Új típusú elágazott topológiájú polimerek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48409
típus K
Vezető kutató Szesztay Andrásné
magyar cím Új típusú elágazott topológiájú polimerek
Angol cím New types of polymers with branched topology
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Anyag- és Környezetkémiai Intézet (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Fónagy Tamás
Groh Werner Péter
Szanka István
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-04-30
aktuális összeg (MFt) 11.817
FTE (kutatóév egyenérték) 3.38
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Szisztematikus alapkutatásokat folytattunk hiperelágazásos polimerek képződési körülményei és a képződött polimerek tulajdonságai közötti összefüggések felderítése érdekében a következő irányokban: 1. Hiperelágazásos polisztirol önojtásos módszerrel történő előállítása karbokationos polimerizációval és a reakciókörülmények hatása erre a folyamatra. 2. Csillag polimer előállítása két lépcsőben, egy reaktorban. 3. Elágazásos kopolimerek szintézise kváziélő atomátadásos gyökös polimerizá-cióval (ATRP) bifunkciós komonomer jelenlétében. 4. Hiperelágazásos és csillag polimerek előállítása AB2 inimerek felhasználásával. Univerzális gélpermeációs kromatográfiás (GPC) és fényszóródási detektálással, valamint 1H-NMR spektroszkópiával analizálva a kapott polimereket, megállapítottuk a reakcióparaméterek szerepét az önojtással képződő polisztirol szerkezeti paramétereire, amely lehetőséget biztosít az elágazások számának szabályozására. Izobutilén és sztirol szekvenciális adagolásával, majd a polisztirol szegmensek önojtásával új típusú, hiperelágazásos maggal rendelkező csillag poliizobutilént állítottunk elő. Kidolgoztuk mono- és bifunkciós kononomerek kváziélő atomátadásos gyökös kopolimerizációjával (ATRP) jól oldható hiperelágazásos polimerek előállítását. Új AB2 inimer karbokationos polimerizációjával és azt követő monomer adagolással új eljárást dolgoztunk ki csillag poliizobutilén előállítására.
kutatási eredmények (angolul)
Systematic fundamental research has been carried out by us on revealing the relationships between reaction conditions of the syntheses and the properties of the resulting hyperbranched polymers in the following directions: 1. Synthesis of hyperbranched polystyrene by self-grafting via carbocationic polymerization and the effect of reaction conditions on this process. 2. Preparation of star polymers by a two step one-pot reaction. 3. Synthesis of hyperbranched polymers by quasiliving atom transfer copolymerization (ATRP) with bifunctional monomers. 4. Preparation of hyperbranched and star polymers from AB2 inimers. Analysis of the resulting polymers obtained by self-grafting with gelpermeation chromatograpy (GPC) and 1H NMR revealed the role of reaction parameters on the structure of the branched macromolecules. New types of star polyisobutylene with hyperbranched core were obtained by the sequential addition of isobutylene and styrene followed by self-grafting of the polystyrene segments. A new method was developed by us via the atom transfer copolymerization of mono- and bifunctional monomers. A new process was successfully exploited for the synthesis of start polyisobutylene via carbocationic polymerization of a new AB2 inimer and subsequent monomer addition.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48409
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szesztay M., Holló-Szabó Gy., Zsebi Z., Iván B.: Hiperelágazásos polisztirol szintézise funkciós polimer láncok önojtásával (poszter), Előadásösszefoglaló, Vegyészkonferencia 2005, Hajdúszoboszló, 2005. június 28-30., pp 140, 2005
Kali G., Szesztay M., Bodor A., Iván B.: Csillag és hiperelágazásos poliizobutilén előállítása láncvégi sztirol monomeregységek Friedel-Crafts reakciója útján (poszter), Előadásösszefoglaló, Vegyészkonferencia 2005, Hajdúszoboszló, 2005. június 28-30., pp 89, 2005
Podlaviczki T; Szesztay M; Erdey Grúz T; Fónagy T; Szanka I; Iván B; Kali GÁ;: Polystyrene star polymers by quasiliving atom transfer radical polymerization, 1st European Chemistry Congress, 27-31 August, Abstract Book, p. 295, 2006
Szesztay M; Podlaviczki T; Iván B;: Effect of reaction conditions on the properties of star polymers prepared by quasiliving ATRP, 1st European Chemistry Congress, 27-31 August, Abstract Book, p. 300, 2006
Groh PW; Iván B; Szesztay M; de Jong F; Graafland T; Groenewolt M; Brezesinsky T; Schlaad H; Antonietti M;: New possibilities for the synthesis of well-defined polyisobutylenes and new materials by quasiliving carbocationic polymerization, 1st European Chemistry Congress, 27-31 August, Abstract Book, p. 259, 2006
Kali G., Szesztay M., Bodor A., Iván B.: A New Synthetic Method for the Preparation of Star - Shaped Polyisobutilen with Hyperbranched Polystyrene Core, Macromolecular Chemistry and Physics, 2007, 208, 1388-1393, 2007
Soltész A., Fónagy T.,Szesztay M., Iván B.,: Hyperbranched Polymers with Polymerizable Groups from Dental fillings Monomers, Polymeric Materials: Science & Engineering, 97, 565-566, 2007
Iván B., Erdődi G., Hellner A., Groh W.P., Kali G., Kasza Gy., Soltész A., Szanka I.,Szesztay M.: New Methods for New Multifunkcional Hyperbranched Polymers, 3rd International Symposium on ''Reactive Polymers in Homogenous Systems, in Melts and at Interfaces'', Dresden 23-26 Sept. 2007, 102p, 2007
Kasza Gy., Groh W.P., Szesztay M., Iván B.,: Hyprbranched Polystyrene by Quasiliving Carbocationic Polmerization Combined with Friedel-Crafts Self-Grafting, Polymeric Materials : Science & Engineering, 97, 567 -568, 2007
Kasza Gy., Groh W.P., Szesztay M., Iván B.: Karbokationos polimerizációval és egyidejű Friedel-Crafts önojtással előállított hiperelágazásos polisztirol analízise 1HNMR spektroskópiával és GPC-vel, Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron 2007 május 29-junius 1. 158 o., 2007
Hellner Á., Szesztay M., Iván B.: Atomátadásos gyökös kopolimerizációval előállított hiperelágazásos poli(metil-metakrilát) Analízise Multidetektoros Gélpermeációs Kromatográfiával, Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron 2007 május 29-junius 1. 156 o., 2007
Soltész A., Fónagy T., Szesztay A., Iván B.: Egy új fogtömő anyag prekurzor: hiperelágazásos poli(metil-metakrilát), Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron 2007 május 29-junius 1. 374 o., 2007
Groh W.P,. Pálfi V. , Szesztay A., Iván B.,: Jól definiált szerkeztű poliizobutilének és alkalmazásuk új nanoszerkezetek és szupramolekulárisan önszervezödő polimer rendszerek eleállitásában, Az Akadémiai Közgyülés keretében Anyagtudományi Napon tartott előadás, 2007, május 11., 2007
Szanka I., Szesztay M., Iván B.,: Synthesis of Functional Hyperbranched Polystyrene by Atom Transfer Radikal Polymerization, European Polymer Congress , Portoroz, 2007, Abstract Book 214, p., 2007
Soltész A., Fónagy T., Szesztay A., Iván B.,: Functional Hyperbranched Poly(methyl methacrylate) as a Potential New Dental Filling Precursor, European Polymer Congress , Portoroz, 2007, Abstract Book 248 p., 2007
Groh W.P., Szesztay A., Iván B.:: Synthesis of New Materials Based on Well-Defined Polyisobutylenes by Quasiliving Carbocationic Polymerization, European Polymer Congress , Portoroz, 2007, Abstract Book 195 p., 2007
Szanka I; Szesztay, M.; Iván B;: Synthesis of functional hyperbranched polystyrene by atom transfer radical polymerization, kéziratban, 2009
T. Fónagy; U. Schulze; H. Komber; D. Voigt; J. Pionteck; B. Iván: Poly(propylene-g-styrene) graft copolymers with welldefined microstructure by metallocene catalyzed copolymerization of propylene with allyl-terminated polystyrene macrom, Macromolecules 40, 1401-1407, 2007
Iván B., Erdődi, G; Hellner, Á.; Groh, P.W.; Kali G., Kasza, G.; Szanka, I.; Szesztay M.; Soltész, A.,: New ways for the synthesis of hyperbranched polymers, Macromol. Rapid Com., 29, F16-17, 2008
Iván B., Erdődi, G; Kali G., Kasza, G.; Szanka, I.; Szesztay M.; Soltész, A.,: New routes towards novel branched polymer structures: Star polymers and multifunctional hyperbranched polymers, Polymer Prepr. 49(1), 66-67, 2008
vissza »