Kultusz, identitás, imázs - A kultuszok társadalmi működőképességének elméleti és történelmi aspektusai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47362
típus K
Vezető kutató Takács Ferenc Mihály
magyar cím Kultusz, identitás, imázs - A kultuszok társadalmi működőképességének elméleti és történelmi aspektusai
Angol cím Cult, identity, image - Theoretical and historical aspects of social operativity of (literaty) cults
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Bircsák Anikó
E. Csorba Csilla
Jászberényi József
Kalla Zsuzsa
Keresztúrszki Ida
Lakner Lajos
Margócsy István
Porkoláb Tibor
Rákai Orsolya
Szolláth Dávid
Takáts József
Tverdota György
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.942
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt fő célkitűzése többrétű volt: egyrészt az 1980-90-es évek fordulóján elindult irodalmi kultuszkutatás felelevenítése, másrészt újabb, fiatal kutatók bevonása a munkába, harmadrészt a kutatások elméleti alapjainak megerősítése révén az interdiszciplináris kapcsolatok erősítése és a kultuszkutatás beillesztése az ezredforduló irodalom- és társadalomtudományos látképébe. A futamidő alatt számos igen sikeresnek mondható konferencia segítette e cél megvalósulását, több disszertáció és szakdolgozat született a témában, és a kutatócsoporthoz nem tartozó tudósok széles köre csatlakozott a munkához (ennek dokumentuma a kultuszkutatás készülő bibliográfiája is). A kultuszkutatás immár nemcsak irodalom-, hanem társadalom-, politika-, vagy művészettörténeti szempontból is érvényes megközelítésmódnak számít. A futamidő alatt több népszerűvé vált kötetet is megjelentettünk, és további három kötet anyaga vár (egyelőre forrás hiányában) kiadásra.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our project was many-sided: first, to revive the studies of literary cult begun at the turn of the decade of the 1990s; secondly, to initiate new, young researchers in the project; thirdly, to reinforce interdisciplinary connections by means of strengthening theoretical base of cult research and to incorporate cult studies in the social sciences and literary research of the millennium. During the duration of our project these aims were realized through a number of succesful conferences, several PhD- and Masters of Arts degree were completed on this subject, and many scholars joined to the project from outside the research group (as it is documented in the bibliography of cult research in preparation). Cult research is considered already as a valid approach not only from a literature historical point of view, it’s also important as a social-, political or art-historical access. During the term of the project the research group published several books which became quite popular, and there are also three more books waiting (because of lack of financial source, temporarily) to be published.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1760/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tverdota György: Egy pillantás a magyar kultuszkutatásra, Literatura, 2004
Gyáni Gábor: Válaszúton az irodalmi kultuszkutatás, Literatura, 2004
Rákai Orsolya: Tükör által színről színre: az (ön)azonosság (f)elismerése -Fikció és realitás keveredése a kultuszban, Literatura, 2004
Lakner Lajos: Kultusz, olvasás, identitás, Literatura, 2004
Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, történetiség, aktualitás. A kultuszkutatás útjain, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
Porkoláb Tibor: Panteonizáció és vizuális reprezentáció, Regio, 2004
Keresztúrszki Ida: "...megtaláltuk Jadviga párnáját..." Závada Pál regényének recepciója mint a dél-alföldi szlovákok identitását alakító diskurzus?, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4.,, 2005
Rákai Orsolya: Kultusz, paradoxon, endoxa. Megjegyzések az irodalmi kultuszok elméleti problémáihoz, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
Porkoláb Tibor: Közösségi emlékezet, ceremonialitás, panteonizáció. Szempontok az emlékbeszéd műfajának vizsgálatához, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
Gyáni Gábor: Politikai kultusz - vezérkultusz. Identitás- és közvéleményteremtés, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
Tverdota György: Ultima verba. A költő utolsó verse mint végrendelet, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
Takács Ferenc: Iparosított ünneplés. A Joyce-kultusz és a Joyce-üzlet, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
E. Csorba Csilla: Meztelen a király. A Jókai-szobor története, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
Gyáni Gábor: Remembering and collective memory as a problem for historians, Palágyi-Kovács, Attila (ed.): Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millenium. Bp. 2004., 2004
Jászberényi József: A jánosrendi szabadkőművesség kultikus nyelve, Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai., Bp. 2004., 2004
Lakner Lajos: Irodalmi kultusz: A múzeum és a látogató. A Petőfi Ház., Hungarológiai Közlemények 2004. /1., 2004
Margócsy István: A költészet ünnepe, 2000, 2004/5., 2004
Margócsy István: "...ikerszülöttek, egymás kiegészítői..." Petőfi és Arany kettős kultusza és kettős kanonizációja, Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai., Bp. 2004, 2004
Szolláth Dávid: A példázatosság, az allegorizáló olvasás és a kultusz kérdései a Mészöly- és az Ottlik-kritikában, Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai., Bp. 2004., 2004
Tverdota György: Befogadás és kisajátítás, Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai., Bp. 2004., 2004
Takáts József, Esterházy Péter: "Hát miért olyan fontos nekünk ez az ember?", Takáts József: Talált tárgy. Beszélgetések, Pécs, 2004., 2004
Takáts József, Szegedy-Maszák Mihály: A kánon viszonylagossága, Takáts József: Talált tárgy. Beszélgetések, Pécs, 2004., 2004
Takáts József, Szilasi László: Be a kánonba!, Takáts József: Talált tárgy. Beszélgetések, Pécs, 2004., 2004
Takáts József, Réz Pál: Hatalom, kánon, klikk, Takáts József: Talált tárgy. Beszélgetések, Pécs, 2004., 2004
Tverdota György: "Rákóczi, akárki, jöjjön valahára", Hungarológiai Közlemények, 2004/1., 2004
Porkoláb Tibor: Literátori imázsformálás Kazinczy Ferenc és Virág Benedek levelezésében, Debreczeni Attila, Gönczy Mónika (szerk.): „Et in Arcadia ego” A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése, Debrecen, 2005., 2005
Lakner Lajos: A hagyományról. Irodalmi kultusz és hagyomány, Híd, 2005. november, 2005
Rákai Orsolya: Az irodalom fogalma és a közösség gyakorlata, György Péter, Kiss Barbara, Monok István (szerk.): Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Budapest, 2005., 2005
Takáts József: A nemzeti kultúra megalkotása és a kultuszok, György Péter, Kiss Barbara, Monok István (szerk.): Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Budapest, 2005., 2005
Margócsy István: A nyelv mint a nemzet közkincse, György Péter, Kiss Barbara, Monok István (szerk.): Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Budapest, 2005., 2005
Gyáni Gábor: Trauma, emlékezet, kultusz, Élet és Irodalom, 2006. November 10. (45. szám), 2006
Tverdota György: Újratemetések, Alföld, 2007/5., 2007
Rákai Orsolya: A nők és a nemzet kulturális-kultikus megalkotása. (A hallgatás hona.), Alföld, 2007/5., 2007
Bircsák Anikó: Megőrzés, emlékezés, elbeszélés. A kultuszhelyek tér- és időstrukturáló szerepe Németh László mitizáló regényeiben., Alföld, 2007/5., 2007
Gyáni Gábor: Kollektív emlékezet és a terek kultusza, Hungarológiai Közlemények 2004. 1. sz., 2004
Gyáni Gábor: Ungarische Erinnerungskanones zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Kerekes, A. - Millner, A. - Plener, P. - Rásky, B.: Leitha und Lethe. Symbolische Räume und Zeiten in der Kultur Österreich-Ungarns, Tübingen-Basel, 2004., 2004
Szolláth Dávid: A kultuszkutatás két tendenciája, Budapesti Könyvszemle, 2004/3., 2004
Takáts József: A kultuszkutatás és az új elméletek, Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai., Bp. 2004., 2004
Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
Porkoláb Tibor: "Nagyjainknak pantheonja épűl." Közösségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd, Nagyjainknak pantheonja épűl." Közösségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd. Bp. 2005., 2005
Takáts József: A tér és az idő nemzetiesítése és az irodalmi kultuszok, Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4., 2005
Rákai Orsolya: Utazások a Fekete Királynővel. Írások írásról és irodalomról, Rákai Orsolya: Utazások a Fekete Királynővel. Írások írásról és irodalomról. Bp., 2006., 2006
Margócsy István: "...Égi és földi virágzás tüköre...". Tanulmányok magyar irodalmi kultuszokról., Margócsy István: "...Égi és földi virágzás tüköre...". Tanulmányok magyar irodalmi kultuszokról. Bp., 2007., 2007
Rákai Orsolya: „És felhozá őket északról és Sinnek földjéről”: a finnugor rokonság és a választott nép mítosza a 18-19. század fordulóján., Jankovics József, Szabó G. Zoltán, Császtvay Tünde (szerk.): Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Bp., 2007., 2007
vissza »