Alföldi András tudományos éltműve  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48358
típus K
Vezető kutató Forisek Péter
magyar cím Alföldi András tudományos éltműve
Angol cím Life and work of an outstanding Hungarian scholar of 20th century
zsűri Kultúra
Kutatóhely BTK Klasszika Filológiai és Ókortörténeti Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Patay-Horváth András
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.290
FTE (kutatóév egyenérték) 0.93
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk célja Alföldi András életművének bemutatása és a vele kapcsolatos források Debrecenben található részének összegyűjtése, rendezése és rendszerezése volt. A pályázat eredményeként két Alföldi András tanulmánykötet (Magyarország népei és a Római Birodalom, valamint Keresztény császárok, pogány Róma) és egy teljes monográfia (A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire/A későrómai birodalom válaszúton) magyar fordítása jelent meg, nyomdában van egy további monográfia (Early Rome and the Latins/A korai Róma és a latinok), előkészületben egy válogatás Alföldi András vallástörténeti és néprajzi tárgyú tanulmányaiból. A pályázat eredményeit hat előadásban (ebből egy idegen nyelvű) és hét tanulmányban ismertettük. Nyomdai előkészítés alatt áll Forisek Péter tanulmánykötete Alföldi Andrásról. A pályázat eredményei, a kapcsolódó dokumentumok és Alföldi András debreceni egyetemi hagyatéka (tulajdonos: Klasszika-filológiai Tanszék önálló honlapon került bemutatásra (http://delfin.unideb.hu/~history/okor/alfoldi.html)
kutatási eredmények (angolul)
The purpose of our application was to give an overview of the oeuvre of András Alföldi, and collect and systemize the related sources available in Debrecen. As a result, two volumes of the translations of Alföldi’s smaller writings (Magyarország népei és a Római Birodalom [The Peoples of Hungary and the Roman Empire]; Keresztény császárok, pogány Róma [Christian Emperors, Pagan Rome]) as well as a whole major monograph of his (A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire/A későrómai birodalom válaszúton). A following monograph (Early Rome and the Latins/A korai Róma és a latinok) is currently under printing. Another selection of Alföldi’studies in the field of the history of religion and etnography. We gave an outline of the results of the application in six conference lectures (of which 1 was in foreign languages) and seven papers. Péter Forisek is about to publish an overall volume on András Alföldi, it is under printing. The results of the application, the related documents as well as the Debrecen University bequest of András Alföldi (the property of the Department of Classical Philology) have been published on a separate homepage (http://delfin.unideb.hu/~history/okor/alfoldi.html).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1787/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma. (Szerk. Patay-Horváth András-Forisek Péter), Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005
Forisek Péter - Patay-Horváth András: Alföldi András (1895-1981) (200-204. o.), Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma, 2005
Forisek Péter: Alföldi András a Debreceni Egyetemen, Debreceni Szemle (231-238. o.), 2005
Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton : I. Valentinianus és a senatus összeütközése (Ford. Patay-Horváth András, Szerk. Patay-Horváth András-Forisek Péter), Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2006
Forisek Péter - Patay Horváth András: Alföldi András levelezésének katalógusa (Debreceni hagyaték), http://delfin.unideb.hu/~history/okor/alfoldi.html, 2006
Forisek Péter: Tudóssors 1945 után. Adalékok Alföldi András emigrációjához, Debreceni Szemle 4. szám, 2007
Forisek Péter: Pányva vagy hurkos bot? Megjegyzések egy hérodotoszi szöveghelyhez., Jászkunság, Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Egyesület Folyóirata, LI. évf. 3-4. szám. 114-117., 2008
Forisek Péter: „Újításaival megsértette a régi törvényeket és ősi szokásokat”. Nagy Konstantin-képek a 20. századi történettudományban, Történelmi Tanulmányok. AUD - Acta Historica XV (2007) Különszám: Tolerancia-Intolerancia a történelem. konferencia, Eperjes, 2006. előadásai, megjelenés alatt, 2008
Forisek Péter: A Scholar’s Fate in Hungary after 1945. Reflections on the Emigration of András Alföldi, Kalendae. Studia Sollemnia in memoriam Johannis Sarkady. (ed. György Németh) HPS 17. Debrecen 2008. 117-139., 2008
Forisek Péter – Kerepeszki Róbert – Patay-Horváth András: Párhuzamos életrajzok. Alföldi András és Darkó Jenő a debreceni egyetem professzorai, VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen (2006. május 26-28.) http://mok7.unideb.hu/program.html, 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-07-19 12:43:17
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: BTK Ókortörténeti Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: BTK Klasszika Filológiai és Ókortörténeti Tanszék (Debreceni Egyetem).
vissza »