Changes in condition of karstecological system, distirbing in the karstecological system (relief, soil, karstwater), its impact on change of karts landscape  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48356
Type K
Principal investigator Keveiné dr. Bárány, Ilona
Title in Hungarian A karsztökológiai rendszer állapotváltozásai, egyensúly megbomlások a rendszerben (domborzat, talaj, karsztvíz), hatásuk a karsztok tájváltozásaira
Title in English Changes in condition of karstecological system, distirbing in the karstecological system (relief, soil, karstwater), its impact on change of karts landscape
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Climatology and Landscape Ecology (University of Szeged)
Participants Barta, Károly
Gulyás, Ágnes
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 4.790
FTE (full time equivalent) 1.37
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A karsztökológiai rendszerben a domborzat megváltoztatja a talaj állapotát, változik a növényborítás, és a beszivárgó víz minősége és mennyisége. Digitális domborzatmodell felhasználásával a dolinák morfometriáját vizsgáltuk, s a topográfiai térképeken 5-m-es szintkülönbség eltérést figyeltünk meg (ez felhívja a figyelmet a topográfiai térképek használhatóságának korlátaira). A vetület/felszín hányadosa alapján a mélységi viszonyokat jellemző rátát, mint új morfológiai paraméter határoztuk meg. A talajok közül a barna rendzinák a lejtőkön, völgyoldalakon és gerinceken, a fekete rendzinák tetőhelyzetben, gerinceken, lejtőpihenőkön, az agyagbemosódásos barna erdőtalajok a völgyfők és a völgytalpak egyes szakaszain fordulnak elő. Digitális domborzatmodell segítségével a talajtípusok megjelenése és a domborzati helyzet között szoros kapcsolatot mutattunk ki. A forrás vizekben a Bükk hegységben a nehézfém tartalom általában a megengedett határ alatt, de az ólom és a kadmium a határérték fölött volt. A szennyező anyagok közül a P042- tartalom volt jelen, ami antropogén hatást jelez,a a Ca2+ és a Mg2+ értéke magas. Az erdő vizsgálataink a bükki Őserdőben megállapították, hogy az átlagos famagasság 1965 és 2004 között 3 méterrel nőtt, az erdővel borított területek aránya itt 7 %-os növekedést mutatott. A Haragistya Lófej erdőrezervátumban kimutattuk, hogy a faállomány-szerkezetet a termőhely mellett a domborzat is jelentősen befolyásolja.
Results in English
In the karstecological system elevation affects the state of the soil, the vegetation cover and the quality and quantity of infiltrating waters. We investigated the morphometry of dolines with the help of a digital elevation model created from aerial imagery and found an error of up to 5 m of the contours on the topographic map. We described depth characteristics based on the ratio of projected area and surface area thus creating a new morphological parameter. Concerning the spatial distribution of soil types in Aggtelek karst we found that brown rendzinas were situated on the slopes and ridges, black rendzinas on the plateaus while brown forest soils in some smaller sections on the bottom of valleys. Using a digital elevation model we found a strong correlation between the erosional indices derived from the model and the measured characteristics of soils. According to our investigations of karstic waters in Bükk Mts., the heavy metal content in the springs was usually under the threshold limit except for cadmium and lead, which exceeded it. Of the other pollutants P042- content was high indicating anthropogenic influences and the values of Ca2+ and Mg2+ were also high. Our vegetation studies mainly consisted of forest research. Using automated aerial image analysis in the Őserdő in Bükk Mts. we have shown that the average stand height has increased by 3 m in 40 years and the forest-covered area increased by 7%. Our investigations in the Haragistya-Lófej forest reserve have shown that stand structure in this area was greatly influenced by the elevation and surface features.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48356
Decision
Yes

 

List of publications

 
Keveiné Bárány I.: A talajok szerepe a környezeti hatások semlegesítésében a karsztokon., A földrajz dimenziói. (Szerk.: Dövényi Z.- Schweitzer F.). Tisztelet kötet a 65 éves Tóth Józsefnek. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. pp.449-459., 2005
Tanács Eszter - Keveiné Bárány I.: A karsztökológiai adottságok és az erdő kapcsolatának vizsgálata az egyes fafajok termőhelyi preferenciái alapján, Aggteleki példán., Karsztfejlődés X. pp. 343-359., 2005
Zboray Z. – Keveiné Bárány I.: A dolinák korróziós felszínének meghatározása digitális domborzatmodell alapján., Karsztfejlődés X. pp. 221-228., 2005
Zboray Z. –Bárány-Kevei, I. – Tanács, E.: Defining the corrosion surface of dolines by means of digital elevation model., Acta Climatologica at Chorologica. Tom. XXXVIII-XXXIX. pp. 157-162., 2005
Kürti L. – Keveiné Bárány I.: Néhány Bükkaljai forrás és patak összehasonlító vízkémiai vizsgálata., Karsztfejlődés X. pp. 77-90., 2005
Bárány-Kevei, I.: Environmental sensitivity on Hungarian karsts., Geophysical Research Abstracts, Vol. 8. European Geosciences Union, 2006
Keveiné Bárány I.: Összehasonlító karsztökológiai vizsgálat három magyar karsztterületen., Karsztfejlődés XI. pp. 223-233., 2006
Bárány-Kevei, I. – Zseni, A. – Hoyk, E. – Kaszala, R.: Investigations of heavy metal pollution in the karst regions of Hungary., Pollution and water resources. Columbia Univ. Sem.Procced. Volume XXXVI. Sustainable development in Central Europe. pp. 181-191., 2006
Tanács,E. – Samu, A. – Bárány-Kevei, I.: Forest structure studies in Aggtelek National Park (Hungary)., Acta Climatologica at Chorologica. Tom. 40-41. pp. 123-133., 2006
Tanács E. – Keveiné – Bárány I.: Terepmodellből származtatott famagasság-térkép felhasználhatóságának vizsgálata karsztos területen., Tájökológiai Lapok 4 (2), pp. 291-300., 2006
Zboray,Z.- Tanács, E.-Bárány-Kevei,I.: The accuracy and possible uses of a stand height map derived from a digital surface model., ForestSat. 2007. Forest and Remote sensing: Method and Operational Tools. Montpellier- France. Session: VHR Studies. http://forestsat07.teledetection.fr., 2007
Keveiné Bárány I.: A karsztos táj károsításának és védelmének sajátosságai., in.: Kerényi A. Tájvédelem. Pedellus Tankönyvkiadó.Debrecen. pp. 149-153., 2007
Tanács E. - Barta K.- Jármi R.-Samu A. – Keveiné-Bárány I.: A talajtulajdonságok és a faállomány kapcsolata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum területén (Aggteleki Karszt). Karsztfejlődés XII. pp. 225-240., Karsztfejlődés XII. pp. 225-240., 2007
Tanács, E. –Szmorad, F. – Bárány-Kevei, I.: A review of the forest management history and present state of Haragistya karst plateau (Aggtelek Karst, Hungary)., Acta Carsologica 36/3. pp., 2007
Keveiné Bárány I.: Tájökológiai vizsgálatok a karsztokon., IV. Magyar Földrajzi Konferencia. Debrecen, pp. 226-230., 2008
Keveiné Bárány I.: A klíma-talaj-növényzet rendszer vizsgálata környezetérzékeny karsztokon., Tájkutatás-tájökológia (Szerk.: Csorba P. – Fazekas I. pp. 309-317., 2008
Keveiné Bárány I.: Geodiverzitás és tájdiverzitás. Földrajzi Közlemények 132.4.pp.431-439., Földrajzi Közlemények 132.4.pp.431-439., 2008
Samu A. – Keveiné Bárány I.: A karsztos tavak története és állapotváltozásai az aggteleki és szlovák karsztokon. Karsztfejlődés XIII. pp.117-135., Karsztfejlődés XIII. pp.117-135., 2009
Keveiné Bárány I.: A karsztok ökológiai rendszere., Földrajzi Tanulmányok. Volume 4. Szeged. p. 121., 2009
Keveiné Bárány I.: Az emberi beavatkozás hatása a karsztok növényzetére. in.: Tanulmánykötet Dr. Krajkó Gyula professzor 80. születésnapjára (Ed: Tóth J., Pál Á., Szónokyné Ancsin G.). pp.127-133., in.: Tanulmánykötet Dr. Krajkó Gyula professzor 80. születésnapjára (Ed: Tóth J., Pál Á., Szónokyné Ancsin G.). pp.127-133., 2009
Back »