Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47335
típus K
Vezető kutató Forray R. Katalin
magyar cím Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában
Angol cím Social demands for the higher eduction of adults
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
résztvevők Cserti Csapó Tibor
Fényes Zs. Hajnalka
Györgyi Zoltán
Híves Tamás
Lakatos Szilvia
Nagy Éva
Pusztai Gabriella
Radácsi Imre
Sánta Hajnalka
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-04-30
aktuális összeg (MFt) 4.514
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, valamint a Szent István Egyetem levelező hallgatóval vettünk fel kérdőívet (összesen 350 személyes megkérdezés), készítettünk interjút (18 strukturált interjú); valamint kartográfiai és területi-statisztikai elemzéseket (egyetemi stratégia). Kutatásunk eredményeként három hallgatói magatartástipust különítettünk el és feleltettünk meg az egyetemi stratégiákkal. (a) Az első tipusba tartozók a gazdasági elhelyezkedés (munkavállalás) miatt tanulnak. Főként fiatalok, és jellemzően műszaki tanulmányokat folytatnak. (b) A második tipus a társadalmi elhelyezkedés (társadalmi státus) miatt tanulnak. Ide főként férfiak tartoznak, akik jellemzően természettudományos tanulmányokat folytatnak. (c) Tipusba tarozók azért tanulnak tovább, hogy személyiségüket fejlesszék, szociális kapcsolatokra tegyenek szert, érdeklődésüket ébren tartsák. Főként nők, akik elsősorban bölcsész és társadalomtudományi szakokat választottak. Az egyetemek regionális hatókörét vizsgálva pedig megállapítottuk, hogy (a) A SzIE kapcsolatrendszerét elsősorban a műszaki képzések helyei határozzák meg. Ez az egyetemi stratégia leginkább az első hallgatói magatartástipust szolgálja. (b) A DE elsősorban a saját régióját szolgálja. Ez az egyetemi stratégia leginkább a második hallgatói magatartástipust szolgálja (tanulmányok a társadalmi felemelkedésért). (c) A PTE hatóköre hálózatos, amely beteríti az ország egész területét. Ez az egyetemi stratégia legjobban a harmadik hallgatói magatartás támogatja. Föltételezzük, hogy ez a magatartástipus az, amely leginkább megalapozza az élethosszig tartó tanulást.
kutatási eredmények (angolul)
The demands of 350 adult learners in three Hungarian higher education institutions (University of Pécs, University of Debrecen, University of Godollo) have been studied. A survey has been conducted, on the basis of which 18 structured interviews have been accomplished. The study has been completed by an analysis of the socio-economic data of the ’catchment areas’ of the universities to recognise and describe their LLL strategies. Three types of adult learners’ career choices have been defined. Type A: adult learning for better employment. They mostly young (male) students in VET programs. Type B: adult learning for (social) status improvement. They proved to be first of all male students in science programs. Type C: adult learning for personal enrichment (openness, social networking, new life expectations etc.). They found to be females in social science, arts and humanities programs. LLL startegies of the given universities corresponded to these types of adult learning in the following ways. Strategy A: the strategy of regional expansion (by using former campuses of agricultural education). The strategy, adopted by the University of Godollo have supported adult learners of type A. Strategy B: the strategy of meeting the demands of ’our region’ (University of Debrecen). This strategy served mainly adult learners of type B. Strategy C: building a nationwide network of campuses and extramural programmes (University of Pecs). Adult learners type C were supported mostly by this strategy: strategy C is beneficiary for future LLL.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1754/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kóródi Márta: Adult Education and Adult Learners at the University of Debrecen, International Conference on University Students in the 19th-21st Century (Education and Society'' Doctoral School of Univ. of Pécs), 2006
Kóródi Márta – Engler Ágnes: Nem nappali tagozatos képzések a Debreceni Egyetemen., Educatio, IV., 2007
Nagy Éva: Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában – 2005., Országos Neveléstudományi Konferencia, 2006
Balázsovics Mónika - Kalocsainé Sánta Hajnalka: Társadalmi igények a felnőttek továbbtanulásába, 2005 Intézményi esettanulmány a SZIE-n folyó képzésekről, Educatio, 2007
Nagy Éva: „Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában” – 2005 Intézményi esettanulmány a gödöllői Szent István Egyetemen folyó levelező képzésről., Educatio, IV., 2007
Balázsovics Mónika: A hallgatói létszám alakulása és a hallgatók továbbtanulási motivációi a felsőoktatásban, Képzés és gyakorlat, 2007
Forray R. Katalin: Lakossági igények a felnőttek továbbtanulásában, Új Mandátum, 2008
Forray R. Katalin: Lakossági igények a felnőttek továbbtanulásában, Új Mandátum, 2008
Balázsovics Mónika: Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában, Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár, 2008
Balázsovics Mónika: A hallgatói létszámok változása a Bologna-folyamat tükrében, In: Kereszty Orsolya szerk: Interdiszciplinaritás a pedagógiában, 2008
Balázsovics Mónika: A felnőttként, munka mellett tanulók motivációi, igényei, Nemzetközi Neveléstud. Konferencia, Kaposvár, 2008
vissza »