Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48303
típus F
Vezető kutató Kékesi Kun Árpád
magyar cím Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése
Angol cím Theatrical Languages and Interpretation. The Analysis of Contemporary (Music) Theatre
zsűri Irodalom
Kutatóhely IKI Színháztudományi Intézeti Tanszék (Pannon Egyetem)
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 2.730
FTE (kutatóév egyenérték) 0.65
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a kortárs színház némely különleges figyelemre méltó tendenciájának és azok előzményeinek rögzítését célozta a folyamatos elméleti és módszertani reflexió igényével. Előterében a zenés színház és az irodalmi színház hagyományos kereteit szétfeszítő törekvések álltak, a vizsgálat fő szempontja pedig az interpretálhatóság kérdése volt. A kutatás részeredményeit (a kortárs Musiktheater paradigmáinak, a színházi, művészeti és tudományos határátlépés formáinak feltárását) 17 publikáció, 3 konferencia előadás, valamint 4 BA és MA szintű egyetemi kurzus dokumentálta a 2005-2009 közötti időszakban, amelyek mellett kialakításra került egy vizuális és textuális alapú dokumentációs forrásbázis. A szisztematikus gyűjtésű, folyamatosan bővített médiatár 185 olyan előadás felvételét tartalmazza, amely a zenés színház kategóriájába sorolható, vagy a színházi műfajok közötti határátlépés aktusát láttatja.
kutatási eredmények (angolul)
Our research project aimed at determining as well as theoretically and methodologically reflecting some relevant trends in contemporary theatre together with their antecedents. Besides musical theatre we concentrated on productions that transgress the conventional limits of literary theatre and tried to tackle with their precarious interpretation. 17 items of publication, 3 lectures at conferences and 4 BA and MA courses in theatre studies certify the results of our investigation: the paradigms of contemporary Musiktheater as well as the forms of transgression in theatre, science and the arts that we explored during 2005 and 2009. We also continuously and systematically developed a media store with a visual and textual basis. It contains 185 recordings of theatre productions that belong to the category of musical theatre or demonstrate the transgression of the limits between various genres of theatre.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48303
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kékesi Kun Árpád: Transgress What? The Limits of Theatre, Symbolon. VI. évf. 9. sz. 5-14., 2005
Kékesi Kun Árpád: A hattyús lovag, avagy a színházi jelhasználat szimbolikusságáról, Eső. Tavasz, 59-66., 2005
Kékesi Kun Árpád: A repertoár peremén. A Wiener Festwochen 2005 zenés színházi előadásairól, Criticai Lapok. 9-10. sz. 18-26., 2005
Kékesi Kun Árpád: Színház, kultúra, emlékezet, Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 201 p., 2006
Kékesi Kun Árpád: A határátlépés (színház)kulturális fenomenológiája, In: Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test. Bp., L'Harmattan, 63-77., 2006
Kékesi Kun Árpád: Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén, In: A társadalomtudományok szerepe a változó világban. (Szerk.: Poszler György) Bp., Tinta Kiadó, 33-45, 2006
Kékesi Kun Árpád: Antonin Artaud és a kegyetlenség színháza, Theatron. Ősz-tél (megj. előtt), 2007
Philip Auslander: Szent színház és katarzis (Ford. Kékesi Kun Árpád), Theatron. Ősz-tél (megj. előtt), 2007
Kékesi Kun Árpád: A határosság tapasztalatáról, Eső. Nyár, 76-80., 2007
Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza, Budapest, Osiris Kiadó, 464 p., 2007
Kékesi Kun Árpád: Az új teatralitás és hatástörténeti helyzete, In: A magyar irodalom történetei. III. k. (Szerk: Szegedy-Maszák Mihály és Veres András) Budapest, Gondolat Kiadó, 804-815., 2007
Kékesi Kun Árpád: Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia, Literatura. 2007/4. 433-439., 2007
Kékesi Kun Árpád (szerk.): Recepcióesztétika és befogadás-elméletek a színhháztudományban, Theatron. 1-2. sz., 2008
Kékesi Kun Árpád: Aki állja az időt, Art Limes. 5. sz. 47-49., 2008
Kékesi Kun Árpád, Jákfalvi Magdolna (szerk.): A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendében, L'Harmattan Kiadó, 2009
Jákfalvi Magdolna - Kékesi Kun Árpád: Teríték 2.0, Alföld. 12. sz. (megjelenés előtt), 2009
Adolphe Appia: Zene és rendezés, (Szerk. Kékesi Kun Árpád, Ford. Jákfalvi Magdolna) Bp., Balassi (megjelenés előtt), 2010
vissza »