milan – Pálffy,Géza –Sokčević, Dinko – Valentič, Mirko – Župan, Dinko. Zagreb, 2004. 303-312., 2004
Somogyi Éva: Hrvatska u zajedničkom sustavu., Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918. Szerk: Kruhek, Milan – Pálffy,Géza –Sokčević, Dinko – Valentič, Mirko – Župan, Dinko. Zagreb, 2004. 263-268., 2004
Somogyi Éva: Hagyomány és átalakulás (Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában), Budapest, L'Harmattan, 2006
Ress Imre: Kállay Béni és Oroszország.-, Krausz Tamás (szerk.): Kelet-Európa: történelem és sorsközösség (Palotás Emil professzor 70. születésnapjára). Budapest, ELTE 211-225., 2006
Ress Imre: Versuch einer Nationenbildung um die Jahrhundertwende. Benjámin Kállays Konzeption der bosnischen Nation-, Kiss, Endre – Stagl, Justin (ed.): Nation und Nationenbildung in Österreich-Ungarn 1848-1938. Münster, LIT Verlag 59-72. p., 2006
Somogyi Éva: Magyar diplomaták a közös Külügyminisztériumban., Századok. 2004/3 601-672, 2004
Ress Imre: Kállay Béni politikai életrajzának dilemmái., In: Györe Zoltán (szerk.): Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju. Zbornik radova. – A szerb-magyar viszonyok a történelemben. Novi Sad – Újvidék 2007. 233-244., 2007
Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek bosnyákok a nemzetállam vonzásában, N ., Budapest, 2004. L'Harmattan. 298 p., 2004
Somogyi Éva: A paritás fogalma az 1867. évi kiegyezési törvényekben és a dualizmuskori politikai közbeszédben., In: Csibi Norbert, Domaniczky Endre (szerk.), Deák és utódai. Magyar igazságügyi miniszterek 1848/49-ben és a dualizmus korában. (Pécs 2004) 209-222., 2004
Južbašić Dževad – Ress Imre (szerk.): Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien und Herzegovina und die moderne Geschichtswissenschaft., Budapest-Sarajevo 2009. (közlésre elfogadva)., 2009
Somogyi Éva: Magyar hivatalnokok a Monarchia diplomáciájában. A bürokrácia átalakulása a Ballhausplatzon, 1867-1918., História 2009/1. Előadások a történettudomány műhelyéből. I.-VI., 2009
Somogyi Éva: Modern bürokrácia a közös külügyminisztériumban., In: Századok 142 (2008) 3-48., 2008
Ress Imre: Vallás és modernizáció Boszniában a XIX. század utolsó harmadában. (Kállay Béni egyházpolitikája)., In: Bodnár Erzsébet – Demeter Gábor (Szerk.): Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Budapest 2008. Hungarovox , 262-271., 2008
Somogyi Éva: Vienna:Mission or Capital Treason., In European Mirror 1 (2007) 117-122., 2007
Somogyi Éva: Az Osztrák-Magyar Monarchia vezető bürokráciájának identitásproblémái., In: Világtörténet 2006. tavasz-nyár 32-36.., 2006
Somogyi Éva: Gli ungheresi nella direzione politica della Monarchia Absburgica dualista., In: Annuario 2002-2004 Accademia d’Ungheria in Roma Istituto Storico “Fraknói”. (Roma 2005) 328-333.., 2005
Somogyi Éva: Szögyény-Marich László., In: Nemzeti évfordulók 2006 (Budapest 2005) 58., 2005
Ress Imre: Die Begegnungen von Lajos Thallóczy mit der Geschichte von Bosnien und Herzegovina., In:Južbašić Dževad – Ress Imre (szerk.), Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Budapest-Sarajevo 2009. (közlésre elfogadva)., 2009
Somogyi Éva: Ungarn in den gemeinsamen Ministerien., In: Mitteilungen des Instituts für österreichiscge Geschichtsforschung 2009. (közlésre elfogadva)., 2009
Somogyi Éva: Die staatsrechtlichen Ansichten von Lajos Thallóczy, In:Južbašić Dževad – Ress Imre (szerk.), Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Budapest-Sarajevo 2009. (közlésre elfogadva)., 2009

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:06:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »