Permic linguistic databases  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48309
Type K
Principal investigator Csúcs, Sándor
Title in Hungarian Permi nyelvészeti adatbázisok
Title in English Permic linguistic databases
Panel Linguistics
Department or equivalent Hungarian Research Centre for Linguistics
Participants Fejes, László
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 9.697
FTE (full time equivalent) 5.25
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Uráli és permi etimológiai adatbázis Megtörtént a korábban OTKA támogatással elkészült Uráli etimológiai adatbázis kiegészítése és ellenőrzése. A legfontosabb eredmény, hogy bedolgoztuk az adatbázisba a permi (komi és udmurt tagot tartalmazó) etimológiákat, így az adatbázis szócikkeinek száma 1876-ról 2650-re nőtt. Ezen kívül az eredeti német mellett más nyelveken is megadtuk az alapalakok jelentését és megadtuk három szerző (Collinder, Janhunen és Sammallahti) alapnyelvi rekonstrukcióit. Az előbbi bővítés a jelentéstani kutatásokat teszi könnyebbé, az utóbbi pedig lehetővé teszi a vélemények szemléletes ütköztetését. Az ellenőrzés során számos hibát kijavítottunk. Komi és udmurt morfológiai elemző A morfológiai elemzők a megadott szóalakokat alaktanilag elemzik, felismerik a szótövet és meghatározzák a toldalékokat. Mindezt nagyon gyorsan: néhány másodperc alatt több oldalnyi szöveget képesek elemezni. Mindkét elemző Fejes László munkája. A fejlesztés sikeres volt, az elemzők jól működnek, ezen kívül bővült a tőtár és az elemző által felismert szuffixumok köre. Udmurt nyelvjárási atlasz Az atlasz anyagát udmurt egyetemi hallgatók gyűjtötték V. K. Kelmakov professzor irányításával. Az anyagot Fejes László számítógépre vitte és elkészített 396 térképlapot, amelyek a vizsgált nyelvi jelenségek földrajzi elterjedését mutatják. A nyelvatlasz értékes segítséget jelent az udmurt nyelvjárások és nyelvtörténet kutatásához.
Results in English
Uralic and Permic etymological database The Uralic etymological database has been augmented and corrected. The most important achievement is the inclusion of Permic etymologies , and thus the number of entries has jumped from 1876 to 2650. We have further added glosses to the proto-forms in languages other than German and have also added the reconstructions of three authors (Collinder, Janhunen and Sammallahti). The former of the two additions facilitates semantic research, the latter makes it possible to survey contrasting views. Several mistakes have also been corrected. Komi and Udmurt morphological parser The parsers are capable of performing morphological analysis on given word forms by recognising stems and defining suffixes. Their speed is satisfactory: they analyse several pages of running text within a matter of seconds. Both parsers were created by László Fejes. The development has been a success, the parsers are fully functional, and, in addition, the lexicon of stems has been augmented and the number of suffixes recognised by the parsers have grown. Udmurt dialect atlas The material that underlies the atlas was collected by students under the guidance of V. K. Kelmakov. The material has been digitalised by László Fejes, who also created 396 maps that visualise the geographical distribution of the individual phenomena. The atlas is an invaluable asset for the study of the dialects and the history of Udmurt.
Full text http://real.mtak.hu/1776/
Decision
Yes
Back »