Talajvízkészlet minőségi változásának idő- és térbeli elemzése a Bíhari-síkon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47366
típus K
Vezető kutató Tamás János
magyar cím Talajvízkészlet minőségi változásának idő- és térbeli elemzése a Bíhari-síkon
Angol cím Spatial-temporal change analyzis of groundwater quality on Bíhar-plane
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely MÉK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bíró Tibor
Kerék Barbara
Kovács Balázs
Róth László
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.011
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A belvízképződésre hajlamos síkvidéki területek talajvízjárása összefüggést mutat a mikrodomborzati és talajtani viszonyokkal. A talajvizek sérülékenységének lehatárolásában nagy jelentősége van a nagyfelbontású terepmodelleknek, melyek kijelölik a konvergens és a talajvíz-anomáliákra hajlamos területeket is. A gyenge vízvezető-képességű alluviális eredetű holocén rétegekben lévő talajvizek a 1,5 méteres vízszint alatt viszonylagos védettséget élveznek. A belvízképződést befolyásoló egyéb meghatározó tényezőinek térképezésével, jól lehatárolhatók a vízháztartási többlettel jellemezhető területfoltok, ahol a talajvíz dinamikus egyensúlya a beszivárgási és hozzáfolyási többlet hatására magasabb relatív maximumokat eredményez. Azokon a területeken, ahol a talajvíz monitoring hálózat nem megfelelő kiépítettségű a regionális kisléptékű minőségváltozások követésére, kockázatelemzési módszerek bevezetésével lehet a talajvizeket érő terhelések becslését elvégezni. Az általában súlyozáson és indexáláson alapuló eljárások helyi kalibrációját elvégezve jól alkalmazhatók a talajvizek sérülékenységének értékelésében. A talajvizek mennyiségi és minőségi térbeli változékonyságának elemzésekor különösen azokra a területekre kell nagyobb hangsúlyt helyezni, ahol a jelenlegi és a távlati ivóvízbázisok hidrogeológiai védőidomai felszíni metszeteket képeznek. Ezen szempontok alapján a vizsgálati területre elkészítettük és validáltuk a nagyfelbontású térbeli döntéstámogatási rendszert.
kutatási eredmények (angolul)
The groundwater hydrograph has close relationship with the micro relief and soil properties in flat lands disposed to surplus water due to the inappropriate aquifer properties. The high resolution terrain models, which allocate not only the convergent subsurface areas, but also areas with underground water anomaly, have great importance in the determination of vulnerable subsurface water areas. At the examined site, the groundwater below 1,5 m water level with low hydraulic conductivity, alluvial Holocene layer is protected to some extent. Areas with excess water regime, where dynamic equilibrium of the subsoil water results relative maximum due to infiltration and flow excess, can be determined properly by the with mapping other surplus water determinant agents as an amendment of micro relief modeling. At those sites, where the established the groundwater monitoring system is not suitable for monitor the regional small scale the contamination of groundwater can be determined by introducing risk assessment methods. Methods based on weighting and indexation can be applied for the assessment of groundwater vulnerability. Assessing the spatial heterogeneity changes of groundwater quality and quantity, those sites should be emphasized, where hydro-geological profiles of actual and future drinking water supply are overlap on the surface. Based on the abovementioned aspects, high scale spatial decision support system was carried out and validated for the sampling site.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1762/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bíró T., Burai, P., Lénárt Cs.: Development of regional groundwater monitoring system based on integrated database in Bihar-Plain., Cereal Research Communications. pp. 9-12., 2006
Tamás, J., Takács, P., Juhász, Cs.: Integrated field scale water management technology, In: Proc. Hidvégi, Sz., Gyuricza, Cs. (eds.) III. Alps-Adria Scientific Workshop, Dubrovnik, Croatia. pp. 112-117., 2004
Bíró, T., Tamás, J., Pregun, Cs.: Hidroinformatikai megoldások a sík-vidéki vízrendezésben., Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban. XLVI. Georgikon napok, Keszthely. pp. 34-35., 2004
Bíró, T., Tamás, J., Pregun, Cs.: A területi vízrendezéshez szükséges vízrajzi adatbázisok térinformatikai alapú fejlesztése., In: Proc. Herdon, M. (szerk.) Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Fórum. Gödöllő. 2004. augusztus 25-27. pp. 1-6., 2004
Tóth, K., Tamás, J., Bíró, T.: Síkvidéki domborzatelemzés alkalmazhatóságának vizsgálata a belvíz előfordulás gyakoriságának értékelésében, In: Proc. Herdon, M. (szerk.) Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Fórum. Gödöllő. 2004. augusztus 25-27. pp. 1-10., 2004
Tamás, J., Lénárt, Cs., Burai, P.: Using Spatial Information Technology in Agri-Enviromental Management to Protect Natural Resorurces in North-Eastern Hungary., In: Proc. Wang, M. (ed.) CIGR International Conference. Beijing, China. pp. 1-11., 2004
Pregun Cs., Tamás J., Bíró T.: A HEC-RAS vízfolyásmodell agrárkörnyezetvédelmi szempontjainak vizsgálata a Berettyó folyón., Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Fórum. Szent István Egyetem, Gödöllő. pp. 1-10. CD., 2004
Tóth K., Tamás J., Bíró T: The role of the digital terrain models in the assessment of surplus water risk at the Szolnok-Túri Plain., Journal of Agricultural Sciences, Debrecen. 2006/24. 47-51., 2006
Kuti L., Kerék B., Vatai J., Müller T.: Risk of inland water based on agrogeological factors., EGU General Assembly 2005 Vienna, Geophysical Research Abstracts Vol 7., 07148, 2005
Pregun Cs., Tamás J., Takács P., Bíró T.: HEC-RAS alapú geoadatbázis vizsgálata az EU Vízügyi Keretirányelv előírásai alapján, Acta Agraria Kaposvariensis (pp. 31-42.), 2005
Bíró T., Tamás J.: Hydrodynamic and water quality mode lusing GIS techniques, Shaping the Future of Geographic Information Science in Europe. 9th Agile International Conference on Geographic Information Science. Hungary, Visegrád. 345-350., 2006
Bíró T., Burai P., Lénárt Cs., Kovács E.: New approach for the evaluation of groundwater monitoring system, The 4th International Symposium “Natural Resources and Sustainable Development, 2006
Kovács, E., Tamás, J., Bíró, T: The effect of point-source pollution on groundwater quality of a small agricultural catchment, The 4th International Symposium “Natural Resources and Sustainable Development pp.789-794., 2006
Juhász Cs., Bíró T., Tamás J., Kovács E: Evaluation of nitrate pollution sources in pig-farms producing liquid manure, 12th RAMIRAN International Conference. Aarhus, Denmark. 11-13. september., 2006
Voigt, H.-J., Nitsche, C., Tamás, J., Bíró, T., Broers, H.-P., Kozel, R.: Strategies and effectiveness of groundwater monitoring systems for different aims (Report from COST629 Working Group 1)., International Conference on WAter POllution in natural POrous media at different scales. Assessment of fate, impact and indicators. Barcelona April 11th – 13th, 2, 2007
Tamás J., Bíró T., Kovács B.: Determination of the vulnerability of the Bihar-plain, COST629 WG1 Workshop, September 4-5, 2006 CAGLIARI Sardinia., 2006
Bíró T., Tamás J.: Evaluation of aquifer vulnerability with applying GIS methods in Bihar Plain, Annals of University of Oradea, 2007
Kuti L., Kerék B., Vatai J.: Problem and prognosis of excess water inundation based on agrogeological factors., Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Volume I. No. 1. pp. 5-18. Baia Mare, 2006
Juhász Cs., Tamás J., Pechmann I., Burai P.: Application of the Life Cycle Analysis as an Agri-Environmental Protection Tool for Sustainable Land Use., Cereal Research Communication, 33:1., 2005
Tamás J.: Site Selection of Surplus Water Formation Adversely Influencing Cereal Production on the Bihar Plain., Cereal Research Communication, 33:1. 317-321., 2005
Blaskó L., Tamás J., Czimbalmos R.: Substance Regime Processes Depending on Microrelief in a Salt Affected Natural Grassland., Cereal Research Communication, 34:1. 143-147., 2006
Tamás, J. Csaba, L.: Analysis of small agricultural watershed using remote sensing techniques., International Journal of Remote Sensing, Vol. 27. Number 17. Taylor and Francis. pp. 3727-3738., 2006
Tamás J., Nagy I., Burai P.: Dynamic Data Exchange in Agricultural Water Management Strategy., Cereal Research Communication, 34:1. 57-61., 2006
vissza »