Élvezeti szerek (nikotin, koffein, alkohol) pszichoaktív hatásának komplex pszichofiziológiai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48338
típus K
Vezető kutató Molnár Márk
magyar cím Élvezeti szerek (nikotin, koffein, alkohol) pszichoaktív hatásának komplex pszichofiziológiai vizsgálata
Angol cím Complex psychophysiological assessment of the psychoactive effect of commonly used drugs (nicotine, caffeine, alcohol)
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Bálint Andrea
Czigler Balázs
Gaál Zsófia Anna
Kondákor István
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 11.700
FTE (kutatóév egyenérték) 4.80
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vizsgálatok célja kis, „szociális” dózisú élvezeti szerek (nikotin, alkohol) hatásának elemzése volt. Elektrofizológiai módszereket használtunk, melyeket magatartási mutatók (reakcióidő, tévesztések száma) mérésével, és pszichológiai tesztek elvégzésével egészítettünk ki. Alkalmaztuk az újszerű, EEG-komplexitás kvantifikációjára vonatkozó eljárásokat is. Egyszerű algebrai feladat megoldása közben, nehezített ingerdiszkriminációs helyzetben, vizuális memóriaterhelés kapcsán, ill. felkészülés-várakozás alatt rögzített mutatókat elemeztük. A nikotin hatása mind az EEG-ben, mind a kiváltott potenciálokat tekintve éberségi szint emelkedésre utalt, de a változás nem volt statisztikailag szignifikáns mértékű. Nagy adag nikotin vizuális memória-feladatban a feladatmegoldással kapcsolatos EEG-szinkronizációs változást idézett elő. Az alkohol hatása csökkenő figyelmi, és ingerfeldolgozási kapacitásra utal. Számolási helyzetben az alkohol dózisfüggő mértékben csökkenti a munkamemória-terheléssel kapcsolatos EEG-jellemzőket. A vegetatív idegrendszeri változások a kis dózisú alkohol aktivációs hatására utalnak. A felkészülési helyzetben tapasztalt változások a frontális területek kiemelt szerepét valószínűsítik e folyamatban. Ennek a régiónak a fontosságát húzzák alá az idős személyeken megfigyelt, a feladat nehezítésével együttjáró változások is. Korrelációkat találtunk egyes karakterdimenziók és az agyi elektromos tevékenység bizonyos mutatói között.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of this study was the investigation of the effect of low, „social” doses of drug-like substances like nicotine and alcohol. Electrophysiological methods were used, in addition to which behavioral variables (reaction time, number of errors) were calculated and psychological tests were performed. New procedures, enabling the quantification of EEG-complexity were also used. The above variables, recorded during the execution of simple arithmetic tasks, demanding stimulus-discrimination conditions, during the performance of visual memory and expectancy conditions, were analyzed. The effect of nicotine, as revealed by changes of EEG and that of evoked potentials correspond to increased vigilance. High dose of nicotine induced task-relevant EEG-synchronization in the visual memory task condition. Alcohol causes the decrease of attentional and information processing capacity. During mental arithmetic alcohol in a dose-dependent way decreases task-related EEG-characteristics. Changes of the autonomic nerve functions indicate an activation caused by low alcohol dose. EEG-complexity changes found during expectancy show the importance of the frontal areas in this condition. The changes observed in elderly subjects in tasks with increased difficulty also underlie the importance of this region. Correlations were found between various character-dimensions and certain features of brain electrical activity.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48338
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Molnár M., Csuhaj R., Csikós D., Hamvai Cs., Czigler B., Bálint A., Gaál Zs. A.: A kognitív folyamatokkal összefüggő EEG-szinkronizáció pszichofiziológiai és klinikai vonatkozásai, Clinical Neuroscience/ Ideggyógyászati Szemle, 2005
Csikós, D., Csuhaj, R., Czigler, B., Gaál, Zs. A., Molnár, M.: EEG spectral characteristics of the Contingent Negative Variation (CNV), Journal of Psychophysiology, 2006
Gaál Zs. A Csuhaj R., Czigler B., Csikós D., Molnár M.: Akusztikus eseményhez kötött potenciálok élekorfüggő sajátosságai, Magyar Pszichológiai Szemle, 2006
Molnár, M., Csikós, D., Gaál, Zs. A., Csuhaj, R., Czigler, B.: Task-related changes of nonlinear and linear EEG synchronization caused by a single dose of nicotine or alcohol, J Psychophysiol, 2006
Gaál, Zs. A. Csuhaj, R. Molnár, M.: Age-dependent changes of auditory evoked potentials – effect of task difficulty, Biological Psychology, 2007
Boha R., Czigler B., Molnar M.: The effect of mental arithmetics on spectral and linear-nonlinear complexity features of the EEG, International Journal of Psychophysiology, 2008
Molnar M., Boha R., Czigler B., Gaal Zs.A., Rona K., Kass K., Klausz G.: The acute effect of low dose alcohol on mental arithmetics and working memory processes as revealed by nonlinear and linear EEG-complexity measures, International Journal of Psychophysiology, 2008
Molnár M, Csuhaj R,. Gaál Zs.A. Czigler B., Ulbert I., Boha R., Kondákor I.: A CNV alatt bekövetkező EEG-szinkronizáció jellegzetességei, Pszichológia, közlésre elfogadva, 2008
Molnár M, Csuhaj R., Gaál Zs. A., Czigler B., Ulbert I., Boha R., Kondákor I.: Spectral characteristics and linear-nonlinear synchronization-changes of different EEG frequency bands during the CNV, Psychophysiology, 2008
Boha R., Molnár M., Gaál Zs. A., Czigler B, Róna K, Kass K., Klausz G.: The acute effect of low-dose alcohol on working memory during mental arithmetic I. Behavioral measures and EEG theta band spectral characteristics., International Journal of Psychophysiology, 2009
Molnár M., Boha R., Czigler B., Gaál Zs. A., Benyovszky M., Róna K., Klausz G.: The acute effect of low-dose alcohol on working memory during mental arithmetic II. Changes of nonlinear and linear EEG-complexity in the theta band, heart rate and electrodermal activity, International Journal of Psychophysiology, 2009
vissza »