Substatiation of adaptation of composites in agriculture  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48359
Type K
Principal investigator M. Csizmadia, Béla
Title in Hungarian Textilkompozitok mezőgazdasági alkalmazásának mechanikai megalapozása
Title in English Substatiation of adaptation of composites in agriculture
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Faculty of Mechanical Engineering (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Csatár, Attila
Égert, János
Fenyvesi, László
Judák, Endre
Pere, Balázs
Sági, Gábor
Szabó, István
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 10.530
FTE (full time equivalent) 6.08
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a textilkompozit rétegek anyagjellemzőinek megállapítási módjára dolgozott ki eljárást a mátrix és a szálanyag tulajdonságaiból meghatározva azt. Megállapította azokat a dimenzió nélküli tényezőket, amelyek hatással vannak az anyagtulajdonságra. Ezek függvényében végeselem eljárással térbeli cellamodellt alakított ki, amely alkalmas az anyagtulajdonságok számítására. A számítási módszert konkrét kísérleti eredményekkel ellenőrizve igazolta a számítási modell helyességét. A kutatás foglalkozott a textilkompozit lemez csillapításával is. Megállapította, hogy a belső csillapítás Coulomb csillapítással közelíthető.
Results in English
The research developed method for the evaluation of the material properties of composites using the properties of the matrix and the reinforcement. Determined those dimensionless factors which affecting the composite’s material properties. Developed the finite element spatial cell model of the composite which is capable to evaluate the composite’s material properties. The evaluation method was checked and verified using experimental results. The research dealt with the damping properties of the composite plate. Ascertained, that the inner damping can be approximated using Coulomb damping.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48359
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bojtár G. – M. Csizmadia B. – Égert J.: Üvegszálas textil kompozit anyagok mechanikai viselkedésének végeselemes modellezése, Gép, 2008, 10-11. sz. 23-29. old., 2008
Petróczki Károly: Kompozit anyagok Poisson tényezőjének mérése, MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr.31, p. 32-36. Gödöllő, 2006. január 24., 2006
Csizmadia, Béla – Sági, Gábor: Damping properties of textile composite materials, ZAT’ 2007 – Symposium AVMS’ 2007 – Timisoara, 24. May. 2007, 2007
Bojtár Gergely – Dr. M. Csizmadia Béla: Textil kompozitrétegek anyagjellemzőinek becslési módszere, 10. Magyar Mechanikai Konferencia, 2007 augusztus 27-29., 2007
Sági Gábor - Csizmadia Béla: Mérőkészülék tiszta nyírás megvalósítására csúsztató rugalmassági modulus méréséhez, MTA AMB XXIX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása, Gödöllő, 2005
Sági Gábor - Csizmadia Béla - Judák Endre: Mérőkészülék kompozitok nyírási szilárdságának meghatározására, GÉP, LVI. évfolyam, 2005. 2-3. szám, p. 112-117., 2005
Égert J. - Pere B. – Égertné Molnár É.: Csövek varrathibái textil kompozitos javításának szilárdságtani vonatkozásai, EMT Műszaki Szemle, Különszám 2008., 125 - 131 old. (ISSN 1454-0746), 2008
Pere B. – Égert J. – Szabó T.: Reinforcement of inner and outer circular failures of pipes by textile composite layers, Journal of Computational and Applied Mechanics, (közlésre elfogadva 2009 január), 15 old., 2009
Égert J.: Finite Element Mechanical Modeling Opportunities in Machine Design, Acta Technica Jaurinensis, Vol. 1, No. 1, 2008, pp. 47-59., 2008
Égert J. - Pere B.: Acélcsövek külső és belső körhibáinak kompozit szalagos javítása – végeselem analízis, Gép, 2008, 10-11. sz., 30-35. old., 2008
Pere B. - Égert J.: Külső és belső hosszirányú hibát tartalmazó csövek kompozit-szövetes javításának végeselm analízise (tervezett cikk), EMT Műszaki Szemle, 2009
Bojtár G. – Égert J.: 2D és 3D végeselem modell-cellák textil kompozit rétegek anyagállandóinak meghatározásásra (tervezett cikk), EMT Műszaki Szemle, 2009
Csizmadia B. - Égert J. - Bojtár I.: Textilkompozitok anyagtulajdonságainak tervezési módszere [in: Sajátos anyagmodellek és alkalmazásuk a mezőgazdasági gépészetben], MGI Könyvek, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2009
Back »