Magyarországi triász és jura radiolária közösségek taxonómiai és biosztratigráfiai vizsgálata, valamint alkalmazása globális paleo-oceanográfiai modellezésben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48341
típus F
Vezető kutató Ozsvárt Péter
magyar cím Magyarországi triász és jura radiolária közösségek taxonómiai és biosztratigráfiai vizsgálata, valamint alkalmazása globális paleo-oceanográfiai modellezésben
Angol cím Taxonomy and biochronology of Triassic and Jurassic radiolarians from Hungary: relations with global paleoceanographic events
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Őslénytani és Földtani Tár (Magyar Természettudományi Múzeum)
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.680
FTE (kutatóév egyenérték) 1.22
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Felállítottam egy új, radiolária alapú kvantitatív biokronológiai (UAZ) zonációt a balatonfelvidéki triász radioláriák alapján. Ennek segítségével az illyrtől a juli aljáig terjedő időszakot 9 zónára lehetett felosztani. Bizonyítható, hogy korábban a Reitzi zóna bázisához köthető nagyobb mértékű faunakicserélődés már a Trinodosus zónában végbement. A tethysi területek legkarakterisztikusabb faunakicserélődése a Curioni zóna bázisán ment végbe. Először tudtam biosztratigráfiai adatokkal bizonyítani, hogy a Darnó-egységen belül a triásznak tartott bazaltok kora és a riftesedés megindulásának a dátuma kora ladin. Emellett bizonyítani lehetett, hogy a jura ofiolit sorozatokhoz tartozó radiolaritok kora felső bajóci – alsó kallovi. Radioláriák alapján az eddigi legpontosabban lehetett kijelölni a T/J határt a csővári szelvényben. Pontosítani tudtam a Bükki egységhez tartozó Mónosbéli-egység radiolaritos üledékösszletének korát, ami felső bajóci – felső kallovi. A Rudabánya-hegység Telekesvölgyi Komplexumában lévő melange kora bajóci – alsó bath, szemben a korábbi aaleni – alsó bajóci feltételezéssel. Elsőként tudtam a Pindosz-hegységből leírni bazalttal összefogazódó radiolaritokat, amelynek alsó ladin kora a Dinári Ofiolitöv eddigi legidősebb korhatározásának bizonyult. 3 új radiolária családot, 8 új genust, 72 új fajt és 14 új alfajt írtunk le a törökországi Mersin Melange alsó tuval korú képződményeiből.
kutatási eredmények (angolul)
The well preserved and diverse Middle and Upper Triassic radiolarians provide new, quantitative biochronological zonation from Illyrian to lower Julian in Balaton Highland. The significant changes in radiolarian biodiversity were detected in the Trinodosus and Curioni Ammonite Zones. Early Ladinian and Upper Bajocian – Lower Callovian radiolarians were described from the radiolaritic matrix of various ophiolite blocks including a basalts in Darnó Unit, Northern Hungary. Based on radiolarians was assigned the Triassic and Jurassic boundary in the T/J section near Csővár, Hungary. More precise radiolarian data (upper Bajocian – lower Callovian) was described for sedimentary sequences in Mónosbél Unit, Bükk Mountains, Hungary. Early Bajocian to lower Bathonian age was assigned for matrix of melange in the Telekesvölgy Complex, Rudabánya Hills, Northern Hungary. Triassic radiolarian biostratigraphic data are reported from radiolarites of Northern Pindos and Othrys Mountains, Inner Hellenides, Northern Greece. These data confirm that processing of the Neotethyan rifting, new oceanic crust was already formed in the Anisian which was overlain by Upper Anisian to Carnian (Norian?) radiolarites. Three new radiolarian families, eight new genus, 72 new species and 14 new subspecies were described from the lower Tuvalian in the Mersin Melange, southeastern Turkey.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48341
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kövér, Sz. Haas, J. Ozsvárt, P., Görög, Á., Götz, A., Józsa, S.: Lithofacies and age data of the Uppermost Triassic - Jurassic foreslope and basin sediments of Rudabánya Hills, NE Hungary, Geologica Carpathica, 2009
Kozur, H., Moix, P., Ozsvárt, P..: Additional new Spumellaria (Radiolaria) from the Spongotortilispinus moixi Zone of the Huğlu Unit in the Mersin Mélange (southeastern Turkey), with some remarks on the age of this fauna, Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 2009
Ozsvárt, P., Kozur, H., Moix, P: Az eddig ismert leggazdagabb karni radiolária fauna a törökországi Mersin Mélangeból: a Capnuchosphaeridae De Wever, 1979 család revíziója, 12. Őslénytani Vándorgyűlés, 2009
Pálfy, J., Dulai, A., Gasparik, M., Ozsvárt, P., Pazonyi, P., Szíves, O.: Catalogue of Invertebrate and Vertebrate Paleontological Type Specimens of the Hungarian Natural History Museum, Magyar Természettudományi Múzeum, 2008
Ozsvárt, P.: Radiolarites in the Carpathian Basin: Occurences, Types and Ages, Archeometriai Műhely - Kora-neolitikumi közösségek kőeszközeinek archeometriai vizsgálata Prompt Gamma Aktivációs Analízissel, 2008
Kovács, S., Haas, J., Szebényi, G., Gulácsi, Z., Józsa, S., Pelikán, P., Bagoly-Árgyelán, G., Görög, Á., Ozsvárt, P., Gecse, Zs., Szabó, I.: Permo-mesozoic formations of the Recsk - Darnó Hill area: Stratigraphy and structure of the pre-tertiary basement of the Paleogene Recsk ore-field, Recsk and Lahóca, Geology of the Paleogene Ore Complex, 2008
Ozsvárt, P., Dosztály, L., Migiros, G., and Kovács, S.: Triassic and Jurassic radiolarians from the northern and southern edge of Vardar Zone: geodynamic implications for mesozoic paleogeography, Programme and Abstract, InterRad 11 and Triassic Stratigraphy Symposium, Wellington, New Zealand, p. p.110., 2006
Haas, J., Pálfy, J., Ozsvárt, P. & Görög, Á.: Pokol-völgy and Vár-hegy, Csővár, Program, Abstracts and Field Guide. 5th Field Workshop of IGCP 458 Project, p. H9-H18, 2005
Pálfy, J. & Ozsvárt, P. (eds.): Program, Abstracts and Field Guide. 5th Field Workshop of IGCP 458 Project (Tata and Hallein, September 2005), Hungarian Natural History Museum, 91 p., 2005
Kovács, S., Józsa, S., Gulácsi, Z., Dosztály, L., Bagoly-Árgyelán, G., Forián-Szabó, M., Ozsvárt, P.: Permo–Mesozoic Formations of the Darnó Hill Area, NE Hungary – A Displaced Fragment of the Inner Hellenidic–Inner Dinaridic Accretionary Complexes., 7th Alpine Workshop, Opatija., 2005
Ozsvárt, P. and E. Carter: Radiolarian faunal change across the Triassic-Jurassic boundary in the Csővár section, Northern Hungary, Program, Abstracts and Field Guide. 5th Field Workshop of IGCP 458 Project, p. H9-H18, 2005, 2005
Pálfy, J., Barbacka, M., Császár, G., Demény, A., Görög, A., Haas, J., Götz, A., Oravecz-Scheffer, A., Ozsvárt, P., Piros, O., Ruckwied, K., Szeitz, P., and Zajzon, N.: The Triassic-Jurassic boundary in three contrasting facies in Hungary, Volumina Jurassica, 2006
Kövér, S., Fodor, L., Judik, K., Ozsvárt, P., Árkai, P., Kovács, S., and Less, G: Tectonic position of the latest Triassic - Jurassic Sequences of Rudabánya Hills, NE Hungary, Geolines, v. 20, pp. 73-75., 2006
Haas, J., Görög, Á., Kovács, S., Ozsvárt, P., Matyók, I., and Pelikán, P.,: Displaced Jurassic foreslope and basin deposits of Dinaridic origin in North-East Hungary, Acta Geologica Hungarica, v. 49, no. 2, p. 125 - 163., 2006
Pálfy, J., Demény, A., Haas, J., Halász, D., Hetényi, M., Márton, E., Orchard, M., Ozsvárt, P., Carter, E., Vető, I., and Zajzon, N.,: Triassic-Jurassic boundary events inferred from integrated stratigraphy of the Csővár section, Hungary, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2007
Ozsvárt, P., Dosztály, L.: Középső triász radioláriák kvantitatív biokronológiai vizsgálata a Balatonfelvidékről, 10. Őslénytani Vándorgyűlés, 2007
Kozur, H., Moix, P., Ozsvárt, P..: Characteristic Spumellaria of the lower Tuvalian Spongotortilispinus moixi Zone of the Huğlu Unit in the Mersin Mélange, Bulletin de Géologie, 2007
Kozur, H., Moix, P., Ozsvárt, P.: Characteristic Nasselaria of the lower Tuvalian Spongotortilispinus moixi Zone of the Huğlu Unit in the Mersin Mélange., Bulletin de Géologie, 2007
Kovács, S., H. J. Gawlick, J. Haas, S. Missoni, P. Ozsvárt, and H. Suzuki: New Triassic and Jurassic biostratigraphic constraints for precision of the age of Darnó ophiolitic melange (NE Hungary), Pangeo 2008, 2008
Ozsvárt, P., Dosztály, L., Kovács, S.: Új radiolária koradatok a Meliata-Maliak óceán felnyílásához, 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2008
Kozur, H., Moix, P., Ozsvárt, P.: Characteristic Entactinaria of the lower Tuvalian Spongotortilispinus moixi Zone of the Huğlu Unit in the Mersin Mélange., Bulletin de Géologie, 2007
vissza »