MARTA: Magyarországi Részletes Talajfizikai Adatbázis létrehozása és alkalmazása a talaj vízgazdálkodásának jellemzésére szélsőséges időjárási körülmények között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48302
típus K
Vezető kutató Makó András Szabolcs
magyar cím MARTA: Magyarországi Részletes Talajfizikai Adatbázis létrehozása és alkalmazása a talaj vízgazdálkodásának jellemzésére szélsőséges időjárási körülmények között
Angol cím MARTA: Development and use of a database of hydrophysical properties of Hungarian soils to characterize the soil watwr management under extreme weather conditions
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növénytermesztési és Földhasználati Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Debreczeni Béláné
Farkas Csilla
Hermann Tamás
László Péter
Marth Péter
Máté Ferenc
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2010-09-30
aktuális összeg (MFt) 12.870
FTE (kutatóév egyenérték) 9.55
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében létrehozott MARTHA (Magyarországi Részletes Talajfizikai és Hidrológiai Adatbázis) adatbázis a hazai talajfizikai laboratóriumokban mért talajfizikai és vízgazdálkodási mérési eredmények (és a hozzájuk kapcsolódó talajtani alapadatok) egységes rendszerbe szervezett gyűjteménye. Reprezentativitása kiterjed az ország egész területére. Alapot nyújt országos és területi pedotranszfer függvények előállítására éppúgy, mint a talajtérképi információk alapján történő csoportbecslési módszerek kidolgozására. A jelenlegi MARTHA ver 2.0 adatbázis mintegy 4000 talajszelvény 15 000 talajrétegének adatait tartalmazza.
kutatási eredmények (angolul)
The Hungarian Detailed Soil Hydrophysical Database, called MARTHA ver2.0 was developed to collect laboratory test results of physical properties, water management characteristics and basic soil properties. Datasets of the database cover the whole area of Hungary and are organized according to a uniform metadata model and presented in a harmonized manner. The MARTHA database provides a basis for the development of pedotransfer functions for regional or country scale applications. It can be also used for the development of group estimate methods based on soil map information. The current version (v2.0) of the MARTHA databases holds data of some 15000 soil layers from approximately 4000 soil profiles.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48302
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
MAKÓ András – TÓTH Brigitta – HERNÁDI Hilda – FARKAS Csilla – MARTH Péter: A MARTHA adatbázis alkalmazása a hazai talajok víztartó-képesség becslésének pontosítására, Talajvédelem (közlésre benyújtva), 2010
FARKAS Csilla - HERNÁDI Hilda - MAKÓ András – MARTH Péter - TÓTH Brigitta: A Magyarországi Részletes Talajfizikai és Hidrológiai Adatbázis bemutatása, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Budapest p. 31., 2009
TÓTH Eszter - FARKAS Csilla: Effect of inter-row cultivation on soil carbon dioxide emission in a peach plantation., Agrokémia és Talajtan 2010. 59. p.157-164., 2010
TÓTH Eszter - FARKAS Csilla: A rendszeres talajbolygatás hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására barackültetvényben., „Klíma-21” füzetek (megjelenés alatt), 2010
FARKAS Csilla - HAGYÓ Andrea: Szelvény- és vízgyűjtő szintű modellek alkalmazhatósága a klímaváltozás környezeti hatásainak értékelésére., „Klíma-21” füzetek (megjelenés alatt), 2010
TÓTH Eszter - DRAGON D. - FARKAS Csilla: Soil management systems influencing soil carbon dioxide emission in a peach plantation., Proceedings of the 9th Alps-Adria Scientific Workshop, 12–17 April 2010, Špičak, Czech Republic – Soil Relations. Növénytermelés, Vol. 1. Supplement 2. DOI: 10.1556/Noven, 2010
FARKAS, Cs. - Alberti, G. - Balogh, J. - Barcza, Z. - Birkás, M. - Czóbel, Sz. - Davis, K. J. - Führer, E. - Gelybó, Gy. - Grosz, B. - Kljun, N. - Koós, S. - Machon, A. - Marjanović, H. - Nagy Z. - Peresotti, A. - Pintér, K. - Tóth, E. - Horváth, L.: Measurements and estimations of biosphere–atmosphere exchange of greenhouse gases –Methodologies., In: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.), (in print), 2010
TÓTH, E. - Barcza, Z. - Birkas, M. - Gelybo, Gy. - Zsembeli, J. - Bottlik, L. - Davis, K. J. - Haszpra, L. - Kern, A. - Kljun, N. - Koos, S. - Kovacs, Gy. - Stingli, A. - Farkas, Cs.: Measurements and estimations of biosphere-atmosphere exchange of greenhouse gases – Arable lands., In:Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective (Ed.: Haszpra, L.) (in print), 2010
MAKÓ András – TÓTH Brigitta – HERNÁDI Hilda – FARKAS Csilla – MARTH Péter: Introduction of the Hungarian Detailed Soil Hydrophysical Database (MARTHA) and its use to test external pedotransfer functions., Agrokémia és Talajtan. 59. p.29-39., 2010
MAKÓ András - RAJKAI Kálmán - TÓTH Gergely - HERMANN Tamás: Estimating soil water retention characteristics from the soil taxonomic classification and mapping informations: consideration of humus categories., Cereal Research Communications. 33. p.113-116., 2005
TÓTH Brigitta – MAKÓ András – RAJKAI Kálmán – MARTH Péter: Study the estimation possibilities of soil hydraulic conductivity., Cereal Research Communication. 34. p.327-330., 2006
TÓTH Brigitta – MAKÓ András – RAJKAI Kálmán – SZABÓNÉ KELE Gabriella – HERMANN Tamás – MARTH Péter: Use of soil water retention capacity and hydraulic conductivity estimation in the preparation of soil water management maps., Agrokémia és Talajtan. 55. p. 49-58., 2006
TÓTH Brigitta – MAKÓ András – RAJKAI Kálmán: Vízgazdálkodás és termékenység összefüggésének vizsgálata hazai talajtani adatbázisokon., Talajvédelem. Különszám: Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23-25. p.262-267., 2007
FARKAS Cs. - RISTOLAINEN A. - ALAKUKKU, L.: Spatial variation of soil properties affecting yield., Cereal Research Communications, Vol. 34. No. 1. pp. 155-158., 2006
FARKAS Cs. - GYURICZA Cs. - BIRKÁS M.: Seasonal changes of hydraulic properties of a Chromic Luvisol under different soil management., Biologia, Vol. 61. Suppl. 19:S344-S348., 2006
DEBRECZENI Katalin - HOFFMANN Sándor - BERECZ Katalin: Seasonal effects on grain yield of long-term plant nutrition experiments at Keszthely, Hungary, Cereal Research Communication 34. p.151-154., 2006
MAKÓ András - TÓTH Brigitta: A talajok vízgazdálkodása és a talajtermékenység., Agronapló. XI. 2. p. 46-47., 2007
HAGYÓ Andrea - FARKAS Csilla - LUKÁCS András - CSORBA Sz. - NÉMETH Tamás: Water cycle of different wheat genotypes under different water stresses., Cereal Research Communications, Vol. 35. No. 2. pp. 437-440., 2007
FARKAS, Cs. - RISTOLAINEN, A.- TÓTH, T. - KOÓS, S. - LÁSZLÓ, P.: Evaluating the sustainability of different soil tillage practices using field measured electrical properties., Cereal Research Communications, Vol. 35. No. 2. pp. 377-380., 2007
FARKAS Cs. - HAGYÓ A. - HORVÁTH E. - VÁRALLYAY Gy.: A Chernozem soil water regime response to predicted climate change scenarios., Soil and Water Research, Vol.3. S58-S67. Available at: http://journals.uzpi.cz:8050/uniqueFiles/01658.pdf, 2008
LUKÁCS A. - PÁRTAY G. - NÉMETH T. - CSORBA Sz. - FARKAS Cs.: Drought stress tolerance of two wheat genotypes., Soil and Water Research, Vol.3. S95-S104. Available at: http://journals.uzpi.cz:8050/uniqueFiles/01663.pdf, 2008
FARKAS Cs. - FLACHNER Zs.: Characterisation of the soil water regime in the Bodrogköz Region, using fine-scale soil physical database., (benyújtva a Thaiszia c. folyóirathoz), 2008
FARKAS Cs. - FLACHNER Zs.: A talaj vízháztartásának jellemzése a Bodrogközben nagyléptékű talajfizikai adatbázis felhasználásával., Tuba Z. és Frisnyák S. (szerk.): Bodrogköz (A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája). Gödöllő. p. 147-158. (ISBN 978-963-06-6226-0), 2008
TÓTH Brigitta - MAKÓ András - GUADAGNINI, Laura - GUADAGNINI, Alberto: Factor analysis of Hungarian hydrophysical data to predict soil water retention characteristics., Cereal Research Communications. 36. p. S411-S414., 2008
MAKÓ András - MÁTÉ Ferenc - SISÁK István - HERNÁDI Hilda: Climate sensitivity of the main Hungarian soil types, Cereal Research Communications. 36. p. S407-S410., 2008
MÁTÉ Ferenc – MAKÓ András – SISÁK István – SZÁSZ Gábor: Talajaink klímaérzékenysége – talajföldrajzi vonatkozások, Talajvédelem. Különszám: Talajtani Vándorgyűlés (Magyar Talajtani Társaság, MTA TAB és Nyíregyházi Főiskola szervezésében) Nyíregyháza, 2008. május 28-29. p. 141-146., 2008
DEBRECZENI Béláné – MAKÓ András: A csapadékviszonyok és a terméseredmények összefüggésének vizsgálata az Országos Műtrágyázási Tartamkísérleti helyeken, Talajvédelem. Különszám: Talajtani Vándorgyűlés (Magyar Talajtani Társaság, MTA TAB és Nyíregyházi Főiskola szervezésében) Nyíregyháza, 2008. május 28-29. p. 63-72., 2008
DUNAI Attila – MAKÓ András – HERNÁDI Hilda – MIÓKOVICS Eszter – SZÉPLÁBI Gábor: A talajok légáteresztő képességének laboratóriumi vizsgálata, Talajvédelem. Különszám: Talajtani Vándorgyűlés (Magyar Talajtani Társaság, MTA TAB és Nyíregyházi Főiskola szervezésében) Nyíregyháza, 2008. május 28-29. p. 73-80., 2008
HERNÁDI Hilda - FARKAS Csilla - MAKÓ András - MÁTÉ Ferenc: Hazai csernozjom talajok vízforgalmának klímaérzékenységi vizsgálata a MARTHA adatbázis és a SWAP szimulációs modell felhasználásával, Talajvédelem. Különszám: Talajtani Vándorgyűlés (Magyar Talajtani Társaság, MTA TAB és Nyíregyházi Főiskola szervezésében) Nyíregyháza, 2008. május 28-29. p. 95-104., 2008
HERNÁDI Hilda – MAKÓ András – KUCSERA Sándor – SZABÓNÉ KELE Gabriella – SISÁK István: A talaj mechanikai összetételének meghatározása különböző módszerekkel, Talajvédelem. Különszám: Talajtani Vándorgyűlés (Magyar Talajtani Társaság, MTA TAB és Nyíregyházi Főiskola szervezésében) Nyíregyháza, 2008. május 28-29. p. 105-114., 2008
MAKÓ András - TÓTH Brigitta: MARTHA: az első részletes talajfizikai adatbázis Magyarországon, Agronapló. XII. 76-77. p. 46-47., 2008
MAKÓ András - DUNAI Attila: A talajok légáteresztó képességének mérése és a mérési eredmények gyakorlati hasznosíthatósága, Agrofórum. 19. 12. p.39-41., 2008
MAKÓ András - ELEK Barbara - DUNAI Attila - HERNÁDI Hilda: Comparison of the NAPL conductivity and air permeability of different soils, Communications in Soil Sciences and Plant Analysis. 40. p. 787-799., 2009
TÓTH Brigitta - MAKÓ András - GUADAGNINI Laura - GUADAGNINI Alberto: A víztartóképesség becslési lehetőségének vizsgálata faktoranalízissel, Hidrológiai Közlöny. 89. No1. p. 58-60., 2009
FARKAS Csilla – HERNÁDI Hilda – MAKÓ András – MÁTÉ Ferenc: Mészlepedékes csernozjom talajaink egyes talajváltozatainak klímaérzékenysége, “Klíma-21” Füzetek. 57. p. 15-30., 2009
MAKÓ András - MÁTÉ Ferenc - SZÁSZ Gábor - TÓTH Gergely - SISÁK István - HERNÁDI Hilda: A talajok klímaérzékenységének vizsgálata a kukorica termésreakciói alapján, “Klíma-21” Füzetek. 56. p. 18-35., 2009
FARKAS Csilla - HAGYÓ Andrea - HORVÁTH Eszter - VÁRALLYAY György: Csernozjom talaj vízgazdálkodásának vizsgálata a prognosztizált kímaváltozás függvényében., „Klíma-21” Füzetek. (közlésre elfogadva), 2008
TÓTH Eszter - FARKAS Csilla - HAGYÓ Andrea - NAGY Vilmos - STEKAUEROVÁ, Vlasta: Assessment of spatial variation of the soil water regime in the soil-plant system., Cereal Research Commmunications Vol.36. p. S307-S310., 2008
FARKAS Csilla - CSORBA Sz. - LUKÁCS András and NÉMETH Tamás: Studying the water regime of the soil-plant system in a stress diagnosis set-up., Cereal Research Communications. 36. p. S1703-S1706., 2008
HERNÁDI Hilda - FARKAS Csilla - MAKÓ András - HAGYÓ Andrea - MÁTÉ Ferenc: Climate sensitivity of soil water regime of different Hungarian Chernozem soil subtypes., Biologia. 64. 3. p.496-501., 2009
RISTOLAINEN A. - FARKAS Csilla - TÓTH Tibor: Prediction of soil properties with field geo-electrical probes., Communications in Soil Sciences and Plant Analysis. 40. 555-565., 2009
FARKAS Csilla - BIRKÁS Márta - VÁRALLYAY György: Soil tillage systemsto reduce the harmful effect of extreme weather and hydrological situations, Biologia. 64. 3. p.624-628., 2009
FARKAS Csilla - HERNÁDI Hilda - MAKÓ András - MÁTÉ Ferenc: A talajvízmérleg klímaérzékenységének vizsgálata mészlepedékes csernozjom talajokon, Agrokémia és Talajtan. 58. p.197-214., 2009
VÁRALLYAY György - MAKÓ András - HERMANN Tamás: Az Országos Műtrágyázási tartamkísérletek (OMTK) helyeinek talajtani jellemzése., . In: Debreceni Béláné - Németh Tamás (eds.): Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967-2001). Akadémiai Kiadó. Budapest. p. 35-96., 2009
FARKAS Csilla - HAGYÓ Andrea - HORVÁTH Eszter - VÁRALLYAY György: A vízgazdálkodás várható változása a prognosztizált klímaváltozás függvényében csernozjom talajon, „Klíma-21” füzetek. 57. p.3-14., 2009
TÓTH Eszter - FARKAS Csilla - KOÓS Sándor - NÉMETH Tamás: A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására I. Laboratóriumi módszertan tesztelése bolygatatlan talajoszlopokon, Agrokémia és Talajtan. 58(2). p.215-226., 2009
KOÓS Sándor - RISTOLAINEN A. - FARKAS Csilla: Evaluating the effect of abiotic mechanical stress on spatial distribution of soil hydraulic properties., Cereal Research Communications. 37. p.383-386., 2009
TÓTH Eszter - KOÓS Sándor - FARKAS Csilla: Soil carbon dioxide efflux determined from large undisturbed soil cores collected in different soil management systems., Biologia. 64(3). p.643-647, 2009
TÓTH Brigitta: A talajok víztartó képességét becslő módszerek, Agrokémia és Talajtan (közlésre elfogadva), 2010
TÓTH Brigitta – MAKÓ András – RAJKAI Kálmán – SZABÓNÉ KELE Gabriella – HERMANN Tamás – MARTH Péter: Preparing soil water management maps with predicted numerical values of soil water retention and conductivity., 6th International Conference and 16th Slovak-Chech-Polish Scientific Seminar: Physics of Soil Water (Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Terr, 2006
TÓTH Brigitta – MAKÓ András – RAJKAI Kálmán – MARTH Péter: A talajok víztartó képességének becslési lehetőségei genetikus üzemi talajtérképek és kartogramok alapján., Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2005. augusztus 23-24. p. 850-854., 2005
TÓTH Brigitta – MAKÓ András – RAJKAI Kálmán – MARTH Péter: The estimation possibilities of the soil water retention capacity on the basis of available soil map information., 13th International Poster Day: Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere. Bratislava. 10.11.2005 p. 557-562., 2005
FARKAS Csilla - RANDRIAMAMPIANINA Roger: Effect of climate change on soil hydrological regime - a case study., Proc. of the International Conference on „Climate change and environment”, St. Petersburg, Russia, Dec. 6-9, 2005. pp. 83-96., 2005
VÁRALLYAY György - FARKAS Csilla - TÓTH Eszter - LÁSZLÓ Péter: Soil tillage practices for the prevention or reduction of the risk of extreme moisture regime., International ISTRO Conference on Soil–Agriculture, Environment, Landscape; 2005 June 29 – July 1; Brno. 2005; CD-ROM., 2005
FARKAS Csilla: Estimation of seasonal variability of soil water retention curves., International Scientific Conference on Innovation and Utility of the Visegrád Fours; 2005 Oct 13-15; Nyíregyháza. 2005; 151-156., 2005
FARKAS Cs. - DEXTER, A.R.: Effects of choice of soil tillage systems on soil physical quality - results from field trials., Proc. of the International Soil Tillage Research Organisation Triennial Conference, 28 Aug. – 3 Sep., 2006, Kiel, Germany (ISBN 3-9811134-0-3), pp. 526-531., 2006
MAKÓ András – MARTH Péter – FARKAS Csilla: MARTHA: MAgyarországi Részletes Talajfizikai és Hidrológiai Adatbázis., Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2007. augusztus 27-28., 2007
MAKÓ András – ELEK Barbara – TÓTH Brigitta – HERNÁDI Hilda: Talajok olajvisszatartó- és olajvezető-képességének becslése pedotranszfer függvények segítségével., Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2007. augusztus 27-28., 2007
DUNAI Attila – MAKÓ András – HERNÁDI Hilda: A talajok légáteresztő képességének és szerves folyadék vezető képességének összehasonlító vizsgálata., Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2007. augusztus 27-28., 2007
HERNÁDI Hilda – MAKÓ András – KUCSERA Sándor – SZABÓNÉ KELE Gabriella: A talajok mechanikai összetételének vizsgálata lézeres szemcseanalizátorral., Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2007. augusztus 27-28., 2007
RAJKAI Kálmán - FODOR Nándor - MAKÓ András: A talajok térfogattömege, porozitása és vízvezető képessége közötti összefüggések., Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia. Kecskemét. 2007. augusztus 27-28., 2007
HERNÁDI Hilda – MAKÓ András – KUCSERA Sándor – SZABÓNÉ KELE Gabriella- SISÁK István: Különböző mechanikai összetétel meghatározási módszerek összehasonlítása., „Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért” XLIX. Georgikon Napok. Keszthely 2007. szeptember 20-21., 2007
MAKÓ András - DUNAI Attila - HERNÁDI Hilda - TÓTH Zoltán: A talajok légáteresztő képességének mérése PL-300 típusú permeaméterrel., „Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért” XLIX. Georgikon Napok. Keszthely 2007. szeptember 20-21., 2007
MAKÓ András - MARTH Péter - FARKAS Csilla - TÓTH Brigitta: MARTHA: az első országos talajfizikai adatbázis., „Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért” XLIX. Georgikon Napok. Keszthely 2007. szeptember 20-21., 2007
TÓTH Brigitta - MAKÓ András - GUADAGNINI, Laura - AZZELLINO, Arianna - GUADAGNINI, Alberto: Grouping of soils according to their soil water retention characteristics., International Conference ModelCARE 2007. Calibration and Reliability in Groundwater Modelling Credibility of Modelling. Copenhagen September 9-13, 2007., 2007
MAKÓ András - TÓTH Gergely - MÁTÉ Ferenc - HERMANN Tamás: A talajtermékenység számítása a változati talajtulajdonságok alapján., Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért. 2007. november 22-23. p.39-44., 2007
MAKÓ András - TÓTH Brigitta - RAJKAI Kálmán: A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak földminősítési célú becslése, Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért. 2007. november 22-23. p.45-50., 2007
DUNAI Attila – MAKÓ András – HERNÁDI Hilda: Laboratory examination of soil’s air permeability, 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day. 13th November 2008. Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. p. 128-133., 2008
HERNÁDI Hilda – FARKAS Csilla – MAKÓ András – MÁTÉ Ferenc: Investigation of the climate sensitivity of Hungarian Chernozem soils’ water regime using the MARTHA database and the SWAP simulation model, 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day. 13th November 2008. Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. p. 182-188., 2008
HERNÁDI Hilda - MAKÓ András - KUCSERA Sándor – SZ. KELE Gabriella - SISÁK István: Comparison of the different particle-size analysis methods, 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day. 13th November 2008. Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. p. 189-193., 2008
TÓTH Brigitta – MAKÓ András – MARTH Péter – FARKAS Csilla: The first Hungarian Detailed Soil Hydrophysical Database (MARTHA), 16th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day. 13th November 2008. Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. p. 556-560., 2008
FARKAS Csilla - MAJERCAK J.: Modelling of the soil water storage under different soil management systems., Proc. of the Sevenths International Conference on the Influence of anthropogenic activities on water regime of a lowland territory. May 28-30 2008, Vin. Jaz., Slovak Rep., 2008
TÓTH Brigitta - MAKÓ András - GUADAGNINI, Laura - AZZELLINO, A. - GUADAGNINI, Alberto: Grouping of soils according to their soil water retention characteristics, Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: Credibility of Modelling (Proceedings of ModelCARE 2007 Conference, Denmark, Sept. 2007). IAHS Publ. 320, p.154-159, 2008
VÁRALLYAY György - FARKAS Csilla - LÁSZLÓ Péter: Soil tillage against extreme moisture regimes., International ISTRO Conference on Soil Tillage – New Perspectives; 2005 June 29 – July 1; Brno. 2008; CD-ROM, 2008
FARKAS Csilla: Stochastic assessment of climate change effects on soil water regime in the Hungarian Bodrog Interfluve Region., In: Halasi-Kun G. Ed. Scientific and Social-Institutional Aspects of Central Europe and USA. Seminar Proceedings Vol. XXXVIII-XXXIX. p.348-366., 2009
MAKÓ András – HERNÁDI Hilda: A talajok szemcseösszetételének vizsgálata során alkalmazott különböző előkészítési módszerek összehasonlító értékelése., Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2010. (szerk.: Török Á. – Vásárhelyi B.) Műegyetemi Kiadó. Budapest. (Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2010. c. konferencia kiadványa; Budapest, 2010
MAKÓ András: A talaj víztartó képességének becslése a nagyméretarányú talajtérképekről leolvasható kategóriaadatok alapján., MAE Talajtani Társaság Talajfizikai Szakosztályának ülése. METESZ Budapest. 2005. április 1., 2005
TÓTH Brigitta – MAKÓ András – RAJKAI Kálmán – SZABÓNÉ KELE Gabriella – HERMANN Tamás: Vízgazdálkodási tulajdonságok számítása Magyarország talajaira térképi információk alapján., 3. Magyar Földrajzi Konferencia. 2006. szeptember 6-7. Budapest. MTA., 2006
MAKÓ András - ELEK Barbara - TÓTH Brigitta: Pedotranszfer függvények - a vizes rendszerektől a szerves folyadékfázist tartalmazó rendszerekig., MAE Talajtani Társaság Talajfizikai Szakosztályának ülése. MTA TAKI Budapest 2006. december 8., 2006
MOLNÁR Hajnalka - MAKÓ András - HERMANN Tamás - TÓTH Brigitta - DEBRECZENI Béláné: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek talajainak vízgazdálkodása, MAE Talajtani Társaság Talajtani Vándorgyűlés. Sopron, 2006. augusztus 23-25., 2006
MAKÓ András - ELEK Barbara - TÓTH Brigitta: Prediction of two-phase capillary pressure-saturation relationships using pedotransfer functions., AEHS 17th Annual West Coast Conference on Soils, Sediments, and Water. San Diego. March 19-22, 2007 Mission Valley Marriott, San Diego, California., 2007
MAKÓ András - ELEK Barbara - DUNAI Attila - HERNÁDI Hilda: Comparison of the NAPL conductivity and air permeability of different soils., ISSPA 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis. June 11–15, 2007 Budapest, Hungary., 2007
HERNÁDI Hilda - MAKÓ András - DEBRECZENI Béláné - MÁTÉ Ferenc: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek talajainak klímaérzékenysége., „Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért” XLIX. Georgikon Napok. Keszthely 2007. szeptember 20-21., 2007
MAKÓ András: Air permeability measurements with PL-300., Research Meeting. October 21-25, 2007 Ceske Budejovice Institute of Soil Biology. Czech Republic., 2007
MAKÓ András: A talajok mechanikai összetételének meghatározásához használt módszerek összehasonlítása., Pécsi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság Talajerőgazdálkodási és Agrotechnikai Munkabizottság ülése. Bázakerettye-Budafa puszta. 2007. november 8., 2007
HERNÁDI Hilda - MAKÓ András - TÓTH Gergely - HERMANN Tamás - SPEISER Ferenc: Növényspecifikus bonitációs faktorok a D-e-Meter földminősítési rendszerben., Földminőség, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért. 2007. november 22-23. Keszthely., 2007
MAKÓ András: Az első részletes országos talajfizikai adatbázis (MARTHA) ismertetése., Pécsi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság Talajerőgazdálkodási és Agrotechnikai Munkabizottság ülése. Bázakerettye-Budafa puszta. 2007. november 8., 2007
MAKÓ András: Pedotranszfer függvények - avagy a talajtulajdonságok rejtelmes összefüggései, Szeged. JATE „Geológus tea”. 2008. október 6., 2008
MAKÓ András - RAJKAI Kálmán - TÓTH Brigitta - MARTH Péter: Talajtani adatbázisokon alapuló talajfizikai becslőmódszerek, Talajtani Vándorgyűlés (Magyar Talajtani Társaság, MTA TAB és Nyíregyházi Főiskola szervezésében) Nyíregyháza, 2008. május 28-29. p. 14., 2008
RAJKAI Kálmán - MAKÓ András: Talajok vízvezető képesség mérésének problematikája, MAE Talajtani Társaság Talajfizikai Szakosztályának ülése. Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézete, Karcag. 2008. július 2., 2008
MAKÓ András: Pedotranszfer függvények, Pécs. JPTE Földrajz szakhét. 2008. november 3., 2008
MAKÓ András - HERNÁDI Hilda - KUCSERA Sándor - SZABÓNÉ KELE Gabriella: A talajok mechanikai összetételének összehasonlító vizsgálata pipettás módszerrel és lézeres szemcseanalizátorral, Nemzetközi Humuszanyag Társaság (IHSS) Magyar Tagozatának (Hungarian Chapter) 6. ülése (IHSS/HCh-6) Debreceni Egyetem AMTC, Karcagi Kutató Intézet. 2008. október 30., 2008
MAKÓ András - HERNÁDI Hilda - KUCSERA Sándor - SZABÓNÉ KELE Gabriella - SISÁK István: Talajminták szemcseméret-eloszlásának lézeres szemcseanalizátorral és pipettás eljárással történő összehasonlító vizsgálata, Magyar Talajtani Társaság Talajfizikai Szakosztályának és a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztályának együttes ülése. MÁFI. 2008., 2008
MAKÓ, András – TÓTH, Brigitta – MARTH, Péter – FARKAS, Csilla – HERNÁDI, Hilda: MARTHA: the first Hungarian detailed soil hydrophysical database., Bridging the Centuries: 1909-2009. Celebration of the legacy of agrogeology and the 100 years of advances in soil sciences. Budapest. 16-17 September, 2009. p. 25., 2009
MAKÓ András - HERNÁDI Hilda - MARTH Péter - FARKAS Csilla - TÓTH Brigitta: A MARTHA adatbázis információi a hazai talajok humusztartalmáról, Humuszanyagok a talajban: a sérülékeny szénbázis. Nemzetközi Humuszanyag Társaság (IHSS) Magyar Tagozatának (Hungarian Chapter) 7. ülése. MTA TAKI 2009. december 16., 2009
MAKÓ András - FARKAS Csilla - MARTH Péter - TÓTH Brigitta: A MARTHA adatbázis fejlesztési lehetőségei, Magyar Talajtani Társaság Talajfizikai Szakosztályának és a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztályának együttes ülése. MÁFI. 2009., 2009
DUNAI, Attila – MAKÓ, András – HERNÁDI, Hilda: The estimation possibilities of soil NAPL conductivity on the basis of air permeability data, Bridging the Centuries: 1909-2009. Celebration of the legacy of agrogeology and the 100 years of advances in soil sciences. Budapest. 16-17 September, 2009. p. 26., 2009
MAKÓ, András – HERNÁDI, Hilda – TÓTH, Brigitta – ELEK, Barbara: Pedotransfer functions for predicting NAPL retention of Hungarian soils., 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Hyatt Vineyard Creek Santa Rosa, CA. July 20-24, 2009. p. 149., 2009
FARKAS Csilla - BIRKÁS Márta - VÁRALLYAY György: Soil tillage systems to reduce the risks and unfavourable consequences of extreme weather and hydrological situations., International Soil Tillage Research Organisation Conference, 15-19 June, 2009; Izmir, Turkey, 2009
MAKÓ András: Talajfizikai adatbázisok szerepe a szennyezett talajok kármentesítésében, A "Tudomány Napja" alkalmából rendezett előadássorozat a Pannon Egyetemen. 2010. november 5. Keszthely, 2010
vissza »