Researches on the Cultural History of the Ottoman Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48361
Type F
Principal investigator Sudár, Balázs
Title in Hungarian A török hódoltság művelődéstörténetének kutatása
Title in English Researches on the Cultural History of the Ottoman Hungary
Panel Literature
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2005-02-01
Closing date 2010-06-30
Funding (in million HUF) 3.705
FTE (full time equivalent) 3.23
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaim célja a török hódoltság művelődéstörténetéről való ismereteink elmélyítése volt. Három területen értem el eredményeket. 1. Összegyűjtöttem és áttekintettem a hódoltságra vonatkozó oszmán verses krónikákat (közülük egyet lefordítottam). 2. Átírtam a török énekmondás legkorábbi dallamgyűjteményét, valamint elemeztem három hangszer keleti kapcsolatait (citera, koboz, dob). 3. Elkészítettem a hódoltsági muszlim imahelyek, türbék, és bektasi kolostorok adattárát. Részletesen – önálló monográfiában - elemeztem a pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi történetét. Számos tanulmányt adtam közre Evlia cselebi útleírásának részproblémáiról.
Results in English
My aim was to enhance our knowledge on the cultural history of the period of Ottoman domination in Hungary. My research work can be divided into three fields. 1. I have collected and examined all the Ottoman narrative poems having any reference to the Ottoman domination in Hungary. One of these sources have been translated into Hungarian. 2. I have transcribed the earliest musical collection from the period and surveyed the history of three instruments (zither, koboz, drum) with a special focus on the possibility of their oriental origin. 3. I have prepaired a database of Muslim shrines, mausoleums and Bektashi convents of Ottoman dominated Hungary. I have published a book on the history of the Hasan Pasha Jami and wrote several articles analyzing various passages of Eviya Chelebi’s Travelogue.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48361
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sudár Balázs: A hódolt Pécs történetéhez., In: A 2006. és 2007.évi Előadások Pécs történetéből c. konferenciák válogatott előadásai. Szerk. KAPOSI Zoltán–VONYÓ József. Pécs, 2009. 11–20. (Tanulmányok Pécs történet, 2009
Sudár Balázs: Ki volt Jakováli Haszan pasa?, Pécsi Szemle 9(2006):1, 27–34., 2006
Sudár Balázs: Egy budai török értelmiségi könyvtára a 16. században., Történelmi Szemle 47(2005[2006]):3/4, 315–331., 2006
Sudár Balázs: Török énekmondók Egerben., Magyarország védelme – Európa védelme Balassi Bálint és Bocskai István korában. Studia Agriensia, 24(2006) 199–211., 2006
Sudár Balázs: Kanizsa 1601. évi ostroma török szemmel., Hadtörténelmi Közlemények 119(2006):4, 1025–1058., 2006
Sudár Balázs: A Rudas a törökkorban. The Rudas in the Turkish Period. / Das Rudas-Bad in der Türkenzeit., Rudas gyógyfürdő – Thermal Baths – Heilbad. Szerk. Radnainé Keresztes Mária. Budapest, 2006, 8–25., 2006
Sudár Balázs: Egy török költőnő a férfiak között. Mihrí hátún., Történelmi Szemle 49(2007):2, 179-195., 2007
Sudár Balázs: Platón Pécsett. Egy hódoltsági legenda nyomában. Pécsi Szemle 10(2007):2, 14-27., Pécsi Szemle 10(2007):2, 14-27., 2007
Sudár Balázs: Megjegyzések a pécsi dzsámik történetéhez., Tanulmányok Pécs történetéből 19. A Pécs gazdasága és társadalma a 18–20. században és a Pécs évszázadai című, 2005. évi konferenciák válogatott előadásai. Szerk. Kaposi, 2007
Sudár Balázs: Bektaşi Monasteries in Ottoman Hungary (16th–17th centuries)., Acta Orientalia Academaiae Scientiarum Hungariae. 61(2008):1–2, 227–248., 2008
Sudár Balázs: A „török Tinódik” és az oszmán históriás énekek., Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika: A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai, szerk. Csörsz Rumen István, Kolozsvár, Kriterion, 2008., 2008
Sudár Balázs: Ádil szultán és az igricek „csácsogó éneke”. Egy nogáj epikus ének történeti hátteréről., Folklór és történelem. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest, 2007 [2008], 240–267., 2008
Sudár Balázs: Oszmán-török irodalom., Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest, 2008., 2008
Sudár Balázs: Oszmán-török történetírók a hódoltságról., Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest, 2008., 2008
Sudár Balázs: Oszmán-török zene., Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest, 2008., 2008
Sudár Balázs: Az ismétlések művészete. Szöveg és dallam az ásik-költészetben., Folklór és zene. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest, 2009, 487–499., 2009
Sudár Balázs: Tko je bio Hasan-paša Jakovali?, Scrinia Slavonica (2009), 398–406., 2009
Sudár Balázs: A Bécsi-kapu átdöfött pajzsa és a szultáni kar ereje., Keletkutatás 2009 ősz [2010], 91–100., 2010
Sudár Balázs: Osmanlı Macaristanı'nda Camiler ve Mescitler., Thirtheenth International Congress of Turkish Art. Ed. by Géza Dávid – Ibolya Gerelyes. Budapest, 2009 [2010], 637-650., 2010
Sudár Balázs: A sas meg az oroszlán., Az Egri Vár Hiradója. 41–42(2009) [2010], 2010
Sudár Balázs: A pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi., Budapest, Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, 2010
Sudár Balázs: Az íjászat tudományának könyve. Egy XIV. századi mameluk kézikönyv az íjászatról., Hadtörténelmi Közlemények 123(2010):1–2, 338–352., 2010
Sudár Balázs: Evlia Cselebi és a magyar őstörténet., Kőrösi Csoma Sándor és az Út. Szerk. Gazda József – Szabó Etelka. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2010, 172–178., 2010

 

Events of the project

 
2011-12-13 17:10:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »