Life and work of an outstanding Hungarian scholar of 20th century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48358
Type K
Principal investigator Forisek, Péter
Title in Hungarian Alföldi András tudományos éltműve
Title in English Life and work of an outstanding Hungarian scholar of 20th century
Panel Culture
Department or equivalent Department of Classical Philology and Ancient History (University of Debrecen)
Participants Patay-Horváth, András
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 3.290
FTE (full time equivalent) 0.93
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Pályázatunk célja Alföldi András életművének bemutatása és a vele kapcsolatos források Debrecenben található részének összegyűjtése, rendezése és rendszerezése volt. A pályázat eredményeként két Alföldi András tanulmánykötet (Magyarország népei és a Római Birodalom, valamint Keresztény császárok, pogány Róma) és egy teljes monográfia (A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire/A későrómai birodalom válaszúton) magyar fordítása jelent meg, nyomdában van egy további monográfia (Early Rome and the Latins/A korai Róma és a latinok), előkészületben egy válogatás Alföldi András vallástörténeti és néprajzi tárgyú tanulmányaiból. A pályázat eredményeit hat előadásban (ebből egy idegen nyelvű) és hét tanulmányban ismertettük. Nyomdai előkészítés alatt áll Forisek Péter tanulmánykötete Alföldi Andrásról. A pályázat eredményei, a kapcsolódó dokumentumok és Alföldi András debreceni egyetemi hagyatéka (tulajdonos: Klasszika-filológiai Tanszék önálló honlapon került bemutatásra (http://delfin.unideb.hu/~history/okor/alfoldi.html)
Results in English
The purpose of our application was to give an overview of the oeuvre of András Alföldi, and collect and systemize the related sources available in Debrecen. As a result, two volumes of the translations of Alföldi’s smaller writings (Magyarország népei és a Római Birodalom [The Peoples of Hungary and the Roman Empire]; Keresztény császárok, pogány Róma [Christian Emperors, Pagan Rome]) as well as a whole major monograph of his (A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire/A későrómai birodalom válaszúton). A following monograph (Early Rome and the Latins/A korai Róma és a latinok) is currently under printing. Another selection of Alföldi’studies in the field of the history of religion and etnography. We gave an outline of the results of the application in six conference lectures (of which 1 was in foreign languages) and seven papers. Péter Forisek is about to publish an overall volume on András Alföldi, it is under printing. The results of the application, the related documents as well as the Debrecen University bequest of András Alföldi (the property of the Department of Classical Philology) have been published on a separate homepage (http://delfin.unideb.hu/~history/okor/alfoldi.html).
Full text http://real.mtak.hu/1787/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma. (Szerk. Patay-Horváth András-Forisek Péter), Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2005
Forisek Péter - Patay-Horváth András: Alföldi András (1895-1981) (200-204. o.), Alföldi András: Keresztény császárok, pogány Róma, 2005
Forisek Péter: Alföldi András a Debreceni Egyetemen, Debreceni Szemle (231-238. o.), 2005
Alföldi András: A későrómai birodalom válaszúton : I. Valentinianus és a senatus összeütközése (Ford. Patay-Horváth András, Szerk. Patay-Horváth András-Forisek Péter), Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2006
Forisek Péter - Patay Horváth András: Alföldi András levelezésének katalógusa (Debreceni hagyaték), http://delfin.unideb.hu/~history/okor/alfoldi.html, 2006
Forisek Péter: Tudóssors 1945 után. Adalékok Alföldi András emigrációjához, Debreceni Szemle 4. szám, 2007
Forisek Péter: Pányva vagy hurkos bot? Megjegyzések egy hérodotoszi szöveghelyhez., Jászkunság, Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Egyesület Folyóirata, LI. évf. 3-4. szám. 114-117., 2008
Forisek Péter: „Újításaival megsértette a régi törvényeket és ősi szokásokat”. Nagy Konstantin-képek a 20. századi történettudományban, Történelmi Tanulmányok. AUD - Acta Historica XV (2007) Különszám: Tolerancia-Intolerancia a történelem. konferencia, Eperjes, 2006. előadásai, megjelenés alatt, 2008
Forisek Péter: A Scholar’s Fate in Hungary after 1945. Reflections on the Emigration of András Alföldi, Kalendae. Studia Sollemnia in memoriam Johannis Sarkady. (ed. György Németh) HPS 17. Debrecen 2008. 117-139., 2008
Forisek Péter – Kerepeszki Róbert – Patay-Horváth András: Párhuzamos életrajzok. Alföldi András és Darkó Jenő a debreceni egyetem professzorai, VII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Debrecen (2006. május 26-28.) http://mok7.unideb.hu/program.html, 2006

 

Events of the project

 
2011-07-19 12:43:17
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: BTK Ókortörténeti Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: BTK Klasszika Filológiai és Ókortörténeti Tanszék (Debreceni Egyetem).
Back »