Theatrical Languages and Interpretation. The Analysis of Contemporary (Music) Theatre  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48303
Type F
Principal investigator Kékesi Kun, Árpád
Title in Hungarian Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése
Title in English Theatrical Languages and Interpretation. The Analysis of Contemporary (Music) Theatre
Panel Literature
Department or equivalent Department of Theatre Studies (University of Pannonia)
Starting date 2005-10-01
Closing date 2009-09-30
Funding (in million HUF) 2.730
FTE (full time equivalent) 0.71
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a kortárs színház némely különleges figyelemre méltó tendenciájának és azok előzményeinek rögzítését célozta a folyamatos elméleti és módszertani reflexió igényével. Előterében a zenés színház és az irodalmi színház hagyományos kereteit szétfeszítő törekvések álltak, a vizsgálat fő szempontja pedig az interpretálhatóság kérdése volt. A kutatás részeredményeit (a kortárs Musiktheater paradigmáinak, a színházi, művészeti és tudományos határátlépés formáinak feltárását) 17 publikáció, 3 konferencia előadás, valamint 4 BA és MA szintű egyetemi kurzus dokumentálta a 2005-2009 közötti időszakban, amelyek mellett kialakításra került egy vizuális és textuális alapú dokumentációs forrásbázis. A szisztematikus gyűjtésű, folyamatosan bővített médiatár 185 olyan előadás felvételét tartalmazza, amely a zenés színház kategóriájába sorolható, vagy a színházi műfajok közötti határátlépés aktusát láttatja.
Results in English
Our research project aimed at determining as well as theoretically and methodologically reflecting some relevant trends in contemporary theatre together with their antecedents. Besides musical theatre we concentrated on productions that transgress the conventional limits of literary theatre and tried to tackle with their precarious interpretation. 17 items of publication, 3 lectures at conferences and 4 BA and MA courses in theatre studies certify the results of our investigation: the paradigms of contemporary Musiktheater as well as the forms of transgression in theatre, science and the arts that we explored during 2005 and 2009. We also continuously and systematically developed a media store with a visual and textual basis. It contains 185 recordings of theatre productions that belong to the category of musical theatre or demonstrate the transgression of the limits between various genres of theatre.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48303
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kékesi Kun Árpád: Transgress What? The Limits of Theatre, Symbolon. VI. évf. 9. sz. 5-14., 2005
Kékesi Kun Árpád: A hattyús lovag, avagy a színházi jelhasználat szimbolikusságáról, Eső. Tavasz, 59-66., 2005
Kékesi Kun Árpád: A repertoár peremén. A Wiener Festwochen 2005 zenés színházi előadásairól, Criticai Lapok. 9-10. sz. 18-26., 2005
Kékesi Kun Árpád: Színház, kultúra, emlékezet, Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 201 p., 2006
Kékesi Kun Árpád: A határátlépés (színház)kulturális fenomenológiája, In: Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test. Bp., L'Harmattan, 63-77., 2006
Kékesi Kun Árpád: Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén, In: A társadalomtudományok szerepe a változó világban. (Szerk.: Poszler György) Bp., Tinta Kiadó, 33-45, 2006
Kékesi Kun Árpád: Antonin Artaud és a kegyetlenség színháza, Theatron. Ősz-tél (megj. előtt), 2007
Philip Auslander: Szent színház és katarzis (Ford. Kékesi Kun Árpád), Theatron. Ősz-tél (megj. előtt), 2007
Kékesi Kun Árpád: A határosság tapasztalatáról, Eső. Nyár, 76-80., 2007
Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza, Budapest, Osiris Kiadó, 464 p., 2007
Kékesi Kun Árpád: Az új teatralitás és hatástörténeti helyzete, In: A magyar irodalom történetei. III. k. (Szerk: Szegedy-Maszák Mihály és Veres András) Budapest, Gondolat Kiadó, 804-815., 2007
Kékesi Kun Árpád: Irodalomtudomány, színháztudomány, ontológia, Literatura. 2007/4. 433-439., 2007
Kékesi Kun Árpád (szerk.): Recepcióesztétika és befogadás-elméletek a színhháztudományban, Theatron. 1-2. sz., 2008
Kékesi Kun Árpád: Aki állja az időt, Art Limes. 5. sz. 47-49., 2008
Kékesi Kun Árpád, Jákfalvi Magdolna (szerk.): A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendében, L'Harmattan Kiadó, 2009
Jákfalvi Magdolna - Kékesi Kun Árpád: Teríték 2.0, Alföld. 12. sz. (megjelenés előtt), 2009
Adolphe Appia: Zene és rendezés, (Szerk. Kékesi Kun Árpád, Ford. Jákfalvi Magdolna) Bp., Balassi (megjelenés előtt), 2010
Back »