Palládium-katalizált karbonilezési reakciók vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48391
típus K
Vezető kutató Skodáné Földes Rita
magyar cím Palládium-katalizált karbonilezési reakciók vizsgálata
Angol cím Investigation of palladium carbonylation reactions
zsűri Kémia 2
Kutatóhely TTK Szerves Kémia Szintézis és Katalízis (Pannon Egyetem)
résztvevők Kuik Árpád
Takács Eszter
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.070
FTE (kutatóév egyenérték) 7.41
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Sikeresen alkalmaztuk a palládium-katalizált karbonilezési reakciót új szteroid-aminosav hibridek, szteránvázas primer amidok, ferrocenoil-aminosavak és heterodiszubsztituált 1,1’-ferrocén-diamidok szintézisére, valamint a szteránváz és a ferrocénváz összekapcsolására. Vizsgáltuk az aminokarbonilezés és kettős karbonilezés szelektivitását befolyásoló tényezőket jód-ferrocén és aminosav-észterek, valamint aril-jodidok és aminok reakcióiban. Először valósítottunk meg kettős karbonilezést heterogenizált katalizátor segítségével átfolyásos mikroreaktorban. Homogén katalitikus és egyéb reakciók kombinálásával primer alfa-ketoamidokat, új szteránvázas imideket, N-acil-karbamid-, tetrahidro-piridazin származékokat és foszfin-oxidokat állítottunk elő. Bizonyítottuk, hogy az ionfolyadékok mint oldószerek használata lehetővé teszi a katalizátor újra felhasználását aminokarbonilezési reakcióban. Új 2beta-szubsztituált-3alfa-hidroxi- és 3alfa-szubsztituált-2beta-hidroxi-szteroidokat állítottunk elő szteránvázas epoxidok ionfolyadékok hatására lejátszódó gyűrűnyitási reakcióiban.
kutatási eredmények (angolul)
Palladium-catalysed carbonylation was successfully used for the synthesis of new steroid-amino acid hybrids, steroidal primary amides, ferrocenoyl amino acids, heterodisubstituted ferrocene 1,1’-diamides and ferrocene-steroid conjugates. The effect of various reaction conditions on the selectivity of aminocarbonylation and double carbonylation were investigated in the reactions of iodoferrocene with amino acid esters and in those of aryl iodides with amines. We were the first to carry out double carbonylation in a microfluidics-based flow reactor using immobilized Pd(PPh3)4 catalyst. Several primary alpha-ketoamides, new steroidal imides, steroidal N-acylurea and tetrahydro-pyridazine derivatives and phosphine oxides were synthesised by the combination of homogeneous catalytic and other organic reactions. It was proved that ionic liquids could be used as solvents in aminocarbonylation alpha- substituted -2beta-hydroxy steroids were synthesised by ionic liquid induced ring opening of steroidal epoxides.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1792/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
R. Skoda-Földes, L. Kollár: Facile synthesis of steroidal [16,17-c]-tetrahydro-pyridazine derivatives by one-pot Stille coupling and hetero Diels-Alder reactions, Synthesis: 2939-2943, 2006
R. Skoda-Földes, L. Kollár: Recent developments in palladium-catalyzed carbonylation of steroids — an alternative approach to steroidal carbonyl compounds and carboxylic acid derivatives, Pol. J. Chem. 80: 587-604, 2006
R. Skoda-Földes, L. Kollár: Stereoselective synthesis of androstane-based steroidal phosphine oxides possessing 16alpha-diphenylphosphinyl moiety, Synth. Commun. 36 (19): 2825-2832, 2006
R. Skoda-Földes: Palladium-catalysed aminocarbonylation of 17-iodo-5alfa-androst-16-ene with l-amino acid esters in ionic liquid, React. Kin. Catal. Lett. 90: 159-165, 2007
R. Skoda-Földes: Homogeneous Carbonylation Rections in the Synthesis of Compounds of Pharmaceutical Importance, Modern Carbonylation Methods (Ed. L. Kollár) Wiley-VCH, Ch. 12. pp 301-320, 2008
A. Horváth, R. Skoda-Földes, L. Kollár: Microwave assisted ring-opening of steroidal epoxides in ionic liquids (P.107), Advances in Synthetic Chemistry, Frankfurt, Germany, 2008
A. Kuik, R. Skoda-Földes, J. Balogh, L. Kollár: Synthesis of ferrocenoyl amino acid derivatives via homogeneous catalytic aminocarbonylation, J. Organomet. Chem. 690: 3237-3242, 2005
A. Horváth, R. Skoda-Földes, S. Mahó, Z. Berente, L. Kollár: Facile ring opening of 2,3-epoxy-steroids with aromatic amines in ionic liquids, Steroids 71: 706-711, 2006
A. Kuik, R. Skoda-Földes, A. C. Bényei, G. Rangits, L. Kollár: Formation of intramolecular hydrogen bonds in heterodisubstituted ferrocene diamides with a secondary and a tertiary amido group. X-ray structure of ..., J. Organomet. Chem. 691(13): 3037-3042, 2006
E. Takács, R. Skoda-Földes, P. Ács, E. Müller, G. Kokotos, L. Kollár: Prolinates as Secondary Amines in Aminocarbonylation: Synthesis of N-Acylated Prolinates, Lett. Org. Chem 3(1): 62-67, 2006
A. Kuik, R. Skoda-Földes, L. Jánosi, L. Kollár: Facile synthesis of unsymmetrical 1,n’-disubstituted ferrocenoyl amino acid derivatives by palladium-catalyzed aminocarbonylation, Synthesis: 1456-1458, 2007
E. Takács, Cs. Varga, R. Skoda-Földes, L. Kollár: Facile synthesis of primary amides and ketoamides via a palladium-catalysed carbonylation–deprotection reaction sequence, Tetrahedron Lett. 48: 2453-2456, 2007
J. Balogh, V. Zsoldos-Mády, D. Frigyes, A. C. Bényei, R. Skoda-Földes, P. Sohár: Synthesis of Novel Ferrocene Labelled Steroidal Derivatives via Palladium-catalysed Carbonylation. X-ray Structure of ..., J. Organomet. Chem. 692: 1614-1618, 2007
J. Balogh, S. Mahó, V. Háda, L. Kollár, R. Skoda-Földes: Facile synthesis of steroidal primary amides via palladium-catalyzed aminocarbonylation of steroidal alkenyl halides, Synthesis: 3040-3042, 2008
J. Balogh, Á. Kuik, L. Ürge, F. Darvas, J. Bakos, R. Skoda-Földes: Double Carbonylation of Iodobenzene in a Microfluidics-based High Throughput Flow Reactor, J. Mol. Catal. A. DOI: 10.1016/j.molcata.2008.11.035, 2009
J. Balogh, Z. Berente, D. Frigyes, L. Kollár, R.Skoda-Földes: Synthesis of ferrocenoyl L-arginine derivatives by homogeneous catalytic carbonylation, Synth. Comm. 39: 887-895, 2009
vissza »