Királis vegyületek szintézise poláris fémorganikus vegyületek regio- és sztereoszelektív reakcióival  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48362
típus K
Vezető kutató Faigl Ferenc
magyar cím Királis vegyületek szintézise poláris fémorganikus vegyületek regio- és sztereoszelektív reakcióival
Angol cím Synthesis of Chiral Compounds via Regio- and Stereoselective Reactions of Polar Organometallics
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szerves Kémia és Technológia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Ágai Béla
Feldhofferné Vas Bernadett
Láczai Szabóné Thurner Angelika
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.775
FTE (kutatóév egyenérték) 6.36
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatómunka során hatékony szintetikus módszereket dolgoztunk ki atropizomériát mutató új 1-arilpirrol-származékok előállítására poláris fémorganikus reagensekkel. Három kulcsintermedier optikai izomerjeinek rezolválását oldottuk meg és az enantiomerek abszolút konfigurációit röntgendiffrakció és CD-spektroszkópia segítségével meghatároztuk. Szintetikus módszereket dolgoztunk ki az optikailag aktív 1-arilpirrol-származékok további kémiai átalakításaira, és több új, az irodalomban eddig nem ismert bifunkciós vegyületet állítottunk elő. Az atropizomerek sztereokémiai stabilitását moklekulamodellezéssel becsültük meg az eredményeket néhány esetben összevetettük az NMR-mérésekkel kapott kísérleti adatokkal. Új kinetikus rezolválási módszereket dolgoztunk ki optikailag aktív 2-benziloximetil-3-helyettesített-oxiránok előállítására, majd fémorganikus bázisok jelenlétében megvalósítottuk enantioszelektív átrendeződési reakcióikat. A kapott optikailag aktív oxetánokból és cisz-but-2-én-1,4-diol-származékokból optikailag aktív heterociklusokat (pirrolidin, pirrolin, stb) állítottunk elő. A kutatási eredményeket új, biológiai tesztelésre átadott vegyületek szintézisében hasznosítottuk és tesztreakciókat végeztünk a bifunkciós vegyületek királis ligandként, szintetikus építőelemként történő hasznosítására.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of the research project efficient methods were developed for the preparation of new 1-arypyrrole derivatives using polar organometallics. Three atropisomeric key compounds were resolved and the absolute configurations of the enantiomers were determined by X-ray and CD-spctroscopy. Synthetic methods have been elaborated for further chemical transformations of the optically active 1-arylpyrroles. Thus, series of new bifunctional chiral compounds were prepared. Rotational barriers were estimated by molecular modelling and the results were compared (in several cases) with the experimental NMR data. New kinetic resolution methods were also developed for the preparation of optically active 2-benzyloxymethyl-3-substituted-oxiranes then base promoted enantioselective rearrangement reactions were carried out. The produced optically active oxetane- and cis-but-2-ene-1,4-diol derivatives were transformed into optically active heterocycles (pyrrolidines, pyrrolines, etc). Our results were applied in the synthesis of new pyrrolobenzoxazepines which were sent for biological screening. On the other hand test reactions were carried out with the new compounds to check their properties as chiral ligands or synthetic building blocks.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1788/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ferenc Faigl: Synthesis and investigation of new optically active compounds having C1 symmetry, 2nd Preparation Meeting for EU Marie Curie Actions RTN, Torino, Italy, orális előadás, 2005
Bernadett V. Feldhoffer, Adrienn Kun, Angelika Thurner, Ferenc Faigl: New, reagent controlled site selective metalation reactions of 1-(substituted phenyl)pyrroles, XVI. FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Budapest, pószteres előadás, book of abstracts p. 217., 2005
Faigl Ferenc, Feldhofferné Vas Bernadett, Thurner Angelika: Új atropizomériát mutató vegyületek előállítása 1-(alkilfenil)pirrolok regioszelektív mono- és dimetallálási reakcióival, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, pószteres előadás, 2005
Ferenc Faigl: Novel methods for the separation of optical isomers, NATO ASI "New Methods and Technologies in Organic Chemistry for Sustainable Development" (NeMeTOC) Siena, Italy, orális előadás, booklet of lectures, 25 pages, 2005
Angelika Thurner, Ferenc Farkas, Melinda Battancs, Ferenc Faigl: Organometallic approach to the synthesis of new optically active oxetane and pyrrolidine derivatives, XVI. FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Budapest, pószteres előadás, book of abstracts p. 208., 2005
Faigl Ferenc, Thurner Angelika, Feldhofferné Vas Bernadett, Farkas Ferenc: Új királis pirrol- és pirrolidin-származékok szintézise, MTA Terpenoidkémiai és Elemorganikus Munkabizottság Ülése, Budapest, orális előadás, 2005
Ferenc Farkas, Melinda Battancs, Angelika Thurner, Béla Simándi, László Poppe, Ferenc Faigl: Racém (Z)-2,3-epoxibutanol-származékok enzimkatalizált kinetikus rezolválása, Kinetic resolution of racemic (Z)-2,3-epoxybutanol derivatives., Műszaki szemle (Cluj, Romania), 39-40, 13-16., 2007
Ferenc Farkas, Angelika Thurner, Ervin Kovács, Ferenc Faigl: Új, királis, négy és öttagú, O- és N-heterociklusos vegyületek enantioszelektív szintézise, Enantioselective synthesis of new, chiral, O- and N-heterocycles, Proceedings, 12th International Conference of Chemistry, Csíkszereda 2006, p. 113. ISBN-10 973-7840-14-3, ISBN-13 978-973-7840-14-1., 2006
Bernadett V. Feldhoffer, Adrienn Kun, Aangelika Thurner, Ferenc Faigl: Alkoximetil csoportot tartalmazó 1-arilpirrol-származékok szintézise, Synthesis of alkoxymethyl group containing 1-arylpyrrole derivatives., Proceedings, 12th International Conference of Chemistry, Csíkszereda, Csíkszereda 2006, p. 114. ISBN-10 973-7840-14-3, ISBN-13 978-973-7840-14-1., 2006
Bernadett V. Feldhoffer, Adrienn Kun, Aangelika Thurner, Mátyás Czugler, Gábor Tárkányi, Ferenc Faigl: Új, optikailag aktív 1-(szubsztituált aril)pirrol-2-karbonsavak szintézise, Synthesis of new, optical active 1-(substituted aryl)pyrrole-2-carboxylic acids., Proceedings, 12th International Conference of Chemistry, Csíkszereda 2006, p. 115. ISBN-10 973-7840-14-3, ISBN-13 978-973-7840-14-1., 2006
Faigl Ferenc: Heterociklusok metallálása, orális előadás, “V. Fémorganikus vegyületek a szerves szintézisben” szimpózium, Kóspallag-Nagyirtáspuszta, 2006
Ferenc Faigl, Béla Mátravölgyi, Angelika Thurner: Synthesis of new atropisomeric 1-arylpyrrole derivatives, 4th COST D24 WG Meeting and Symposium on the Catalysis as the Key to Highly Selective and Ecologically Benign Processes, Firenze, orális előadás, 2006
Ferenc Farkas, Melinda Battancs, Angelika Thurner, Béla Simándi, László Poppe, Ferenc Faigl: Racém (Z)-2,3-epoxibutanol-származékok enzimkatalizált kinetikus rezolválása, Kinetic resolution of racemic (Z)-2,3-epoxybutanol derivatives., Proceedings, 12th International Conference of Chemistry, Csíkszereda 2006, p. 112. ISBN-10 973-7840-14-3, ISBN-13 978-973-7840-14-1, 2006
Bernadett V. Feldhoffer, Adrienn Kun, Aangelika Thurner, Mátyás Czugler, Gábor Tárkányi, Ferenc Faigl: Új, optikailag aktív 1-(szubsztituált aril)pirrol-2-karbonsavak szintézise, Synthesis of new, optical active 1-(substituted aryl)pyrrole-2-carboxylic acids., Műszaki szemle (Cluj, Romania), 39-40, 17-19., 2007
Ferenc Faigl, Ferenc Farkas, Angelika Thurner, Gábor Tárkányi, Alessandro Mordini: Novel Methods for the Synthesis of Optically Active Oxirane, Oxetane and Pyrrolidine Derivatives, Proceedings of the 7th Korea-Hungary Symposium on Organic Chemistry, Budapest, 2007
Ferenc Faigl, Bernadett V. Feldhoffer, Béla Mátravölgyi, Angelika Thurner, Gábor Tárkányi: Blue Danube lecture: Regioselective metalation of 1-arylpyrroles: the key to the synthesis of a new family of atropisomeric compounds, Book of Abstracts, XII. Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Tihany, 2007, p. 26., 2007
Farkas, Ferenc, Thurner, Angelika, Kovács, Ervin, Hegedűs, László, Szöllősy, Áron, Faigl, Ferenc: Új, királis, négy- és öttagú heterociklusok enantioszelektív szintézise, Pószteres előadás, MKE Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007
Feldhofferné V. Bernadett, Thurner Angelika, Szöllősy Áron, Faigl, Ferenc: Királis aminometil csoportot tartalmazó 1-arilpirrol származékok szintézise., Pószteres előadás, MKE Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, 2007
Kovács Ervin, Farkas Ferenc, Hegedűs László, Szöllősy Áron, Thurner Angelika, Faigl Ferenc: Új, királis oxigén- és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek enantioszelektív szintézise; Enantioselective Synthesis of Novel O- and N-heterocyclic Compounds., Proceedings, 14th International Conference on Chemistry, Hung. Technical Scientific Society of Transylvania, Cluj, 2008, pp. 270-274. ISSN 1844-6293, 2008
Mátravölgyi Béla, Faigl Ferenc: Optikailag aktív 1-[2-(trifluormetil)fenil]pirrol származékok szintézise; Synthesis of Optically Active 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole Derivatives, Proceedings, 14th International Conference on Chemistry, Hung. Technical Scientific Society of Transylvania, Cluj, 2008, pp. 287-291. ISSN 1844-6293, 2008
Ferenc Faigl, Elemér Fogassy, Mihály Nógrádi, Emese Pálovics, József Schindler: Strategies in optical resolution: a practical guide., Tetrahedron: Asymmetry, 2008
Mátravölgy Béla, Faigl Ferenc: Optikailag aktív 1-(2-trifluormetilfenil)pirrol-származékok szintézise, orális előadás, Műszaki Kémiai Napok '08, Veszprém, 2008
Farka Ferenc, Thurner Angelika, Kovács Ervin, Hegedűs László, Faigl Ferenc: Optikailag aktív heterociklusok előállítása, orális előadás, Műszaki Kémiai Napok '08, Veszprém, 2008
Ferenc Faigl, Bernadett Vas-Feldhoffer, Miklós Kubinyi, Krisztina Pál, Gábor Tárkányi, Mátyás Czugler,: Efficient Synthesis of Optically Active 1-(2-Carboxymethyl-6-ethylphenyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, A New Atropisomeric 1-Arylpyrrole Derivative., Tetrahedron: Asymmetry, doi: 10.1016/j.tetasy.2009.01.010, 2009
Ferenc Farkas, Angelika Thurner, Ervin Kovács, Ferenc Faigl, László Hegedűs: Hydrogenolysis of O-protected hydroxyoxetanes over palladium: An efficient method for a one-step ring opening and detrytilation reactions, Catalysis Communication 10, 635-639, 2009
Ferenc Faigl, Bernadett Vas-Feldhoffer, Veronika Kudar, Mátyás Czugler, Krisztina Pál, Miklós Kubinyi: Synthesis and Optical Resolution of 1-[(3-Carboxy-1,1'-biphenyl)-2-yl]-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, Chirality doi: 10.1002/chir.20686, 2009
Ferenc Faigl, Béla, Mátravölgyi , Angelika Thurner,: Novel Methods for the Separation of Optical Isomers, New Methodologies and Techniques for a Sustainable Organic Chemistry (Eds.: Mordini, A., Faigl, F.). NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, Vol. 246., 2008
Ferenc Faigl, Gábor Tárkányi, Katalin Fogassy, Dóra Tepfenhardt, Angelika Thurner: Synthesis and Stereochemical Stability of New Atropisomeric 1-(Substituted phenyl)pyrrole Derivatives, Tetrahedron, 64, 1371-1377; doi: 01.1016/j.tet.2007.11.058, 2008
Faigl Ferenc, Farkas Ferenc, Kovács Ervin, Thurner Angelika, Hegedűs László, Mordini Alessandro: Racém 2,3-epoxibutanol-származékok rezolválása és enantioszelektív átrendeződési reakciói, Magyar Kémiai Folyóirat, 114, 114-119, 2008
Ferenc Faigl, Angelika Thurner, Ferenc Farkas, Melinda Battancs, László Poppe: Synthesis and enantioselective rearrangement of (Z)-4-triphenylmethoxy-2,3-epoxybutan-1-ol enantiomers, Chirality, 19, 197-202, 2007
Ferenc Faigl, Bernadett V. Feldhoffer, Angelika Thurner: Organometallic Approach to the Functionalization of Alkyl Groups Containing 1-Phenylpyrroles, Synth. Commun. 36, 2841-2849, 2006
Ferenc Faigl, József Schindler, Elemér Fogassy: Advantages of structural similarities of the reactants in optical resolution processes, Novel Optical Resolution Technologies, (vol. ed: K. Sakai, N. Hirayama, R. Tamura), Topics in Current Chemistry, Vol. 269, Springer Berlin, Heidelberg, pp. 133-158, 2006
Ferenc Faigl, Angelika Thurner, Melinda Battancs, Ferenc Farkas, László Poppe, Viktória Bódai, Ildikó Kmecz, Béla Simándi: Efficient, scalable kinetic resolution of cis-4-benzyloxy-2,3-epoxybutanol, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 3841-3847, 2005
vissza »