Neurokognitív integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47381
típus K
Vezető kutató Csépe Valéria
magyar cím Neurokognitív integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok
Angol cím Neurocognitive integration processes, language development and language disorders
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Honbolygó Ferenc
Ragó Anett
Szucs Dénes
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 9.180
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatban olyan integrációs folyamatokat vizsgáltuk, amelyeknek szerepe a nyelvi feldolgozásban kevésbé ismert. Elektrofiziológiai módszerekkel megállapítottuk, hogy a szóhangsúly feldolgozását az akusztikai tulajdonságok, és a hangsúlymintázat reprezentációja együtt határozza meg. A felnőtt adatokat alátámasztják fejlődési és lexikalitás-vizsgálataink. A hangsúly akusztikai modellezésével kimutattuk, hogy a magyar gyerekek érzékenyebbek az ingerkezdet felfutási idejére, az angolok pedig az ingeren belüli modulációra. A nyelvi tapasztalatnak ezt az elemi feldolgozásra való visszahatását eddig nem mutatták ki. A szójelentés és mennyiségtulajdonságok kölcsönhatását számszavakkal vizsgáltuk. A lexikális szemantika szempontjából igazán újdonságnak számító eredmény a szókategóriához kötött keresési folyamatok jelentős eltérésének kimutatása. A lexikai feldolgozás és a szóformák kölcsönhatását vizsgálva az olvasásban működő valószínűségi tanulás új elemeit tártuk fel. Bizonyítottuk a jelentés-feldolgozás és a nyelvtani szerkezetépítés függetlenségét a személy-szám egyeztetés során alany és az állítmány idői távolságát változtatva. A diszlexiásoknál a feldolgozási folyamatok egymásra épülése nem tér el, különbség csupán a feldolgozási időben található. A pályázat összegzéseként a nyelvi feldolgozásért felelős agykérgi hálózat új fejlődési modelljét dolgoztuk ki. A kutatás sikerei új nemzetközi együttműködéseket hoztak.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of this project was to investigate integration processes having a less know nrole in verbal processing. With help of electrophysiological methods we showed that word-stress processing relies on both acoustic properties and stress-pattern. This interpretation of the adult data was strengthened by our developmental studies and lexicality-focused investigations. The acoustic modeling of word stress revealed a particular sensitivity to onset rise-time in Hungarian children and to within stimulus modulation in the English. This effect of language experience on processing basic acoustic feature has not been reported yet. Number-words were used as stimulus material for investigating the association between word meaning and numerosity features. Our new results representing curiosity in lexical semantics suggest a significant variation in word category-related search processes. Studies on the interaction of lexical and word form processing let us to describe new elements of probability learning active during reading. Moreover, it could also be shown that semantic processing and grammatical structure composition were independent in number-person agreement. In dyslexics the interaction of processes is not different; differences are mainly present in the processing time. As a result of the project a new developmental model of the cortical network involved in language processes was developed. The project’s success led to new international collaborations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1767/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csépe, V: A beszédészlelés kritikus kérdései és a beszédészlelés fejlődése ’neuro’ nézetből, In: Gósy Mária (szerk) Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban, Nikol Kiadó, megjelenés alattH, 2007
Honbolygó, Ferenc, Csépe Valéria: A beszéd szupraszegmentális jellemzőinek automatikus észlelése: eseményhez kötött agyi potenciál vizsgálat, Pszichológia, 27, 71-85., 2007
Csépe V.: Kognitív fejlődés-neuropszichológia, Gondolat Kiadó, 2005
Honbolygó, F., Csépe, V., Sárközi, G., Kálmánchey, R.: Landau-Kleffner syndrome: new data on the basic mechanism of language and cognitive impairment, Eur.J.of Paed.Neurol. 9,149., 2005
Honbolygó, F., Csépe, V., Kálmánchey, R., Sárközy, G.: Segmental and suprasegmental speech processing in a child with Landau-Kleffner Syndrome., Proceedings of ISCA Workshop on Plasticity in Speech Perception (PSP2005), 77-80., 2005
Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc, Surányi Zsuzsanna: Tapasztalatok a NEPSY® magyar változatával, In: Racsmány Mihály (szerk) A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei, Akadémiai Kiadó, 148-170., 2007
Csépe, V: Azonos vagy különböző? Beszédészlelési és olvasási zavarok: diszlexia és SLI, In: Gósy Mária (szerk) Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban, Nikol Kiadó, megjelenés alatt, 2007
Soltész, F., Szűcs, D., Csépe, V., Dékány, V.: A fejlődési diszkalkulia viselkedése és elektrofiziológiai vizsgálata, In: Kubinyi E., Miklósi, Á. (szerk) Megismerésünk korlátai, Gondolat Kiadó, Budapest, 217-227., 2006
Surányi Zsuzsanna, Csépe Valéria, Richardson, Ulla, Thomson, Jennifer M., Honbolygó Ferenc, Goswami, Usha: Sensitivity to rhytmic parameters in dyslexic children of Hungarian and English. ), Reading and Writing (under evaluation, 2007
Csépe Valéria: Az olvasás szerzett és fejlődési zavarai, In: Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M. (szerk) Bevezetés a neuropszichológiába, Medicina Kiadó, in press, 2007
Csépe Valéria: Az olvasó agy, Akadémiai Kiadó, 2006
Csépe V.: Literacy Acquisition and Dyslexia in Hungarian, In: Joshi, R.M., Aaron, P.G. (eds) Handbook of Orthography and Literacy, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, London, 231-247., 2005
Csépe V.: Olvasás, reprezentáció, evolúció: fejlődési változások és a diszlexiás olvasási zavar, Alkalmazott Pszichológia,VII., 4, 143-163., 2005
Csépe, V.: A nyelv agyi reprezentációjának fejlődési változásai és zavarai, Magyar Tudomány, 11, 1336-1346., 2005
Csépe V.: A diszlexia természete, In: Józsa K. (szerk.) Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 61-74., 2006
Honbolygó, F., Csépe, V., Fekésházy, A., Emri, M., Márián, T., Sárközy, G. and Kálmánchey, R.: Converging evidences on language impairment in Landau–Kleffner Syndrome revealed by behavioral and brain activity measures: A case study, Clinical Neurophysiology. 117, 2, 295-305., 2006
Jolsvai, H., Csépe, V., Mészáros, É., Csuhaj, R.: A szám-személy egyeztetés a hozzáférési idő függvényében., Pszichológia, 26, 3, 227-246., 2006
Soltész Fruzsina, Szűcs Dénes, Dékány Judit, Márkus Attila, Csépe Valéria: A combined event-related potential and neuropsychological investigation of developmental dyscalculia. ., Neuroscience Letters, 417, 2, 181-186, 2007
Szűcs D., Csépe V.: Access to number representations is dependent on the modality of stimulus presentation in mental addition: a combined behavioral and ERP study, Cognitive Brain Research, 19 (1) 10-27., 2004
Szűcs, D., Csépe, V.: The parietal distance effect appears in both the congenitally blind and matched sighted controls in an acoustic number comparison, Neuroscience Letters, 384, 1-2, 11-16, 2005
vissza »