Környezeti változások komplex értékelése az Alföldön földrajzi, geoinformatikai és távérzékelési módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48400
típus K
Vezető kutató Rakonczai János
magyar cím Környezeti változások komplex értékelése az Alföldön földrajzi, geoinformatikai és távérzékelési módszerekkel
Angol cím Complex evaluation of the environmental changes on Great Hungarian Plain useing geography, geoinformatics and remote sensing
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kovács Ferenc
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.226
FTE (kutatóév egyenérték) 1.80
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A különböző módszerekkel végzett kutatásaink azt bizonyítják, hogy globális klímaváltozás hatásait nem csak klimatikus adatokkal lehet mérni. A talajvízkészletek változásai, de különösen a talajok bemutatott átalakulásai nem az epizodikus eseményeket tükrözik, hanem inkább a trendszerű folyamatokat jelzik. A talajvíz csökkenése több kapcsolatrendszeren keresztül is érvényesíti hatásait. Egyrészt a mélyebbre kerülő talajvízszint mind nehezebben érhető el és hasznosítható a növényzet számára, ami a biomassza csökkenését eredményezi, sőt jelentős változás esetén vegetációváltozást is okozhat. Másrészt azonban a talajvíz változása módosítja a talajok vertikális víz- és sómozgását, ami a talajok genetikai típusának átalakulásával jár együtt. Ennek következtében szikesedési folyamatok indulhatnak el, vagy szikes talajok esetében akár egy sócsökkenési folyamat is elindulhat. Mind a két esetben a talaj minőségének változása a természetes vegetáció átalakulását vonja magával. A fenti folyamatoknak több fontos következménye is van. Megváltozik a talajok termőképessége (az imént említett esetben például javul), és ezzel egy időben jellegzetes – nemzeti parkokban is védett – táji értékek tűnnek el klimatikus okok miatt (pl. a sajátos magyar puszta is több felé átalakulóban van). A talajvíz készletek csökkenése, a talajok átalakulása, a vegetáció lassú módosulása a tájváltozáson túl jelentős gazdasági következményekkel jár, éppen ezért fokozott figyelmet érdemelne.
kutatási eredmények (angolul)
Our research, applying various methods, has proved that the outcomes of global climate change can be assessed not only by climatic data. The modification of water reserves and especially the transformation of soils do not resemble the episodic extremities but rather sign the trend of changes. Firstly, the deeper the water table moves the more difficult the plants can reach and utilise groundwater, which finally leads to the decrease of the biomass. In extreme cases, groundwater depletion might cause permanent changes in the composition of natural vegetation. Secondly, changes in groundwater can also modify the vertical water and salt transfer in soils, which might result in the transformation of genetic soil types. As a consequence, sodification processes or under reverse conditions desalination can be observed. In both cases the modification of soil type is followed by the change of natural vegetation. There are various important consequences of the above processes. The fertility of soils can change and in the meantime characteristic landscape elements under natural protection may disappear due to climatic causes (e.g. the special Hungarian “puszta” is transforming at many locations). Beside their effects on the landscape the decrease of groundwater reserves, the transformation of soils and the slow modification of vegetation can have significant economic consequences as well, thus these processes should deserve an increased attention.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48400
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rakonczai J.: Természetes tájváltozások napjainkban/Aspectul actual al peisajului., In: Rakonczai J. (szerk.): A vízből született táj – Peisajul născut din ape143-148., 2008
Rakonczai, J.: A globális változások hatásai a Duna-Tisza köze vízháztartására., Kertész – Dövényi – Kocsis (szerk.): A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei CD (ISBN 963 9545 120) 8 old, 2006
Rakonczai, J.: Változó táj az Alföldön, Blahó J.-Tóth J. (szerk.): Tanulmányok Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. Orosháza-Pécs. 116-124., 2006
Rakonczai, J.: A globális klímaváltozás mérhető következményei a Magyar Alföldön., Galbács, Z. (ed.): The 14th Symposium on analytical and environmental problems. 260-264., 2007
Kovács. F.: Evaluation of landscape changes with respect to presumed climate change using remote sensing methods, Kovács, Cs. (ed.) From villages to cyberspace. 359-369., 2007
Rakonczai J.: A globális változások néhány mérhető következménye és tájaink átalakulása, In: Orosz et al (szerk.): IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. II. 284-289., 2008
Rakonczai J.: Climate change – aridification – changing soil – transforming landscape, Proceedings Volume of 15th Congress of ISCO. CD-ROM. Geographical Research Institute, Budapest. p.4. interneten: http://tucson.ars.ag.gov/isco/isco15/MS.htm, 2008
Kovács F. - Rakonczai J.: A padkás erózió folyamata és mérése az Alföldön, Kiss - Mezősi (szerk.): Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon - Földrajzi Tanulmányok 2. 119-127., 2008
Rakonczai, J.: The effect of global changes to the alteration of soils and the landscape in the Great Hungarian Plain, Eurosoil 2008 - Book of abstracts 325., 2008
Kovács F.: Evaluation of landscape changes using GIS methods with special regard to aridification, Proceedings Volume of 15th Congress of ISCO. CD-ROM. Geographical Research Institute, Budapest. p.4., 2008
Kovács F.: A vegetáció multispektrális értékelése a Duna-Tisza közén (Nagy időfelbontású regionális biomassza-monitoring), In: Csorba P. – Fazekas I. (szerk.) Tájkutatás – Tájökológia. Meridián Alapítvány, Debrecen. pp.367-374., 2008
Rakonczai J. – Kovács F.: A szárazodási folyamat értékelése és néhány gyakorlati következménye, Csorba P. (szerk.) Debreceni Földrajzi Disputa (Disputatio Geographica Debrecina). pp.73-83., 2005
Kovács F. – Szatmári J. – Rakonczai J.: Szikpadkás talajerózió értékelése az Alföldön térinformatikai módszerekkel., III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD kiadvány. MTA FKI, Budapest. p.10., 2006
Kovács, F. – Szatmári, J. – Rakonczai, J.: Assessment of the special soil degradation (bench erosion) with GIS methods from the Great Hungarian Plain, in.: J. Suarez – B. Márkus (ed.) Shaping the future of Geographic Information Science in Europe. Proceedings of 9th AGILE Conference on Geographic Information Sci. 29-35, 2006
Kovács, F.:: A biomassza-mennyiség regionális változásainak vizsgálata a Duna-Tisza közén műholdfelvételek alapján., Kiss A. – Mezősi G. – Sümeghy Z. (szerk.) Táj, környezet és társadalom. Ünnepi Tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. SZTE ÉTT, SZTE TFGT, Szeg, 2006
Rakonczai, J.: Klímaváltozás – aridifikció - változó tájak, Kiss – Mezősi – Sümeghy (szerk.): Táj, környezet és társadalom. 593-601., 2006
Rakonczai, J. – Kovács, F.: Evaluating the process of aridification on the example of the Danube-Tisza Interfluve., G. J. Halasi-Kun (ed.) Sustainable development in Central Europe. Pollution and water resources. Columbia University Seminar Proceedings. Vol. XXXVI. 2004-2006. 107-116., 2006
Rakonczai, J. – Kovács, F.: A padkás erózió folyamata és mérése az Alföldön., Agrokémia és Talajtan 55.évf. 2.sz. pp.329-346., 2006
Rakonczai, J.: Global change and landscape change in Hungary, CGeogr. Fis. Dinam. Quat. 30. 229-232., 2007
J. Rakonczai – G. Bozsó – K. Margóczi – Gy. Barna – E. Pál-Molnár: Modification of salt-affected soils and their vegetation under the influence of climate change at the steppe of Szabadkígyós (Hungary), Cereal Research Communications, 36:5. 2041-2045., 2008
Rakonczai, János – Li, Jing – Kovács, Ferenc – Gong, A-Du: Climate change and changing ladscape. A comparative evaluation on Chinese and Hungarian sample areas., Journal of Environmental Geography. 23-30., 2008
vissza »