A magyarországi egyházak és a nemzetiségek 1920-1950.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
47393
típus K
Vezető kutató Tóth Ágnes
magyar cím A magyarországi egyházak és a nemzetiségek 1920-1950.
Angol cím The Hungarian Churces and national minorities in Hungary 1920-1950.
zsűri Történelem
Kutatóhely MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.074
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program keretében a magyarországi katolikus, evangélikus, református egyházaknak a nemzetiségek iránti viszonyát, kulturális, nyelvi, etnikai identitásuk megőrzésében betöltött szerepét, valamint az állami nemzetiségpolitikával való kapcsolatát vizsgáltuk. A pályázat keretében az egyházi levéltárak témához kapcsolódó releváns iratanyagának feltárására vállalkoztunk. Húsz levéltárban mintegy 2 ifm-nyi dokumentumot gyűjtöttünk össze, amelyről iratkatasztereket készítettünk. Az előzetesen megfogalmazott kérdésekhez kapcsolódóan a felkeresett levéltárakban releváns, és nagymennyiségű dokumentumot tártunk föl. A kutatás a dokumentumok teljes tartalmi feldolgozására nem vállalkozott, annyi azonban így is megállapítható, hogy azok elsősorban az anyanyelvi oktatás, a templomi és közéleti nyelvhasználat, a két világháború közötti időszak nemzeti mozgalmai, a kényszermigráció vagy a területváltozások miatt bekövetkezett egyházszervezés kérdéseihez kapcsolódnak. Az összegyűjtött anyag feldolgozásának fázisai: az egyes témák tanulmányban való feldolgozása, dokumentumkötet, majd monográfia közreadása. A feldolgozás első eredményeit – a bácskai evangélikus németek 1941-1945-ben kibontakozó törekvései, az evangélikus és református egyháznak a második világháborút követő kényszertelepítésekkel, migrációval kapcsolatos állásfoglalásai – tanulmányokban tettem közzé.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project we have examined the relations of the Hungarian Catholic, Lutheran and Calvinist Churches to both the nationalities and the state policy, and their role in the preservation of cultural-ethnic identities. In line with the proposal we have undertaken to unfold the relevant materials of ecclesiastical archives. In 20 archives we have collected cca. 2 running meters of documents, whereof we have made catalogues. In connection with the questions formulated earlier we have unfolded relevant and a great number of documents. The project could not undertake to elaborate their entire contents, but we, however, can state that they are particularly about the issues of the education on the mother tongue, language use in church and public affairs, minority movements in the interwar period, and about organizational issues caused by forced migrations or border changes. The phases of the further elaboration: writing studies on each issue, writing a documentary compilation, and then issuing a monograph. The first results of the work, namely the Lutheran Germans’ efforts in Vojvodina, between 1941 and 1945, and the statements of the Lutheran and Calvinist Churches about the forced settlements and migrations after the Second World War are already published in studies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1770/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth Ágnes: ''Eljárásuk isteni és emberi törvényeket sért.'' A Református Egyetemes Konvent elnökségének két memoranduma, Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Szerk.: Molnár Imre-Szarka László, Komárom, 2007., 2007
Tóth Ágnes: Kitelepítések, egyházak, identitás. Az evangélikus egyház törekvései nem magyar anyanyelvű hívei védelmében 1945-1948., In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Szerk.: Balogh Margit, Budapest, 2008. 73-87., 2008
Tóth Ágnes: Vysídľovanie, cirkvi, identita. Úsilie evanjelickej cirkvi ochrániť svojich veriacich s nemaďarským jazykom v rokoch 1945-1948., In: Konfesie, Cirkevna Politika, Identita. Budapest, 2008. Red.: Balogh Margit, Budapest, 2008. 88-103.., 2008
Tóth Ágnes: Felekezeti függetlenség vagy államhatalmi manipuláció. A bácskai evangélikus németek törekvése 1941-1945, In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat-kulturális emlékezet. Szerk.: Papp Richárd-Szarka László. Zenta, 2008. 401-423., 2008
Tóth Ágnes: Az evangélikus egyház és a bácskai németek a visszacsatolás után., In: Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Oborni Teréz-Á. Varga László. Budapest, 2008. 587-601., 2008
vissza »