Prehistoric and Medieval Earthworks and Castles of Pest County  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48318
Type K
Principal investigator Miklós, Zsuzsa
Title in Hungarian Pest megye őskori és középkori várai
Title in English Prehistoric and Medieval Earthworks and Castles of Pest County
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 8.845
FTE (full time equivalent) 1.20
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célkitűzéseinek megfelelően 2005-2009 között komplex módszerekkel (légi felderítés és fotózás, terepbejárás, ásatás, geodéziai felmérés, szakirodalmi, adattári, levéltári anyaggyűjtés) kutattam a Pest megyei várakat. Jelenlegi ismereteim szerint a megyében 93 őskori és középkori vár van, közülük 46 őskori, 35 Árpád-kori és késő középkori, 12 bizonytalan korú és rendeltetésű. A légi felderítéseknek köszönhetően 6 új, eddig ismeretlen erődítés vált ismertté. A pályázati futamidő alatt összesen 20 őskori, illetve középkori földvár geodéziai felmérését végeztük el. Bejártam a már korábban is ismert helyeket, ellenőriztem állapotukat, valamint a régi geodéziai felméréseket. A terepmunkával párhuzamosan folyamatosan készítettem az egyes várak feldolgozását a tervezett monográfia számára.
Results in English
A brief summary In accordance with the objectives of the OTKA competition, I investigated the earthen forts and castles of Pest county with complex methods (aerial prospecting and aerial photography, field walking, excavation, geodetic survey, collection of bibliographic data and archival sources) between 2005 and 2009. According to my present knowledge, there are 93 prehistoric and medieval earthen forts, castles in Pest county, including 46 prehistoric, 35 Árpádian-period and late medieval, as well as 12 from uncertain periods. Thanks to the aerial prospectings 6 new and up to now unknown earthen forts became known. During the period of the OTKA competition we made geodetic survey on 20 prehistoric and medieval earthen forts. I conducted field walkings on the already known sites, I checked their state and those geodetic surveys which were prepared on them earlier. Parallel to the field work, I continually made the analysis of the earthen forts and castles for the planned monography.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48318
Decision
Yes

 

List of publications

 
Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2005., Régészeti kutatások Magyarországon 2005., 2006
Miklós Zsuzsa - Terei György: A várak és települések kapcsolata a 13. századi Magyarországon., ''Gondolják, látják az várnak nagy voltát'' 203-226., 2006
Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2006-ban, Régészeti kutatások Magyarországon 2006., 2007
Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2007-ben, Régészeti kutatások Magyarországon 2007., 2008
Miklós Zsuzsa: Régész a pilótával, Régészeti nyomozások Magyarországon, 2008
Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2008-ban, Régészeti kutatások Magyarországon 2008., 2009
Back »