Synthesis of 1,3 - dipoles and their cycloaddition reactions in the 13a-estrone series  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48294
Type PD
Principal investigator Mernyák, Erzsébet
Title in Hungarian 1,3 - Dipólusok képzése és azok cikloaddíciós reakciói a 13 alfa-ösztron sorban
Title in English Synthesis of 1,3 - dipoles and their cycloaddition reactions in the 13a-estrone series
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Organic Chemistry (University of Szeged)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2009-04-30
Funding (in million HUF) 18.201
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 13β- és 13α-ösztron sorba tartozó d-alkenil-szekoaldehidekből Schiff-bázisokat, oximokat, oximétereket és fenilhidrazonokat képeztünk, majd az így nyert bifunkciós vegyületeket továbbalakítottuk. A Schiff-bázisokból aza-Prins reakcióban 17a-aminofenil-D-homo-, míg ugyanezen alapanyagokból intramolekulás cikloaddícióban kondenzált vázas tetrahidrokinolin hibridvegyületeket nyertünk. Tanulmányoztuk továbbá a δ-alkenil-oximok elektrofil reagensek hatására mutatott gyűrűs nitron képzési reakcióit, majd a nitronokat N-fenilmaleimiddel reagáltatva, sztereoszelektíven nyertünk kondenzált vázas aza-D-homo vegyületeket. Megfigyeltük, hogy a reakciókörülmények változtatásával az oximok ambidens nukleofilként viselkednek, és a kinetikailag kontrollált oxazepin-terméket közvetett úton, a nem szimmetrikus szteroid-dimer alkotórészeként sikerült izolálnunk. A δ-alkenil-fenilhidrazonok PhSeBr-dal történő gyűrűzárása során sztereoszelektíven nyertünk gyűrűs imínium sókat, amelyek C=N kettős kötésének redukciója újszerű aza-D-homoszteroidokhoz vezetett. Előállítottunk továbbá szteroid-dipolarofileket is, majd ezen 13α-ösztránvázas endo-, illetve exociklusos kettős kötésű szteroidokat hidrazonoil-kloriddal reagáltattuk. A nitrilimin dipólus képzése in situ, heterogén vagy homogén katalízissel történt. Az endociklusos kettős kötésű szteroidok sztereoszelektíven két regioizomer kondenzált vázas pirazolint, míg az exociklusos vegyületek szelektíven egy izomer spiropirazolint adtak.
Results in English
Novel tetrahydroquinoline and N-aryl D-homo derivatives in the 13α-estrone series were synthetized, starting from the delta-alkenyl secoaldehyde and substituted anilines. The chemoselectivity of the cyclization reactions depended upon the nature of the substituents in the anilines. Halogen-induced formation of 13α- and 13β-estrone nitrones and their subsequent 1,3-dipolar cycloaddition reactions with N-phenyl maleimide stereoselectively furnished condensed heterocyclic D-homosteroids. Electrophile-induced cyclization of steroidal δ-alkenyl oximes and oxime ethers and subsequent reduction of the nitrones led to new halogenated or selenylated N-hydroxy- or N-benzyloxy-aza-D-homo-estrones. Starting from a 13β-D-secoestrone oxime ether, dimers were isolated in intermolecular cycloaddition of the cyclic nitrone to the C=N double bond of the oxazepine intermediates. Novel delta-alkenyl phenylhydrazones were synthesized in both estrone series. Electrophile-induced cyclizations of hydrazones with phenylselenyl bromide furnished cyclic iminium salts, hydride reduction of which led to novel aminophenyl-substituted derivatives. Effective syntheses of α,β-unsaturated ketones as C=C dipolarophiles were carried out in the 13α-estrone series. The 1,3-dipolar cycloadditions of 15,16α,β-unsaturated ketones with nitrilimines stereoselectively furnished two regioisomers of new condensed pyrazolines, but the cycloadditions to the 16-methylene-17-ketones furnished only one spiropyrazoline.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48294
Decision
Yes

 

List of publications

 
Minorics J; Márki Á; Tapolcsányi P; Mernyák E; Szájli Á; Wölfling J; Schnedier Gy; Falkay G: Pharmacological evaluation of originally synthesized estrone and estradiol stereoisomers, JMMC, Book of abstracts, page 99., 2005
Mernyák E; Benedek G; Schneider Gy; Wölfling J: Synthesis of szteroidal heterocycles by 1,3-dipolar cycloaadition, JMMC 2005, Book of abstracts, page 100., 2005
Mernyák E; Wölfling J; Schneider Gy: Ösztránvázas oximéterek sztereoszelektív gyűrűzárási-fragmentációs reakciói, Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, Program és előadásösszefoglalók, 354. old., 2007
Montskó G; Szabó Z; Böddi K; Takátsy A; Ohmacht R; Wölfling J; Mernyák E; Márk L: Szteránvázas hormonok kimutatása biológiai mintákból MALDI TOF tömegspektrometriával, Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, Program és előadásösszefoglalók, 162 old., 2007
Mernyák E; Wölfling J; Schneider Gy: Synthesis of aza-D-homo-estrone derivatives: the forst bis-oxazepine-derivative in the estrone series, JMMC, Portoroz, Farmacevtski Vestnik, 147., 2007
Mernyák E: Elektrofil-indukálta nitronképzés és azt követő 1,3-dipoláris cikloaddíciók a 13alfa- és 13-béta-ösztron sorban, MTA Szteroidkémiai Munkabizottsági ülés, Szeged, 2007. október 29., 2007
Benedek G; Mernyák E; Wölfling J; Schneider Gy: Lewis-sav hatására történő nitronképzés és azt követő intramolekulás 1,3-dipoláris cikloaddíciók a 13alfa-ösztron sorban, Vegyészkonferencia Hajdúszoboszló, Program és előadásösszefoglalók, 56. old., 2005
Mernyák E; Frank É; Benedek G; Wölfling J; Schneider Gy.: Halogén-indukálta nitronképzés és 1,3-dipoláris cikloaddíciók a 13alfa- és 13béta-ösztron sorban, Vegyészkonferencia Hajdúszoboszló, Program és előadásösszefoglalók, 114. old., 2005
Mernyák E; Huber J; Wölfling J; Schneider Gy: Ösztránvázas gyűrűs nitron dipólusok cikloaddíciója fenilizocinaát C-N dipolarofillel, Vegyészkonferencia Hajdúszoboszló, Program és előadásösszefoglalók, 93. old., 2008
Mernyák E; Kozma E; Wölfling J; Schneider Gy: Ösztránvázas alfa,béta-telítetlen keton dipolarofilek szintézise és 1,3-dipoláris cikloaddíciója nitrilimin dipólussal, Vegyészkonferencia Hajdúszoboszló, Program és előadásösszefoglalók, 94. old., 2008
Mernyák E; Kozma E; Huber J; Wölfling J; Schneider Gy: Synthesis of steroidal dipolarophiles and dipoles and their 1,3-dipolar cycloadditions, 2nd European Chemistry Congress, Torino, 2008. szeptember 16-20., DVD ROM, 2008
Mernyák E; Benedek G; Schneider Gy; Wölfling J: Stereoselective synthesis of condensed aza-D-homo-estrone derivatives by 1,3-dipolar cycloaddition, Synlett 637., 2005
Zsigmond Á; Kecskeméti A; Bogár K; Notheisz F; Mernyák E:: Efficient heterogeneous racemization of secondary alcohols: Convenient synthesis of 17α-estradiol 3-methyl ether, Catalysis Communications 6, 520-524, 2005
Szájli A; Wölfling J; Mernyák E; Minorics R; Márki A; Falkay G; Schneider G.: Neighboring group participation: Part 16. Stereoselective synthesis and receptor-binding examination of the four stereoisomers of 16-bromomethyl-3,17- estradiols, Steroids 71, 141-153, 2006
Wölfling J; Oravecz EA; Ondré D; Mernyák E; Schneider G; Tóth I; Szécsi M; Julesz J: Stereoselective synthesis of some 17β-dihydrooxazinyl steroids, as novel presumed inhibitors of 17α-hydroxylase-C17,20-lyase, Steroids 71, 809-816, 2006
Mernyák E; Bikádi Zs; Hazai E; Márk L; Schneider Gy; Wölfling J: Steroidal delta-alkenyl oximes as ambident nucleophiles: electrophile-induced formation of oxazepane derivatives in the bis-estrone series, Letters in Organic Chemistry 5, 17-21, 2008
Mernyák E; Kozma E; Hetényi A; Márk L; Schneider Gy; Wölfling J: Stereoselective synthesis of spiro and condensed pyrazolines of steroidal alpha, beta-unsaturated ketones and nitrilimines by 1,3-dipolar cycloaddition, Steroids 74, 520-525, 2009
Mernyák E; Márk L; Frank É; Schneider Gy; Wölfling J: Electrophile-induced generation of cyclic azomethine imines from steroidal delta-alkenyl hydrazones, Steroids 74, 474-482, 2009
Mernyák E; Schneider G; Herbst-Irmer R; Kubas M; Wölfling J: Synthesis and stereochemical investigations of novel nitrogen-containing 13α-estrone derivatives, Steroids 71, 558-564, 2006
Wölfling J; Hackler L; Mernyák E; Wölfling J; Schneider Gy; Tóth I; Szécsi M; Julesz J; Sohár P; Csámpai A: Neighboring group participation: Part 15. Stereoselective synthesis of some steroidal tetrahydrooxazin-2-ones, as novel presumed inhibitors of human 5alpha-reductase, Steroids 69, 451-460, 2004
Back »