Research of the Legacy of Lawrence Orczy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48260
Type K
Principal investigator Hartmann Kakucska, Mária
Title in Hungarian Orczy Lőrinc hagyatékának feltárása
Title in English Research of the Legacy of Lawrence Orczy
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 1.450
FTE (full time equivalent) 1.35
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eddigi eredményei: - a rekonstruált Orczy levéltár, - az elveszett - megtalált dokumentumok behatárolása, - pontos lelőhelyüknek, meglétüknek adatai, - Orczy Lőrinc verseinek komputerre vitele, - egy kiadása előkészítése lehető legteljesebb formában, - a megtalált Orczy- kötetekből kiállítás rendezése Orczy Lőrinc születésének 290. évfordulója alkalmából
Results in English
The poet of the hungarian Enlightenment Lőrinc Orczy lived in the first, barely researched part of the 18th century. The family documents of Orczy in the Hungarian National Archives are damaged. A long time was necessary to clear which documents are lost or which are still existent or where they are existent.The aim of the research developed to be the estate of Orczy, the family archiv and the recontsruction of the archive itself. The collection of the poems and the letters of Lőrinc Orczy was going parallel with the identification work and in the meantime it has been computerized, which lead to a critical publication. During my research I have found 13 unknown and unpublished poems until december 2007. Among other things the scholarship made it possibly to buy a laptop, which has lightened my work in archives and libraries. The grant of OTKA supported my participation in scientific conferences or the research by paying the travel cost or accomodation. As a conclusion of the reorganisation of the money it was possible to organize an exhibition with the often mentioned, but never seen books of the family Orczy for a 290 annuary of the birth of Lőrinc I. with the cooperation of Mister Florin Didilescu, director of the Library A.D. Xenopol. T
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48260
Decision
Yes

 

List of publications

 
H.Kakucska Mária: Arad város és az Orczy család, Arad, 2008
H.Kakucska Mária: Révai Miklós: A’ Magyar Tudós Társaságnak Képe, A´ Társaság utánn való Ohajtozás., Magyar Könyvszemle, (121.évf.) 2005. 3., 2005
H.Kakucska Mária: A verselgetô Orczy-fivérek., In: Tüskés Gábor köszöntése, Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 45-50., 2005
H.Kakucska Mária: Orczy Lőrinc ismeretlen versei II.: zsoltárparafrázisai (?). Zsoltárok a magyar irodalomban., Tudományos konferencia, Csurgó, 2007. május 24-27., 2007
H.Kakucska Mária: Orczy Lőrinc fordítástöredéke II. Rákóczi Ferenc ´Emlékiratok´- jából., Felvilágosodás, Erdély. Tudományos konferencia. Kolozsvár, 12–15. Oktober 2006., 2006
H.Kakucska Mária: Az Orczy család és a magyar piarista rend. A piarista rend Magyarországon., Konferencia, Piliscsaba, 2007. november 5-6., 2007
H.Kakucska Mária: Az Aranyos Minden, Batsányi János és Szelestei Nagy László. Az Orczyakról VI., In: Summa. Tanulmányok Szelestei N.László tiszteletére.P.P.Kat.Egyetem BTK., Piliscsaba, 2007, 143-146., 2007
H.Kakucska Mária: Orczy Lőrinc magyar nyelvű versei a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában., Irodalomtörténeti Közlemények, 2007, 4-5, 504-519., 2007
H.Kakucska Mária: Az Orczyanum, az Orczy család könyvtárának vázlatos története I., Magyar Könyvszemle, (123.évf.) 2007. 4. 414 - 428., 2007
H.Kakucska Mária: Az Orczy család szerepe a magyar színjátszás történetében., Konferenz über den Spätbarock und Klassizismus auf der ungarischen Bühne. Nagyvárad, 28-31. August 2006., 2008
H.Kakucska Mária: La “Primula Rossa” , una scrittrice ungherese che crisse in inglese : la baronessa Emma (Emmuska) Orczy., In: Rivista di Studi Unheresi. Rivista di Filologia Ungherese, di Studi sulĺEuropa Centrale e di Letterature Comparate.Testata di proprietà delĺUniversità, 2008
H.Kakucska Mária: Révai Miklós kézírásos Plánuma és Orczy József ., Historia litteraria a XVIII. században, szerk.:Csörsz Rumen István, Hegedûs Béla, Tüskés Gábor,, 2005
Back »