Legal Rule and Legal Life. Empirical and Theoretical Studies about the Contract Law of the Imperium Romanum and their Continuance in the European Private Law Systems, especially in the Hungarian Contract Law  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48395
Type K
Principal investigator Jakab, Éva
Title in Hungarian Jogszabály és jogélet. Empirikus és elméleti kutatások az Imperium Romanum szerződési jogáról és annak továbbéléséről az európai magánjogi rendszerekben, különös tekintettel a magyar szerződési jogra.
Title in English Legal Rule and Legal Life. Empirical and Theoretical Studies about the Contract Law of the Imperium Romanum and their Continuance in the European Private Law Systems, especially in the Hungarian Contract Law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Roman Law (University of Szeged)
Participants Molnár, Imre
Schmidt, Beatrix
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 3.900
FTE (full time equivalent) 1.53
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás fő célja egy modern, kritikus kiadása volt a szerződési formuláknak. Kiindulópontul egy régi művet választottunk a XVI. századból: De formulis et solemnibus populi Romani verbis libri VIII. A kutatás lényege a humanista munka digitalizálása és kiegészítése volt, egy kommentált szövegkiadás előállítása. A munkát a szerződési jogra koncentráltuk. Szükséges volt az időközben publikált források beemelése, pl. G. Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum, Roma 1999. Már Ernst Rabel rámutatott a klasszikus római jog kazuisztikus szerkezetére és hangsúlyozta, hogy a felelősségi és veszélyviselési szabályok csak e kazuisztika keretében ismerhetők meg; javasolta a szerződési típusokon belüli differenciálást a szerződés tárgya szerint. Ezt a gondolatot követik az elkészült publikációk, de meglepően már Brissonius is ebben a felfogásban dolgozta fel a római szerződési jogot. A kutatási projekt eredménye, a publikáció is ezt az elvet követi és az egyes szerződéseket szocio-ökonomikus kontextusukban elemzi. A szerződési minták szisztematikus összegyűjtése és a tipikus szerződési klauzulák kiemelése izgalmas panorámát kínál a jogéletről. Szükséges volt továbbá a humanista tudós értékes munkájának kiegészítése az új epigráfiai forrásokkal, az időközben kiadott latin nyelvű okiratokkal. Brissonius latin nyelvű szövegeit magyarra fordítottuk és részletes kommentár igyekszik megkönnyíteni a modern olvasó számára a komprimált utalásokat és idézteket a szerződési formulákból.
Results in English
The main goal of the project was creating a modern, revisited collection of contract formulas. We worked on the collection of Barnabas Brissonius from the 16th century: De formulis et solemnibus populi Romani verbis libri VIII. The main goal was revising this work, focused on contract law. It was also necessary to add new sources, published in the meantime, for example G. Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum, Roma 1999. Ernst Rabel pointed out the casuistic character of responsibility and risk rules in ancient Roman law and argued for a separate treating. It seems to be very surprising but already Brissonius recognised this principle and structured the main groups of his work. The main product of the project, the ready volume follows his idea and treats the special types of each contract (special socio-economical contents) separately. The systematical collection and redaction of contract drafts and typical contract clauses from the commentary works of the classical Roman jurists and from the ancient literature offers an interesting view for the modern reader. It was also necessary to collect and comment the new published Latin documents about contract law (epigraphical sources)and add it to the valuable work of our humanist. The Latin texts of Brissonius were translated into Hungarian, for making it fit for the modern readers. A detailed commentary makes it easy to understand the short clauses and hints to every day legal life.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48395
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jakab Éva: Szerződési formulák és római jog B. Brissonius alapján, megjelenés alatt, 2009
Molnár Imre: Locatio conductio. Fejezetek az ókori Róma szerződési jogából, megjelenésre előkészítve, 2009
Jakab Éva: HUmanizmus és jogtudomány, Acta Jur. et Pol. Szeged (megjelenés alatt), 2009
Jakab Éva: Risikomanagement beim Weinkauf. Periculum und Praxis im Imperium Romanum, C. H. Beck, 2009
Jakab Éva: Vertragsformulare im Imperium Romanum, ZSSR (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 123 (2006) 71-101, 2006
Jakab Éva: Sale with Earnest Money in the Papyri, Symposion. Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte 16. WienAnwendung. Szerk. W. Ernst / É. Jakab, Springer-Verlag, Berlin 2005, 87-110., 2005
Jakab Éva: Usus Antiquus Juris Romani. Antikes Recht in lebenspraktischer Anwendung. Szerk. W. Ernst / É. Jakab, Springer-Verlag, Berlin 2005, 241 oldal., Springer-Verlag, Berlin 2005, 241 oldal, 2005
Jakab Éva: TPSulp. 48 e 49: contratti e operazioni bancarie a Puteoli, Fides, humanitaas, ius. Studi in onore di Luigi Labruna, 2595-2621. oldal, 2008
Jakab Éva: Panem ... Gabonafuvarozasi szerzödesek az okori forrasokban, Festschrift Besenyei, hg. von I. Szabo, Szeged 2008, 286-298., 2008
Jakab Éva: Consensual Contracts at Athens. Antwort auf E. Cohen, Symposion 2003 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte 17), hg. von H.-A. Rupprecht, Wien 2006, 85-91., 2006
Jakab Éva: Kockazat es kalkulacio az epitesi vallalkozasnal, Kockazat es kalkulacio az epitesi vallalkozasnal, in: Miskolci Jogi Szemle 1 (2006) 19-27., 2006
Jakab Éva: „Becsületbeli emberölés” (Ehrenmord), Bünügyi mozaik. Tanulmanyok Vida M. tiszteletere, szerk Nagy F., Szeged 2006, 405-413., 2006
Jakab Éva: Binnenzölle auf Seefracht, Sarajevo Law Review (megjelenés alatt), 2005
Jakab Éva: SEG XLVIII, 96: Steuergesetz oder Frachtvertrag?, Symposion. Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte 19. WienAnwendung. Szerk. W. Ernst / É. Jakab, Springer-Verlag, Berlin 2005, 87-110., 2007
Back »