Korunk filozófiájának logikája és mentalitása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48370
típus K
Vezető kutató Pethő Bertalan
magyar cím Korunk filozófiájának logikája és mentalitása
Angol cím Logic and mentality of philosophy of our age
zsűri Kultúra
Kutatóhely Platon Könyvkiadó
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 3.435
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási időszakban folytattam a „Posztmodern” és a metafizika konfrontálásának és közös kimenetben tovább-gondolásának általam „peratológia” (peratológiai filozófia) címen meghirdetett programját. Japán út/viszony. Előzetes a XXI. századból (Második kötet. 2006) című könyvemben körvonalaztam a „keleti” vs. „nyugati” mentalitást, egyebek között a technikai civilizáció és az alétheia, a szimulakrum; a japán holonikus társadalom; a „bennszülött dekonstrukció”, a poszt-nukleáris és a peratológiai fenséges; a logika logicitása; a medialitás és a kontradiktórius önazonosság összefüggésében. Határjárás posztmodern Végeken (Platon, Budapest, 2006, 445 oldal) könyvem „A Média regulája” című fejezetében (285-434. oldal) felvázoltam a Média logikáját és mentalitását. „Lét” és „logika” témában történő filozófiai kutatásaim új eredményeit könyvfejezet formájában (Pethő Bertalan: Lét és létrontás. In: Németh László [szerk.]: Tükrök. Trefort Kiadó, Budapest, 2008, 191-246.), és folyóiratban (Létrontás – létépítés. Polgári Szemle 4 (2008), 4, 65-78.) publikáltam. Gottlob Frege vizsgálódásaiból kindulva „Lét-függvényt” koncipiáltam. Ennek vonatkozásában rekonstruáltam (Parmenidész, Platón és Arisztotelész filozófiája kapcsán) a „nyugati gondolkodás” lét-felfogását. Ezt a magyar nyelvhasználatból kiindulva állítottam kontrasztba – Hamvas Béla kifejezését figyelembe véve – a magyar „létrontás” terminussal, és az ezzel együtt sürgetőleg felmerülő „lét-építés” követelménnyel.
kutatási eredmények (angolul)
I continued to elaborate my philosophical program „peratology” (peratological philosophy) in respect of confrontation of the metaphysics on one hand and the post-metaphysical („postmodern”) thinking on the other aiming a common output of them for conceptualizing some relevant characteristics of our present age. In my book Japán út/viszony II. (2006) I have outlined the “Western” vs. “Oriental (Japanese)” mentalities in the terms – among others – of technical civilization and aletheia, simulacrum, holonic society, “indigenous deconstruction”, post-nuclear and peratological sublime, logic of logicity, contradictorial self-identity. In my essay A Média regulája (published in my book Határjárás posztmodern Végeken (2006, pp. 285-434.) I have tried to specify logic and mentality of the contemporary Media in context of its history. In my essay Lét és létrontás (Being and deterioration of Being; in: Németh László [ed.]: Tükrök. 2008, pp. 191-246.) I have introduced the concept “function of Being”. Having this concept elaborated by me I have reconstructed the Western philosophy of Being exemplified by Parmenides, Plato and Aristotle. I contrasted this philosophy with the philosophy of Being expressed by the Hungarian understanding of “lét” (a Hungarian noun, stemming from the Hungarian verb ”be”) and formulated by Béla Hamvas as “létrontás” (deterioration of Being). As a result of this investigation emerges the compelling demand of the “létépítés” (‘to build the Being’).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1789/
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Pethő Bertalan: A Média regulája., Polgári Szemle 2 (2006) 4, 22-35., 2006
Pethő Bertalan: Posztmodernológia., Korunk. Harmadik folyam 17 (2006), 7, 80-87., 2006
Pethő Bertalan: Japán út/viszony. Előzetes a XXI. századból. Második kötet. Platon, Budapest, 2006. (379 oldal), Platon, Budapest, 2006. (379 oldal), 2006
Pethő Bertalan: Határjárás posztmodern Végeken., Platon, Budapest, 2006. (445 oldal), 2006
Pethő Bertalan: Üres allizmus., Magyar Pszichológiai Szemle 62 (2007), 345-354., 2007
Pethő Bertalan: A Média regulája., in: Pethő B: Határjárás posztmodern Végeken, Platon, Budapest, pp. 285-434, 2006
Pethő Bertalan: Végiggondolni a globalizációt, In: Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox (szerk.): Hat vita. Platon, Budapest, 300-304., 2005
Pethő Bertalan: A rejtekút torkolata., In: Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox (szerk.): Hat vita. Platon, Budapest, 2005, 384-388., 2005
Pethő Bertalan: Hová lett a Bartók-modell?, In: Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox (szerk.): Hat vita. Platon, Budapest, 2005, 421-424., 2005
Pethő Bertalan: A pszichiátria mai krízise, modern és posztmodern tudomány kontextusában, Psychiatria Hungarica (megjelenése folyamatban), 2008
Pethő Bertalan: (Poszt)Modern és pszichiátria, Ideggyógyászati Szemle 61; 5-6:200-203, 2008
Pethő Bertalan: Szellem és kórságai., Korunk, Harmadik folyam 194:11-21,128, 2008
Pethő Bertalan: Deviancia és rendszerváltozás, Polgári Szemle 4, 2008
Pethő Bertalan: Létrontás – létépítés, Polgári Szemle 4 (2008), 4, 65-78., 2008
Pethő Bertalan: Lét és létrontás, pp.191-246 in: Németh L. (szerk.) Tükrök. Trefort Kiadó, Budapest, 2008
Pethő Bertalan: A lét léte. Tentamen peratologico-oeconomicum. (Munkacím), megjelentetésre készülőben, 2009
Pethő Bertalan: Bináris kód., pp. 200 – 219. In: Juhász Lilla – Bodansky György (szerk.): Az információs társadalom, 2007
Ohnsorge-Szabó László: Egyensúlyi gazdaságpolitika és nemzetstratégia. (A Nemzetstratégiai Alappillérek V. Konferenciáról), Polgári Szemle 2 (2006), 1, 42-47. ., 2006
Ludvigh Károly: Prospektív identitás vagy alkalmi konfiguráció. (A Nemzetstratégiai Alappillérek VI. Konferenciáról), Polgári Szemle 2 (2006) 6, 54-57., 2006
Pethő Bertalan: Korszakváltozásunk 07 (A Korszakváltozásunk – Mi Végre?” Konferenciával kapcsolatosan)., Magyar Hírlap 40 (2007), 41 (február 17. Hétvége) 16. o., 2007
Pethő Bertalan: Világnézet Magyarországon, in: Bogár László: Hálózatok világuralma. Kölcsey Intézet – Argumentum, Budapest, 2007, 295-301. o., 2007
Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox (szerk.):: Hat vita, Platon, Budapest, 2005, 425 oldal, 2005
Pethő Bertalan: A marxizmus és átfolyásai a posztmodernbe/posztkommunizmusba., In: Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox (szerk.): Hat vita. Platon, Budapest, 2005, 198-203., 2005




vissza »