A bűn-tett szemantikája: társadalmi ellenőrzés a 15-16. századi Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48297
típus PD
Vezető kutató Erdélyi Gabriella
magyar cím A bűn-tett szemantikája: társadalmi ellenőrzés a 15-16. századi Magyarországon
Angol cím Crime (de)constructed: Social Control in 15-16th Century Hungary
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-09-30
aktuális összeg (MFt) 18.203
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaim hosszútávú célja az Apostoli Penitenciáriának nevezett pápai bírósághoz a 15-16. század folyamán Magyarországról beérkezett kérelmek kiadása okmánytár és CD formájában, illetve a kérelmek mint törzsanyag alapján tanulmánykötet írása a korabeli társadalom- és kultúratörténet területén. A pályázat keretében egyfelől arra vállalkoztam, hogy a levéltári anyagot feltárom (Vatikáni Levéltár) és digitális adatbázist készítek. Mintegy 3000 magyarországi illetőségű kérelem került elő az 1411-1559 közötti időszakból. Ezeknek elkészítettem adatbázisát (jelzet, dátum, egyházmegye, a kérelmező neve, lakhely/származási hely, a kérelem típusa, regesztája, kulcsszavak/adatok (nevek, helységek, stb.), hivatali jóváhagyás, az ügyvéd,, a fizetett illeték), amely alapul szolgál a kiadási munkálatokhoz és a tematikus feldolgozáshoz. További vállalásom jegyében számos nemzetközi és hazai konferencián vettem részt. Ezzel bekapcsolódtam a nemzetközi Penitenciária-kutatásba, illetve ismertettem a későközépkor kutatás számára jelentős új forrásanyag hasznosítási lehetőségeit hazai fórumokon. Két nagyobb témakör, a házasság, illetve az erőszak témakörökben nemzetközi és hazai társadalomtörténeti konferenciákon adtam elő. Ezek egy része tanulmány formájában megjelent, illetve megjelenés alatt áll
kutatási eredmények (angolul)
The long-term purpose of my reseaches is, on the one hand, editing in print and CD the supplications reaching the curial dicastery, the Apostolic Penitentiary in the 15–16th centuries from Hungary; on the other hand, to publish a collection of studies based substantially on this material, on issues of social and cultural history. In frame of the postdoctoral scholarship my aim was to collect the material in the Vatican Archives and to construct a digital database of the supplications. Within the time frame of 1411–1559, I have collected circa 3000 petitions from the Kingdom of Hungary. I managed to construct a digital database, containing the date, diocese, supplicator, place of origin/inhabitance, type of petitions and its transcript or abstract etc. This database is a very useful tool for further in extenso editing and all sorts of thematic analysis. Furthermore, I presented papers at a number of international and Hungarian conferences. Thus, I joined the international projects dedicated to curial and Penitentiary research, and introduced this new source material from different aspects at local research centers. In two fields, namely marriage and violence I presented papers at international conferences of social history as in Hungary. Some of the results has been published in a number of studies and articles.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1774/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdélyi Gabriella: Obszerváns és protestáns reform: A közösség és a földesúr hitváltása (Esettanulmány), Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század), szerk. Szabó András, Budapest 2005 (Historia Litteraria), 7−25., 2005
Erdélyi Gabriella: Story-telling and Courtroom Tactics: A Case of a ’Klosterreform’ in Hungary., Sixteenth Century Studies Conference, Atlanta 20−23 October 2005, 2005
Erdélyi Gabriella: The Penitentiary and Hungary., The Penitentiary in Local Contexts. An International Workshop. June 10−11 2005. The Hungarian Academy in Rome, 2005
Erdélyi Gabriella: Violence and Justice in Late Medieval Society, European Social Science History Conference (ESSHC), Amszterdam, 22–25 March 2006., 2006
Erdélyi Gabriella: The uses of courts and force in the 15-16th centuries. People at the Holy Penitentiary., The Penetration of Christianity and Daily Life. Nordic Comittee of Medieval Studies Religions-team’s workshop in Tampere, 23–24 November 2006., 2006
Erdélyi Gabriella: The Construction of Crime and Gender in Late Medieval Hungarian Cities and Market Towns., International Medieval Congress, Institute for Medieval Studies, University of Leeds, 9–12 July 2007., 2007
Erdélyi Gabriella: A házasságkötés kétféle modellje a késő középkorban, Rubicon. Megjelenés alatt, 2007
Erdélyi Gabriella: Jog és erőszak: konfliktusmegoldás a késő középkorban (A pécsi egyházmegyei hívek ügyei a Pápai Kúrián)., Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás. Budapest–Pécs, 2007 (Egyháztörténeti Tanulmányok III). 15–24., 2007
Erdélyi Gabriella-Péter Katalin: A titkos házasságról a 15–16. században, Tanulmányok Balázs Mihály köszöntésére. Megjelenés alatt., 2007
Erdélyi Gabriella: Neue Forschungen zur Apostolischen Pönitentiarie, Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 86 (2006) 582–589., 2006
Erdélyi Gabriella: „Szerettem egyszer egy nőt”. Házasságkötés és házasságtörés 1500 körül., Történelmi Szemle XLIX (2007) 2. 165–178. (CD melléklet: Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Katalin köszöntésére. Szerk. Erdélyi Gabriella–Tusor Péter, Budapest 20, 2007
Erdélyi Gabriella: A Sacra Poenitentiaria Apostolica hivatala és magyar kérvényei a 15–16. században, Levéltári Közlemények 76 (2005) 63−103., 2006
Erdélyi Gabriella: Papa Leone X e l’Ungheria: la storia del processo ad un monastero (Questioni e Metodi),, Annuario dell’Accademia d’Ungheria. Studi e Documenti Italo-Ungheresi, a cura di László Csorba−Gyöngyi Komlóssy, 2 (2005) 30−45, 2005
Erdélyi Gabriella: Tales of the Immoral Friars: Constructing Gender and Narratives of Morals, Journal of Social History, 2007
Erdélyi Gabriella: Évek, évszakok, napok, órák: a nép és az elit időérzékelése és jelölése a késő középkorban, Személyes idő – történelmi idő. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Kőszeg, 2003. augusztus 29–30. Szombathely, 2006. (Rendi társadalom – pol, 2006
Erdélyi Gabriella: Társadalom- és egyház a késő középkori Magyarországon: új források, új utak., A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai, szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár (Seria Historae Diocesis Quinqueecclesiensis II) Pécs, 2006. 7–15., 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:47:28
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »