Fémek adszorpciója idegen fémfelületeken (gyakorlati vonatkozások)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47371
típus K
Vezető kutató Szabó Sándor
magyar cím Fémek adszorpciója idegen fémfelületeken (gyakorlati vonatkozások)
Angol cím Underpotential deposition of metals on foreign metal surafces (practical aspects)
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Anyag- és Környezetkémiai Intézet (Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bakos István
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.784
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fémfelületkémia három területévell foglalkoztunk a pályázat időtartama alatt. Először, az alapvető célkűzéssel, a fémadszorpcióval (UPD), a rénium platinán végbemenő adszorpciójával, továbbá együttműködésben az adszorbeált fémekkel módosított katalizátorokkal, és végül az adszorbált fémeknek az alapfém korróziós sajátságaira gyakorolt hatásával (két és többfémes korrózió) foglalkoztunk. Másodszor, összefoglaló dolgozatokat tettünk közzé a katódos korrozióvédelem működésének jobb elméleti megalapozása céljából azért, hogy ösztönözzük az eljárás még szélesebbkörű alkalmazását, különös tekintettel a hazai hidak tovább aligha halogatható katódos korrózióvédelmére. A harmadik, terület a fémkorrózió területén előforduló katalitikus jelenségek feltárása és elméleti megalapozása. Legfontosabb eredményünk a vas-cink korróziós cella polaritásának megváltozását értelmező elméleti munkánk, mely szerint a jelenség oka a cink felületén képződő passziváló oxidréteg katalitikusan aktiválja az oxigént és ez a cink elektródpotenciáljának pozitív irányú elmozdulását eredményezi. Összefoglalását adtuk azoknak a folyamatoknak, amelynek eredményeképpen a fémkorrózió során a dioxigén (katalitikusan)aktiválódik. Megállapítottuk, hogy levegős kloridtartalmu oldatban a rézzel érintkező alumínium lyukkorróziója azonnal elkezdődik, Oxigén távollétében ez folyamat nem olyan erőteljes. Az alunínium passziválódása akadályozza ezt a kétfémes korróziót.
kutatási eredmények (angolul)
Iin the course of the grant three fields of metal surface chemistry has been dealt with. First, it was dealt with the basic programme, with metal adsorption (UPD), adsorption rhenium on platinum, then with preparation of catalysts midified by adsorbed metals, and finally with the influence of adsorbed metals on corrosion behaviour of the substrate metal (bimetallic or multimetallic corrosion). Secondly, review papers were published to make a better foundation for cathodic corrosion protection. Our papers aiming at inciting an even more wide application of the method, regarding the cathodic protection of the bridges which hardly can be delayed further. Third, revelation and theoretical foundation of catalytic phenomena in the field of metal corrosion. The most important result in this field is the theoretical interpretation of polarity reversal of Zn-Fe corrosion cell. This phenomenon is caused by the catalytic activation of oxygen by the passivating oxide layer on zinc surface and this process results in a positive shift of electrode potential of the zinc. It has been found that in aerated chloride ion containing solution, pitting corrosion of an Al/Cu bimetallic system, emerged immediately, while in the absence of oxygen this process was less violent. The processes resulting in (catalytic) activation of dioxygen in metal corrosion have been summarized (calling the attention to the catalytic aspects of cathodic processes of metal corrosion).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1764/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó S. Bakos I.: Cathodic Protection with sacrificial anodes, 5th Intern. Conf. URB-CORR, May 18-20, Targu Mures-Romania, 7.old.,, 2006
Dr. Szabó Sándor: A hiányzó láncszem, Tűzihorganyzás, 3. 9, 2004
S. Szabó and I. Bakos: Regarding the polarity reversal of the zin/steel galvanic couple, Corrosion Reviews, 23, 171, 2005
S.Szabó and I. Bakos: Regarding the polarity reversal of the zinc/steel galvanic couple, 4th Intern. Conf. URB-CORR, June 9-11, Sibiu-Romania, 116.o, 2005
S.Szabó and I. Bakos: The impressed current cathodic protection, 4th Intern. Conf. URB-CORR, June 9-11, Sibiu-Romania, 122.o, 2005
Szabó Sándor- Bakos István: Katódos korrózióvédelem elektromos polarizációval, Magyar Kémikusok Lapja, 60, 50., 2005
Szabó Sándor- Bakos István: A vas-cink korróziós cella polaritásának megváltozásáról, Koróziós Figyelő, 2005
Szabó Sándor-Bakos István: Katódos korrózióvédelem galvánanódokkal, Magyar Kémikusok Lapja, 60, 377, 2005
Dr. Szabó Sándor: Korrodálódó vas-cink fémpár polaritásának megváltozásáról, Tűzihorganyzás, 4, 5, 2005
S. Szabó and I. Bakos: Impressed current cathodic protection, Corrosion Rev.,24, 39., 2006
S. Szabó and I. Bakos: Rhenium deposition from rhenium IV solutions, Book of Abstarcts I, 529.o, 55th Annual Meeting Of ISE, 2004
Z. Paál, A. Wootsch, I. Bakos, S. Szabó, H. Sauer, U. Wild, R. Schögl: Effect of hydrogen pressure on itentional deactivation of unsupported Pt catalyst: properties and physical characterization, Applied Catal., A:General 309, 1.,, 2006
Szabó Sándor- Bakos István: Az oxigén redukciójának katalitikus vonatkozásai, Korróziós Figyelő, 46, 67.,, 2006
S. Szabó and I. Bakos: Cathodic Protection with sacrificial anodes, Corrosion Reviews, 2006
Dr, Szabó Sándor: A vas katódos védelme cinkkel, Tűzihorganyzás V. (3), 10.,, 2006
Szabó Sándor, Bakos István: Catalytic aspects of oxygen reduction in metal corrosion, URB-CORR 2007, June20-23, Cluj-Napoca, Romania, 140.oldal, 2007
Dr.Szabó Sándor: Tűzihorganyzott betonacélok viselkedése a betonban, Tűzihorganyzás 5 (1), 7., 2007
Z. Paál, N. Győrffy, A. Wootsch, L. Tóth, I.Bakos, S.Szabó, U. Wild, R. Schlögl: Preparation, physical characterization and catalytic properties of unsupported Pt-Rh catalys, J. Catal, 250, 254, 2007
N. Győrffy, A. Wootsch, S. Szabó, I, Bakos, L. Tóth and Z. Paál: Reactions of methylcyclopentane on Rh-Pt catalyst prepared by underpotential deposition of Rh on Pt/SiO2, Topics in Catal., 46, 57, 2007
I. Bakos, S. Szabó: Corrosion behaviour of aluminium in copper containing environment, Corros. Science 50, 200, 2008
S. Szabó and I. Bakos: Catalytic aspects of oxygen reduction in metal corrosion, Corros. Rev. közlésre elfogadva, 2008
Szabó Sándor, Bakos István: A fémadszorpció szerepe a fémkorrózióban, Magyar Kémikusok Lapja, 60, 8., 2005
Dr. Szabó Sándor: Vasbetonszerkezetek katódos korrózióvédelme, Beton, 13(2), 3, 2005
vissza »